เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการแสวงหาลูกค้า / ร้านค้า รวมถึงนำเสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามเวลาที่กำหนด - ดำเนินการติดตามผลการขาย และเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด **มีเงินเดือน+เบี้ยเลี้ยง+ค่าคอมมิชชั่น
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งเสริมการตลาด (PC)
1.ออกตลาดจัดบูธประชาสัมพันธ์สินค้าในเขตต่างจังหวัด 2.แจก ชง ชิม และแนะนำสินค้าให้ผู้ที่สนใจ 3.นำเสนอขายและส่งเสริมการขายสินค้า
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวะซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงาน
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
แม่บ้าน (บางปะอิน)
แม่บ้าน ดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณศูนย์ฯ
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายวัน
เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2.สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4.ควบคุมดูแลพนักงานในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าไลน์ผลิต
รับผิดชอบการจัดเตรียมคนและเครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และควบคุมการบรรจุสินค้า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการผลิตและข้อกำหนดต่างๆ
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สืบค้นผู้ขายรายใหม่และจัดทำฐานข้อมูลผู้ขาย เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อ รวมทั้งจัดทำสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย ติดตามการรับและส่งมอบสินค้า ตลอดจนการรวบรวมเอกสารประกอบการชำระเงินต่างๆ เพื่อให้งานการจัดซื้อเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของผู้ใช้และอยู่ภายในงบประมาณที่เหมาะสม
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าเขตขายต่างจังหวัด(Sales Supervisor)
• การวางแผน และการบริหารทีมงานขายเพื่อให้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามเป้าหมายของบริษัท • ดูแลลูกค้า ยอดขาย และการกระจายสินค้าในกลุ่มร้านค้าทั่วไป ( Traditional Trade ) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย • วิเคราะห์ยอดขายและนำเสนอแผนงานสำหรับการขาย การขยายและเพิ่มประสิทธิภาพของช่องทางการขาย • นำเสนอความเคลื่อนไหว ราคา และโปรโมชั่นของสินค้าคู่แข่ง ผลตอบรับจากลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงการหาโอกาสในการเพิ่มการขายสินค้าในช่องทางใหม่ • จัดทำแผนงานการเยี่ยมลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหา โอกาส วิเคราะห์สต็อกสิน
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานคุมเครื่องจักร (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในสายการผลิตและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ช่างยนต์
- ดูแลบำรุงรักษา/ซ่อมแซมและตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น(รถ 4-6 ล้อ) - ซ่อมแซมบำรุงรักษางานช่างทั่วไปได้บ้าง
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
R&D Officer *ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่*
• Research and develop for company’s products. • Review and approve product • Contact with Marketing and Supplier • Communicate effectively at all levels within regulatory as well as cross functionally with departments such as Quality, Production and Marketing
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า(บางปะอิน)
1. กำกับดูแลการรับ-จ่าย และการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป พร้อมทั้งดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าและบริหารจัดการคลังสินค้าภายในศูนย์กระจายสินค้า ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้มีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานที่่ศูนย์กระจายสินค้าบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพนักงานสัมพันธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบฝึกอบรมและพัฒนา 1. ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม 2. ร่วมวางแผนการฝึกอบรม 3. งบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดและอนุมัติไว้แล้ว 4. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 5. สรุปผลการฝึกอบรม ติดตามหรือร่วมติดตามผลการประเมินการฝึกอบรม 6. ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บพัฒนาฝึมือแรงงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง 7. สรุปรายงานด้านพัฒนาบุคลากร 8. ร่วมดำเนินการงานด้านพัฒนา องค์กร อาทิ การวางระบบ JD/Career Path / WI Process /Succession Plan /Promotion
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขับรถ (6 ล้อ/4 ล้อ)
1.ขับรถพาพนักงานขายออกขายสินค้าในต่างจังหวัดหรือในเขตที่ได้รับผิดชอบ และช่วยนำเสนอขายสินค้า 2.ดูแลรถที่ตัวเองรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ 3.ยกสินค้า
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ช่างเชื่อม / ช่างแอร์
- ช่างเชื่อม งานเชื่อม และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ช่างแอร์ ดูแลระบบแอร์ เครื่องทำความเย็น รวมถึงสุขาภิบาลต่างๆ
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ 4.ควบคุมและตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินของบริษัท โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 5.ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วา
21 กันยายน 2561
บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560