เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Audi Thailand
Assistant Accounting Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Audi Thailand)
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆให้ถูกต้องโดยสอดคล้องกับ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง -จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขายทุกเดือน
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Accounting Officer พนักงานบัญชีด้านรับและด้านจ่าย (Audi Thailand)
Accounting Officer - AR : จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดงาน: 1.เพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นตามลำดับก่อน-หลังโดยจำแนกประเภทของรายการค้าเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และค้นหาได้ภายหลัง 2.เพื่อเป็นหลักฐานต่อการอ้างอิง โดยการจำแนกและจัดประเภทของรายการไว้เป็นหมวดหมู่ 3.เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนการดำเนินงานของกิจการ 4.เพื่อควบคุมภายในกิจการและการตรวจสอบป้องกันการทุจริต 5.เพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน การบัญชีเป็นการจัดการที่มีระบบโดยใช้หลักฐาน เอกสาร บันทึกบัญชี มีการตรวจสอบและคุม
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Barista บาริสต้า (Audi Thailand)
ให้บริการกาแฟ หรือ อาหารเบาๆให้แก่ลูกค้าที่มาโชว์รูมรถยนต์ Audi โดยบาริสต้าจะต้องมีความรู้และเทคนิคในการควบคุมเครื่องชงกาแฟ เครื่องบดเมล็ดกาแฟ รวมไปถึงเทคนิคในการให้บริการกาแฟคุณภาพเยี่ยม
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Sales Advisor / พนักงานขาย (Audi Thailand))
1.สามารถพิชิตเป้าการขายได้ตามที่บริษัทฯกำหนด 2.นำเสนอ products ให้ตรงความต้องการของลูกค้า ทั้งรุ่นรถ สี ปี อุปกรณ์ตกแต่ง และงบประมาณของลูกค้า 3.ติดตาม ดูแลการขาย รวมทั้งการส่งมอบรถยนต์ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า 4.ให้บริการด้านการขายอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามมาตราฐานคุณภาพ 5.หาลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ได้ตามเป้าหมาย 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดให้แก่ลูกค้า
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : N/A
Parts Manager-Retail (Audi Thailand)
1.Ensuring the best possible provision of parts and accessories and thus giving efficient support to the workshop and to the fulfillment of customer needs 2.Being responsible for customer oriented working practices and behavior on the part of all Parts department employees who are in direct or indirect customer contact 3.Ensuring rational stock keeping and process handling in the Parts department by maintaining an infrastructure and a workflow management, organisation and information structur
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Used Car Manager (Audi Thailand)
จำหน่ายรถยนต์มือสองของบริษัทฯให้กับลูกค้า, หาลูกค้าหรือรับซื้อรถยนต์เข้ามาขายให้กับลูกค้า, และตรวจสอบราคาการรับซื้อรถยนต์เข้ากับทางบริษัทฯ หรือโบรคเกอร์ด้านนอก พร้อมทั้งกำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานฝ่ายขายในการดำเนินการจัดสินเชื่อให้กับลูกค้าและการปิดบัญชีไฟแนนซ์ให้กับลูกค้า
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Customer Service / Service Advisors (Audi Thailand)
1.รับผิดชอบงานติดต่อลูกค้าเริ่มตั้งแต่การนัดหมาย ถึงการส่งมอบรถคืนให้แก่ลูกค้า หลังจากที่ลูกค้าที่ชำระค่าบริการแล้ว 2.รับผิดชอบด้านลูกค้าสัมพันธ์ สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ต้อนรับลุกค้าอย่างสุภาพ กิริยามารยาทเรียบร้อยทั้งต่อหน้าและทางโทรศัพท์ 3.รับผิดชอบในการชี้แจงเมื่อลูกค้ามีปัญหา โดยแจ้งให้แผนกซ่อม ทราบปัญหาและรับคำอธิบายชี้แจงจากแผนกซ่อมไปแจ้งให้ลูกค้าทราบ 4.รับผิดชอบด้านรายละเอียดต่างๆ ในใบ Planning Sheet และใบสั่งซ่อมซึ่งประกอบด้วย การจองล่วงหน้า การวางแผน การตรวจสอบวิเคราะห์ปัญหา ก
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : N/A
Warranty Administration (Audi Thailand)
