เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
เเคชเชียร์ สาขาเจริญนคร (เสนาเฟส) /สาขาลาดพร้าว 19
-คิดเงิน ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้าน /ช่วยรับออเดอร์ลูกค้า/รับโทรศัพท์ -เชียร์ขาย -งานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน (บิลเงินสด/เอกสารเบิกเงินสดย่อย) -สรุปยอดขายเเต่ละวัน -งานเอกสารเเคชเชียร์
15 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการร้านอาหาร สาขาลาดพร้าว19 / สาขา เดอะไบร์ท /สาขาเสนาเฟส เจริญนคร (ด่วนมาก)
-บริหารจัดการปริมาณอาหารและเครื่องดื่มให้เพียงพอต่อลูกค้ารายสัปดาห์ และภายในงบประมาณที่กำหนด -จัดสรร , ดำเนินการ และวิเคราะห์สถานการณ์ในร้านอาหารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -กำกับดูแลการเตรียมงานและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้มีคุณภาพสูงสุดในทุกครั้ง -กำกับดูแลและประสานงานการกำหนดราคาและการจัดทำเมนูต่าง ๆ -กำกับดูแลและรักษามาตรฐานของสินค้าและการบริการให้สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพสูงสุด -ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในระหว่างการเปิดให้บริการ -จัดทำสรุปรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์รายว
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
พนักงานเสิร์ฟ สาขาเจิญนคร (เสนาเฟส) ด่วนมากๆ
-รับออเดอร์ -เสิร์ฟ อาหาร -เก็บโต๊ะ -เชียร์ขายอาหาร -ให้บริการลูกค้า ด้วยความนอบน้อม
15 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการร้านอาหารญี่ปุ่น /สาขาโฮมโปรพระราม9 /สาขาเดอะไบรท์พระราม2/สาขาโฮมโปรพระราม3/ลาดพร้าว 19
1.กำกับและดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานในด้านคุณภาพ ความสะอาดและมาตรฐานการต้อนรับและการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2.ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดให้พร้อมเสมอในแต่ละวัน รวมถึงการปิดร้านให้อยู่ในระเบียบเรียบร้อยพร้อมเปิดร้านในวันรุ่งขึ้น 3.การแก้ไขสถานการณ์เฉพราะหน้าได้อย่างดีเยี่ยมอันเกิดจากลูกค้าและ/หรือพนักงานของร้านและการทะเลาะกับลูกค้าโดยใช้ดุลยพินิจ ที่เหมาะสมอันก่อเกิดความพอใจทุกฝ่ายและรวดเร็ว 4.มอบหมายงาน ดำเนินการจัดและตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 20000-25000+++ตามตกลง
Area Manager
-ดุเเลรับผิดชอบ บริหารสาขา งานด้านบริการทั้งหมด ทั้งหมด 8 สาขา ( ท่านละ 4 สาขา ) -เพิ่มยอดขาย อบรมพนักงานหน้าร้านร่วมกับทีม -ประสานงานระหว่างหน้าร้าน สำนักงานใหญ่ -สร้างเเบรนด์เเละภาพลักษณ์บริษัท -วางแผนยอดขายเพื่อให้บบรลุตามที่บริษัทกำหนด -จัดตารางบุคคากรให้เพียงพอ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 35000++
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1.คัดเลือกผู้ให้บริการและผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ ต้นทุนต่ำ ตลอดจนสามารถส่งของได้ตรงตามเวลา 2.ประเมินผู้ขายและจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000
Supervisor ร้านอาหารญี่ปุ่น (ด่วนมาก)สาขาเดอะไนท์ พระราม 9 /สาขาโฮมโปร พระราม9
ดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ภายในร้าน สามารถดูแลการให้บริการกับลูกค้าได้ทั้งในด้านอาหารและเครื่องดื่ม และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ - ดูแล บริหารจัดการ ควบคุมต้นทุนในด้านการบริการได้ - ดูแล รักษาการแทนผู้จัดการร้านและผู้ช่วยผู้จัดการร้านได้ - งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการเขต (Area Manager)
- การบริหารสาขาทั้งหมด ดูโครงสร้างพนักงานแต่ละร้าน - หาพนักงาน ให้เหมาะสมกับยอดขายที่เติบโต/ สอนงาน/ ดูแล & พัฒนาพนักงาน - รวมถึงการสั่งสินค้าให้เพียงพอที่จะสร้างยอดขายตามเป้าหมาย/ ร่วมพัฒนาระบบการสั่งสินค้า - การบริหาร&ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ - การบริหารงานขาย - ถ่ายทอดวิธีการสร้างยอดขาย/ สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆในพื้นที่ ใกล้เคียง/ ร่วมคิด promotion & mechanism เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 30,000++
หัวหน้า เชฟซูชิ (Head Chef)
1.ดูแลคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด รวมถึงดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.จัดเตรียมวัตถุดิบในครัวก่อนร้านเปิดให้บริการ 3.ทำการตรวจนับสินค้าคงคลังรายวัน รายสัปดาห์และรายเดือน และเป็นผู้ดูแล รับผิดชอบสินค้าคงเหลือ 4.ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สะอาดและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 5.ดูแลและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด 6.ดูแลการจัดเก็บ การจ
15 ตุลาคม 2561
บริษัท ข้าวปั้นเอโดะ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000-40,000
ผู้จัดการร้านสาขา โฮมโปรพระราม 9 ด่วนๆ
-บริการลูกค้า/เพิ่มยอดขาย/บริหารสาขา -บริหารยอดขายร่วมกับผู้จัดการ ควบคุมการทำงานพนักในสาขา -แก้ไขปัญหา พร้อมหาทางป้องกัน
15 ตุลาคม 2561
Supervisor Service สาขาโฮมโปร พระราม 3/สาขาโฮมโปรพระราม 9
บริการลูกค้า (เสิฟ อาหาร /คิดเงิน ) ควบคุมการทำงาน พนักงานในร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 ตุลาคม 2561
เชฟขนมหวานญี่ปุ่น/เค้ก ( kabocha pastrychef)
ทำขนมหวาน/เค้ก ส่งสาขาทุกสาขา สามารถทำเมนูต่างๆตามนี้ได้ 1 .strawberry cheese cake 9.blueberry pie หรือ pie 2. Hokkaido roll /cake roll 10.banoffiee pie 3. Cake sauces 11. Strawberry cru,ble 4. Bake cheese tarts 12.toast 5. Crepe cake 13.chocolate lava (melting) 6. tiramitsu & soft fudge 14.scone 7. ice drink / frappe 15.brownie 8.ขน
15 ตุลาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560