หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
พนักงานขายกลุ่มลูกค้ารายใหญ่(เครดิต)เขตกรุงเทพ
   จัดกิจกรรมทางด้านการตลาด เปิดฐานลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า ในช่องทาง HORECA ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม

อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
Accounting Supervisor
   วิเคราะห์อายุหนี้ เพื่อเปรียบเทียบและปรับปรุงให้สอดคล้องกับการรับเงิน สรุปยอดคงเหลือของเจ้าหนี้ในแต่ละเดือน,กำหนด KPI ของทีม ควบคุมดูแลหน้าที่การบันทึกรายการจ่าย ตรวจรายการจ่าย และจัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดูแลรับผิดชอบงานและควบคุมดูแลลูกทีมบัญชี AP
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Costing Supervisor
   รวมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบัญชีต้นทุน ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนและเปรียบเทียบผลต่างระหว่างต้นทุนมาตรฐานกับค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าข้อมูลวัตถุดิบค่าแรงทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิตประจำเดือน จัดทำรายงานตรวจนับวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือประจำเดือน ร่วมวิเคราะห์และคำนวณจุดคุ้มทุนของสินค้าแต่ละตัว รวมถึงรวบรวมจัดทำและวิเคาะห์ต้นทุนภาพรวมของบริษัทฯ
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
   - พัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าใหม่ (เครื่องดื่ม) - เตรียมการทดลองผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ - จัดทดสอบผลิตภัณฑ์ - จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง - ตรวจวัดค่าคุณภาพผลิตภัณฑ์ - จัดเก็บสินค้าทดลองตามแผนการเก็บตัวอย่าง - จัดเตรี่ยมเอกสารที่เกียวข้องกับการปฎิบัติงาน - ดูแลรักษาอุปกรณ์การปฎิบัติงาน - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000
เจ้าหน้าที่บัญชีหน่วยรถ
   1.ตรวจสอบรายงานขายประจำวันกับบิลเงินสดของหน่วยรถ 2.บันทึกยอดขายเข้าระบบ AX 2012 3.ส่งรายงานยอดเงินขาด-เกิน และสินค้าคงเหลือให้ซุปเปอร์ 4.ปิดยอดขาด-เกิน และสินค้าคงเหลือของหน่วยรถ 5.คิดค่าคอมมิชชั่นของหน่วยรถเงินสด 6.นับสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปทุกสิ้นเดือน 7.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
   - ขับรถโฟล์คลิฟท์จัดเก็บวัตถุดิบที่มาส่ง - เบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต - ตรวจเช็คสภาพรถ - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
   1.จัดทำบัญชีต้นทุนแยกตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.จัดทำราคาสินค้าคงเหลือ 4.จัดทำรายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว 6 เดือนในระบบ 5.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 6.งานอืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขายหน่วยรถ เขตภาคอีสาน (ประจำศูนย์ขอนแก่น)
   - ปฏิบัติงานขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ขายสินค้า และ ดูแลจัดการสินค้าในร้านให้แกลูกค้า - วางแผนบริหารงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - จัดเรียงสินค้าในรถเพื่อความสะดวกในการขาย - นำเสนอสินค้า การกระจายสินค้า ให้กับลูกค้า - ร่วมกิจกรรมสันทนาการตามที่บริษัทฯ กำหนด (สาระบันเทิงเน้นความสนุกและให้ความรู้)
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 20   เงินเดือน : 11,000 + ค่าคอมมีชชั่น
พนักงานขับรถ (ขับรถปิคอัพ หรือ รถ 6 ล้อ ประจำศูนย์ขอนแก่น)
   ขับรถส่งสินค้า ร่วมเดินทางไปกับพนักงานขายในเขตภูมิลำเนา หรือ ที่อยู่ และ ในจังหวัดใกล้เคียง
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 20   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำศูนย์ขอนแก่น)
   - ตรวจสอบรายงานขายประจำวัน กับ บิลเงินสดของหน่วยรถ - บันทึกยอดขายเข้าระบบ - ส่งรายงานยอดเงินขาด เงินเกิน ให้ หัวหน้าที่ สำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพทราบ - ปิดยอดขาดเกิน ของสินค้าคงเหลือ ของหน่วยรถ - คิดค่า คอมมิชชั่นให้ หน่วยรถ - นับสต๊อกสินค้าคงเหลือ ทุกสินเดือน และแจ้งยอดกับสำนักงานใหญ่ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2560
บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560