Job Description: 1. Deliver warranty report and analyze warranty data to management team. 2. Provide support for all works to reach KPIs target of warranty department. 3. Manage to receive warranty failed parts from dealers and manage failed parts scrap activity by strictly comply with company regulation. 4. To arrange and provide warranty failed parts to requestors for investigation or product improvement (i.e., Quality, Technical or Product engineer team). 5
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Aftersales Marketing (Audi Thailand)
1.as a product creator, conducting a training and being a trainer for all concerns are on responsibility 2.set up target for created product applied to both nationwide and dealer wise overview 3.create and generate report for monitoring and analysis 4.monitor the result and find out solutions to enhance actual result 5.be able to analyse all concern issues effected those result and handle any difficulties 6.visit dealers to study actual circumstance at field site 7.analyse market situation
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Parts Specialist พนักงานจ่ายอะไหล่ (Audi Thailand)
1.รับผิดชอบในการจัดอะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งเข้าชั้นว่างอะไหล่ 2.รับผิดชอบในการจัดชั้นวางอะไหล่ 3.รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของพื้นที่คลังอะไหล่ 4.ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่รับเข้ามา 5.จัดเก็บอะไหล่เข้าชั้นวางอะไหล่ให้เรียบร้อย 6.หยิบจัดอะไหล่ตามใบเบิกอะไหล่ (Picking Slip) 7.จัดอะไหล่บนชั้นวางเรียงตามการขาย 8.ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของอะไหล่ ก่อนการจ่ายอะไหล่ให้แก่ลูกค้า และช่าง 9.ทำความสะอาดอะไหล่ และชั้นวางอะไหล่
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
พนักงานขับรถยนต์ - Driver (Audi Thailand)
1.จัดเตรียมรถเพื่อส่งมอบลูกค้า 2.อำนวยความสะดวก เลื่อนรถยนต์สำหรับลูกค้า หรือ ผู้มาติดต่อ 3.ประสานงานภายในและนอกองค์กร รวมถึงงานบริการในส่วนงานธุรการฝ่ายขาย 4.จัดเตรียมและดูแลความสะอาดเรียบร้อยของรถทดลองขับ ให้กับลูกค้า และทีมขาย 5.จัดคิวรถทดลองขับ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานขาย 6.ตรวจรับรถใหม่ที่ถูกส่งมาจาก Audi Thailand 7.ตรวจเช็คสภาพรถทดลองขับให้พร้อมใช้ และปลอดภัยในการทดลองขับอยู่เสมอ 8.จัดเตรียมและตรวจสอบรถที่จะส่งมอบลูกค้า หรือรถที่จะนำไปจัดแสดงในงานอีเว้นท์ต่างๆ ทั้งในและนอกสถ
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 บาทต่อเดือน มี OT
Technical Support Engineer (Audi Thailand)
-Technical assistance with complete and accurate diagnostic methods encompassing all vehicle systems. -Enhance diagnostic routines to ensure correct technical conclusion has been determined prior to replacement of major components -Manage appropriate engineering and technical decisions to authorize appropriate repair process to vehicle in line with warranty policy.
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
Parts Workshop & Couter (Audi Thailand)
1.รับผิดชอบในการจัดอะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งเข้าชั้นว่างอะไหล่ 2.รับผิดชอบในการจัดชั้นวางอะไหล่ 3.รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดของพื้นที่คลังอะไหล่ 4.ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของอะไหล่และอุปกรณ์ตกแต่งที่รับเข้ามา 5.จัดเก็บอะไหล่เข้าชั้นวางอะไหล่ให้เรียบร้อย 6.หยิบจัดอะไหล่ตามใบเบิกอะไหล่ (Picking Slip) 7.จัดอะไหล่บนชั้นวางเรียงตามการขาย 8.ตรวจสอบความเรียบร้อย และความถูกต้องของอะไหล่ ก่อนการจ่ายอะไหล่ให้แก่ลูกค้า และช่าง 9.ทำความสะอาดอะไหล่ และชั้นวางอะไหล่
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : N/A
Workshop Foreman (Audi Thailand)
1.Assists technicians in solving machine and component problems by providing them necessary diagnostic support 2.Assists technicians in solving machine and component problems by providing them necessary 3.Diagnostic support list of work orders and directs team members so that jobs are completed in a timely manner according to company and manufacturer standards 4.Oversees shop inventory and parts ordering
