เข้าระบบผู้สมัครงาน
CallCenter เครือข่ายมือถือ ประจำลาดพร้าว 101/3 (ผ่านประเมิน ปรับฐานเงินเดือนเป็นขึ้นอยู่กับผลงาน )
-ให้ข้อมูลลูกค้า ทางโทรศัพท์ -ให้ข้อมูลูกค้าเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ - แก้ไขปัญหาการใช้งาน -สามารถทำงานเป็นกะได้ (เลิกดึกสุด 10.00-19.00 น.) -ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์)
17 สิงหาคม 2561
Call Center โครงการหมู่บ้าน
- รับเรื่องแจ้งซ่อม และ แนะนำติชม - ปฏิบัติงาน 5 วัน / หยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันนักขัตฤกษ์) -สามารถทำงานเป็นกะได้ (เลิกดึกสุด 21.00)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 10,000-13,00 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ค
Collection - ติดตามทวงถาม
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. - ทำงานที่ ลาดพร้าว 101/3 (อยู่ใกล้กับเดอะมอล์บางกะปิ )
17 สิงหาคม 2561
Call Center ประจำสาขาหลังเซนทรัลชลบุรี เงินเดือนปรับทุก 3 เดือน ด่วน!!
-ให้ข้อมูลลูกค้า ทางโทรศัพท์ -ให้ข้อมูลูกค้าเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ -สำนักงานตั้งอยู่หลังเซนทรัลชลบุรี - แก้ไขปัญหาการใช้งาน -ทำงาน 5วัน หยุด2วัน (วันหยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000 (หลังผ่านประเมิน 4เดือน)+Incentive+OT
**ด่วน** QA Customer Service (ประสบการ์ณสายงาน Call Center)
- ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการรับสายของเจ้าหน้าที่ Call center ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ บริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.
17 สิงหาคม 2561
Call Center English Skill ประจำกรุงเทพ
1.ให้บริการข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ , ข้อมูลโปรโมชั่นบ้านและคอนโด , รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเกี่ยวกับงานแจ้งซ่อมต้วบ้านและคอนโด รวมถึงการโทรติดตามผลกับลูกค้า 2.โทรประเมินความพึงพอใจในบริการด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.สามารถให้บริการข้อมูลกับลูกค้าได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
17 สิงหาคม 2561
Supervisor (สายงาน Call Center)
- ดูแลพนักงานและให้คำปรึกษาต่างๆ - ฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อดทนต่อสภาวะกดดันได้ดี - สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี - ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน/สัปดาห์ - เวลา 9.00-18.00 น.
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
**ด่วน** Senior Customer Service (สายงาน Call Center)
- บริหารจัดการทีม และ แทรนงานให้กับพนักงานใหม่ - ดูแล Support ทีม - รับเรื่อง และ แก้ไขปัญหาการใช้งาน/ตั้งค่าเครื่อง/Set เครื่อง ***ทำงานวันจันทร์-อาทิตย์ (ทำ 5 วันหยุด 2 วัน) ตามที่หัวหน้างานจัดตารางงาน ***ทำงานเป็นกะได้(กะดึกสุดเลิกงาน 22.00 น.)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+Incentive+ค่ากะ
Manager - Accounting
- ดูแลควบคุมการทำบัญชี ปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ - ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
**ด่วน** ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)
ลักษณะงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในบริษัทฯ และ ด้านงบประมาณ บัญชี ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ - วิเคราะห์และประเมินผลเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและอื่นๆ - ติดต่อประสานงานต่างๆ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Call Center ปั้มน้ำมัน (Inbound)
- แจ้งข้อมูลการสะสมคะแนนในบัตรสมาชิก - รับเรื่องประสานงานเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร - ปฏิบัติงาน 5 วันหยุด 2 วัน (วันหยุดไม่ตรงกับเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) - ปฏิบัติงานเป็นกะ เช่น กะเช้า 07:00 - 16:00 น. หรือกะบ่าย 13:00 - 22:00 น
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ + Incentive + OT (ปรับฐานเงิ
**ด่วน**เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร และสถานที่ (รับเฉพาะผู้ชาย)
1.ดูแลงานทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท 2.งานจัดซื้อเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงาน 3.งานดูแล ตรวจสอบ อาคารสำนักงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
QA Customer Service สายงานCall Center ปฏิบัติงานที่ชลบุรี
- ทำหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการรับสายของเจ้าหน้าที่ Call Center ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00น.
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Senior Call Center ปฏิบัติงานที่หลังเซนทรัลชลบุรี
- บริหารจัดการทีม และ เทรนงานให้กับพนักงานใหม่ - ดูแล Support ทีม - รับเรื่อง และ แก้ไขปัญหาการใช้งาน/ตั้งค่าเครื่อง/Set เครื่อง ***ทำงานวันจันทร์-อาทิตย์ (ทำ 5 วันหยุด 2 วัน) ตามที่หัวหน้างานจัดตารางงาน ***ทำงานเป็นกะได้(กะดึกสุดเลิกงาน 24.00 น.)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Supervisor (สายงาน Call Center ) ปฏิบัติงานที่ จ.ชลบุรี
-ดูแลพนักงานและให้คำปรึกษาต่างๆ -ฝึกอบรมพนักงานก่อนปฏิบัติงานจริง -ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ -ทำงาน5วันหยุด2วัน ต่อสัปดาห์ -สามารถทำงานเป็นกะได้ **เลิกดึกสุด24.00น.
17 สิงหาคม 2561
บริษัท โกลบอลเซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560