เข้าระบบผู้สมัครงาน
ที่ปรึกษาความงาม Consultant : สาขา CentralPlaza Westgate
1.ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ และขั้นตอนการให้บริการ 2.นำเสนอบริการ ,Promotion และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีเทคนิคในการโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายได้ 3.ติดตามผลการรักษา และเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ / Email / Facebook / LINE 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 5.เข้าร่วมกิจกรรมการออกพื้นที่โปรโมชั่น ตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15,000-100,000
ที่ปรึกษาความงาม Consultant : สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ และขั้นตอนการให้บริการ 2.นำเสนอบริการ ,Promotion และผลิตภัณฑ์ต่างๆ มีเทคนิคในการโน้มน้าวเพื่อสร้างยอดขายได้ 3.ติดตามผลการรักษา และเชิญชวนให้ใช้บริการทางโทรศัพท์ / Email / Facebook / LINE 4.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 5.เข้าร่วมกิจกรรมการออกพื้นที่โปรโมชั่น ตามจุดต่างๆ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ ( Manager / Asst.Manager ) : สาขา CentralPlaza Westgate
1.บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด 2.บริหารบุคลากรในสาขา ให้มีระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการบริการ 3.บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ ( Manager / Asst.Manager ) : สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.บริหารสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด 2.บริหารบุคลากรในสาขา ให้มีระเบียบวินัย และมีประสิทธิภาพในการบริการ 3.บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก : สาขา CentralPlaza Westgate
1.รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท 2.บริการหัตถการ ยาฉีด ,เจาะเลือด และเดินยาทางเส้นเลือด (IV) ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ 3.ช่วยอำนวยความสะอาด ให้กับแพทย์ในการทำหัตถการ 4.เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาในการทำหัตถการต่างๆ แก่พนักงานในคลินิก
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
พยาบาลวิชาชีพ ประจำคลินิก : สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.รับผิดชอบงาน Laser ทุกประเภท 2.บริการหัตถการ ยาฉีด ,เจาะเลือด และเดินยาทางเส้นเลือด (IV) ตามคำวินิจฉัยของแพทย์ 3.ช่วยอำนวยความสะอาด ให้กับแพทย์ในการทำหัตถการ 4.เป็นวิทยากร และที่ปรึกษาในการทำหัตถการต่างๆ แก่พนักงานในคลินิก
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานต้อนรับ ( Reception ) : สาขา CentralPlaza Westgate
1.รับผิดชอบต้อนรับ ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ 2.ค้นหาประวัติลูกค้า การจัดบัตรคิว จัดยา ดูแลสต๊อตผลิตภัณฑ์ รับชำระเงิน 3.ให้การช่วยเหลือ แนะนำ บริการเครื่องดื่ม 4.ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ที่ปฎิบัติงาน
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานต้อนรับ ( Reception ) : สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.รับผิดชอบต้อนรับ ดูแลลูกค้าที่เข้ามารับบริการ 2.ค้นหาประวัติลูกค้า การจัดบัตรคิว จัดยา ดูแลสต๊อตผลิตภัณฑ์ รับชำระเงิน 3.ให้การช่วยเหลือ แนะนำ บริการเครื่องดื่ม 4.ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่ ที่ปฎิบัติงาน
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานทรีทเมนท์ ( Therapist ) : สาขา CentralPlaza Westgate
1.ให้บริการทำทรีตเมนท์ และให้คำแนะนำหลังการดูแล 2.บันทึก และค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 3.จัดทำสต๊อคทรีตเมนท์ และรายงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานทรีทเมนท์ ( Therapist ) : สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.ให้บริการทำทรีตเมนท์ และให้คำแนะนำหลังการดูแล 2.บันทึก และค้นหาประวัติการรักษาของลูกค้า 3.จัดทำสต๊อคทรีตเมนท์ และรายงงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยแพทย์: สาขา CentralPlaza Westgate
1.ให้บริการต้อนรับ ลูกค้าที่เข้ารับบริการ 2.ให้ข้อมูลในการรับบริการ แก่ลูกค้า 3.จัดเตรียมห้องตรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้พร้อม 4.ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 + คอมมิชั่น
ผู้ช่วยแพทย์: สาขา CentralPlaza ปิ่นเกล้า
1.ให้บริการต้อนรับ ลูกค้าที่เข้ารับบริการ 2.ให้ข้อมูลในการรับบริการ แก่ลูกค้า 3.จัดเตรียมห้องตรวจ อุปกรณ์ เครื่องมือ เวชภัณฑ์ เอกสารต่างๆให้พร้อม 4.ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 + คอมมิชั่น
พนักงานแจกใบปลิว
แจกใบปลิว แนะนำโปรโมชั่น (ไม่ใช้งานขาย) ***มีคอมมิชชั่น ถ้าแจกได้ตามจำนวนที่กำหนด
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9,000
เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน : สำนักงานใหญ่
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญการจ่าย -ออกเอกสารรับรองใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับคู่ค้า -ทำธุรกรรมด้านบัญชี และการเงิน กับทางธนาคาร -จัดทำงบบัญชี ,รายงานใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี และรายงานการใช้จ่าย
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์ PC
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ลูกค้าทราบ - เชิญชวนทำกิจกรรมของบริษัท - ไม่ต้องทำยอดขาย - มีเปอร์เซนต์ จากการขายยอดรวมร้าน
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 9000-15,000
เจ้าหน้าที่การตลาด
- ติดต่อประสานงาน - ดูแล สื่อ Social ( Facebook ,LINE Offical ,IG ,Web) - คิดโปรโมตชั่น ,วิเคราะห์คู่แข่ง
20 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท วัลดัส (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560