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
ช่าง/หัวหน้าช่างซ่อมรถยุโรป (Audi Thailand) - New Petchburi Road / Praditmanutham Road
1. ดำเนินการตรวจเช็ครถยนต์ ในส่วนที่เห็นว่ามีความเสียหาย โดยนำเสนอให้กับหัวหน้าแผนกหรือ SA เพื่อประสานงานกับลูกค้า ในการขออนุมัติงานซ่อมเพิ่มเติม 2. สามารถทำงานซ่อมได้ทุกชนิด เช่น ปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบขับเคลื่อน ระบบส่งกำลัง ช่วงล่าง ตัวถัง ตามข้อมูลจำเพาะของรถ 3. สามารถสั่งอะไหล่จากแผนกอะไหล่เพื่อทำการซ่อมทันที 4. เก็บชิ้นส่วนอะไหล่เก่าคืนลูกค้า 5. วิเคราะห์ปัญหาและทดสอบเพื่อแก้ปัญหา รวมทั้งขับรถทดสอบในกรณีที่รถมีปัญหาเท่านั้น6. ช่วยช่างเทคนิคตรวจสอบงานซ่อม
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : N/A
พนักงานแคชเชียร์ (Cashier) ประจำ Showroom ถนนประดิษฐมนูธรรม (Audi Thailand)
1.รับชำระลูกหนี้โชว์รูม รับเงินสด เช็ค พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 2.ตรวจสอบเอกสารนำส่งเงิน จัดทำเอกสารสรุปรายรับในแต่ละวัน จัดทำรายการสรุปรายรับแต่ละวัน และรายงานสรุปส่งฝ่ายบัญชี 3.จัดทำใบลดหนี้แต่ละแผนก ตามคำสั่งอนุมัติของผู้จัดการแต่ละแผนก ใบลดหนี้และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 4.เปิดใบจองในระบบ 5.Confirm แคชเชียร์เช็คกับธนาคาร 6.ออกใบเสร็จรับเงินชั่วคราวให้กับลูกค้ารับรถใหม่ 7.ออกใบ Invoice หลัก และ Invoice เสริมให้กับลูกค้ารับรถใหม่ 8.ออกใบเสร็จค่าป้ายแดงให้กับลูกค้าออกรถใหม่ 9.งานอื่นๆที่ไ
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาท/เดือน
Sales Admin Officer (Audi Thailand)
1.ประสานงานฝ่ายขายในการรับจองรถ และบันทึกข้อมูลจองในระบบ 2.ประสานงานฝ่ายขายเพื่อดำเนินการยื่นเอกสารไฟแนนซ์และติดตามผล 3.ประสานงานติดฟิล์ม ทำประกัน จดทะเบียนรถ และลงทะเบียนการรับประกัน 4.ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมรถใหม่เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า และบันทึกการส่งมอบ 5.จัดทำเอกสารายงานการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 6.จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย 7.หน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 18,000 บาท/เดือน
Accounting Manager (Audi Thailand)
Job Responsibilities 1.Monitoring and analyzing accounting data and produce financial reports or statements 2.Manage & oversee the daily operation of accounting team. 3.Handle the monthly, quarterly, yearly end management reporting, including forecast cash flow, budget plan. 4.Perform Financial analysis to support business. 5.Control general ledger, AP, AR, WHT, VAT, PND50, PND51 and Stock management. 6.Prepare financial statement, and related documents to submit to government. 7.Consolid
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Sales Admin Supervisor (Audi Thailand)
ดูแล จัดการ และวางแผนระบบงานเอกสารรวมทั้งข้อมูลของฝ่ายขายทั้งหมดให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพ 1.สรุปรายงานการจองรถยนต์ การส่งมอบรถยนต์ ดูแลและบริหารสต็อกรถใหม่ที่พร้อมส่งมอบ 2.ดูแลควบคุมการเบิกใช้กุญแจใหม่ที่เตรียมส่งมอบ และกุญแจรถทดลองขับ 3.บริหารจัดการการเตรียมรถใหม่เพื่อส่งมอบลูกค้า พร้อมทั้งประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลข้อมูลของฝ่ายขายทั้งหมด พร้อมทั้งประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 5.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและให้คำแนะนำ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามาร
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 25,000 บาท/เดือน
จป.วิชาชีพ : Safety Officer (Audi Thailand)
- ดูแลงานค้านความปลอดภัยของพนักงานและองค์การ - วิเคราะห์และป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย และเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากการทำงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและยื่นแก่หน่วยงานราชการ - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง
15 กันยายน 2561
Audi Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560