เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรโยธา
-รับผิดชอบงานควบคุมการก่อสร้าง การปฏิบัติงานโครงการ -ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาที่หน้างาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเเผนกำหนดการ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -ควบคุมระบบงานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม -จัดทำรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการ -ทำการสำรวจสภาพพื้นที่หน้างานกก่อสร้าง เเละสำรวจรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Sales Executive ด่วน!! สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ ในงานบริการด้านจัดหาสินค้าเเละเทคโนโลยีต่างๆ
17 สิงหาคม 2561
ธุรการฝ่ายการเงิน สังกัด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- จัดทำเเละตรวจสอบรายการวางบิล - จัดทำใบเสร็จรับเงิน - งานด้านเอกสารการเงิน - งานอื่นๆได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรไฟฟ้า Electrical Engineering
- บริการตรวจเช็ค หลังการขายเครื่องจักร ซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า เเละมีประสบการณ์ด้านเครื่ิองจักรกลทุกชนิด - มีความรู้ทางด้านไฟฟ้า เเละงานบริการ (Service) - ใช้โปรเเกรม Auto cad ได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด โดยเฉพาะภาคอีสาน ,ภาคใต้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ - ไม่มี กว.ก็รับพิจารณา
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-25000
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร / Recruitment Officer
งานสรรหาเเละคัดเลือก - หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาเเละเเหล่งงาน - ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - รวบรวมใบสมัครงานจากช่องทางต่างๆ - คัดเลือกใบสมัคร - ประสานงานการคัดเลือกกับผู้สมัคร -จัดเตรียมสถานที่เเละเอกสารการคัดเลือกในการสัมภาษณ์ -รวบรวมเเละตรวจสอบเอกสารของพนักงานใหม่ -จัดเตรียม / ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดทำ / ติดตามเอกสารการประเมินผลพนักงานทดลองงาน งานด้านบริหารจัดการทรัพย์สิน - การดำเนินการบันททึกรายการรับคืน - คืน โอนย้าย ทรัพย์สิน - การตร
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
17 สิงหาคม 2561
ธุรการ / Admin ด่วน!!
- จัดทำเอกสารต่างๆภายในเเละภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Business Services Executive / พนักงานเเสกนเอกสาร ด่วน!!
- เเสกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - สามารถเดินทางไปทำงานที่ SCB ชิดลมได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
17 สิงหาคม 2561
พนักงานคีย์ข้อมูล (หลายอัตรา) / Data Entry ด่วน!! สังกัดบริษัทดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล หรือ คีย์ข้อมูล Data Entry เข้าระบบคอมพิวเตอร์
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ค่าคอม
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สมารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9750 (มีOT+เบี้ยขยัน)
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 100   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
พนักงานสเเกนเอกสาร / Temp Staff (หลายอัตรา) สังกัดบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- สเเกนเอกสารเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ - สรุปรายงานการทำงานประจำวัน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา - สามารถใช้โปรเเกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 10   เงินเดือน : พนักงานรายวันเฉลี่ยวันละ 310+ บาท
ช่างเทคนิค / วิศวกร ด่วน!!!
- ดูเเลบำรุงรักษาระบบ - เสนอรายงาานการปฏิิบัติงาน - มีความรู้เกี่ยวกับ CNC - สามารถใช้โปรเเกรม CAD/ CAM ได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ - สามารถขับรถยนต์เเละมีใบอนุญาตขับขี่ได้
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ ด่วน!1
- บันทึกข้อมูลรายการรับเงินจากลูกหนี้ เงินโอน รับเช็ค เงินสด ได้ทันทีต่อการปิดงบการเงิน - ตรวจสอบข้อมูลเเละจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ ให้ทันกำหนดยื่นเเบบทุกเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ก่อนบันทึกรายการบัญชี เเละจัดทำรายงานหักภาษี หัก ณ ที่จ่าย ใน ส่วนที่บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้กับฝ่ายการเงินติดตามหนังสือรับรองจากลูกค้าให้ครบถ้วน - จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาค
17 สิงหาคม 2561
Sales Freelance ด่วน!! สังกัด บริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- เสนอขายหรือให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เเละหมึกให้เเก่ลูกค้าภาครัฐหรือเอกชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ - สามารถขับรถยนต์ไปพบลูกค้าได้ตาม Location - มีทักษะสื่อสารเป็นเลิศทั้งภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ - การติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - สามารถปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดได้ตามโอกาสที่เหมาะสม - ไม่ระบุเวลาทำงาน เป็นลักษณะงานนอกเวลา รายได้ขึ้นอยู่กับปริมาณยอดขาย (คอมมิชชั่นจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา    เงินเดือน : ไม่มีฐานเงินเดือน (มีค่าคอมมิชชั่น)
วิศวกรเครื่องกล Mechanical Engineering
- ดูเเลบำรุงรักษาระบบ - เสนอรายงานการปฏิบัติงาน - มีความรู้เกี่ยวกับ CNC - สามารถใช้โปรเเกรม CAD/CAM ได้ - สามารถ Training วิธีการใช้เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องCNC ให้เเก่องค์กร เเละลูกค้าได้ - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ - สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ โดยเฉพาะ ภาคอีสาน , ภาคใต้ , ภาคเหนือ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถขับรถยนต์ เเละ มีใบอนุญาตขับขี่ได้
17 สิงหาคม 2561
บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20000-28000
วิศวกรขาย Sales Engineer
- นำเสนอขายสินค้า CNC VERTICAL MACHINING CENTER เเละปิดการขาย - เข้าติดตั้ง เเละตรวจเช็ค - สรุป Report ส่งผู้บังคับบัญชา
17 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า / Assistant Warehouse Manager สังกัด Ditto (Thailand) PCL.
- ตรวจสอบเเละบันทึกข้อมูลการรับสินค้า , อะไหล่ ลงในระบบ SAP - ควบคุมเเละตรวจสอบการจ่ายสินค้า , อะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสารให้เช่า - จัดทำรายงานข้อมูลการรับ - จ่ายสินค้า , อะไหล่ของบริษัท - จัดทำรายงาน - สรุป การตรวจนับสินค้า , อะไหล่คงเหลือประจำเดือน - ตรวจสอบเเละควบคุมปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่ - การบริหารพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า , อะไหล่ให้เพียงพอ - ประสานงานเเละเเก้ไขปัญหาเรื่องการรับ - จ่ายสินค้า ของบริษัทกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงาน / Service Coordinate ด่วน!!
- ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับช่างเทคนิค 1.1 รับสายเเจ้งซ่อมผ่าน ระบบ SAP 1.2 เเจ้งงานช่างเทตนิคผ่านช่องทางที่เหมาะสมเเละบันทึกลงระบบ SAP 1.3 ปิิดงานเเจ้งซ่อมประจำวันในระบบ SAP เเละบันทึกเวลาในเอกสาร 1.4 ปิดงานเคลมทุกผลิตภัณฑ์ - เปิดบิลอะไหล่ - หมึก (เครื่องเช่า) 2.1 เปิดบิลผ่านระบบ SAP - จัดทำรายงานประจำวัน /ประจำเดือนรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 3.1 สรุปงานค้างประจำวัน 3.2 สรุปงานซ้ำซ้อนประจำสัปดาห์ 3.3 สรุปต้นทุน มิเตอร์ ประจำเดือน 3.4 รายงานซ่อมบำรุงเครื่องถ่ายเอกสารประ
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีด้านรับ (สัญญาจ้าง 4 เดือน) Ditto(Thailand)PCL
- บันทึกรายการรับเงินจากลูกหนี้ เงินโอน รับเช็ค เงินสด ได้ทันต่อการปิดงบการเงิน - ตรวจสอบเเละจัดทำรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษี มูลค่าเพิ่มรายงานภาษีขายยังไม่ถึงกำหนดชำระ ให้ทันกำหนดการยื่นเเบบของทุกเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือรับรอง หัก ณ ที่จ่าย ก่อนบันทึกรายการบัญชี เเละจัดทำรางานหักภาษี ณที่จ่ายในส่วนที่บริษัทยังไม่ได้รับหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ส่งให้ฝ่ายการเงิน ติดตาม หนังสือรับรองจากลุกค้าให้ครบถ้วน - จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อมทั้งหาสาเหตุของผลต่างๆเเละจัดทำราย
17 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560