เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายกฎหมาย
ทำหน้าที่ admin ลงข้อมูลฝ่ายคดี และติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นิติกร
ศึกษาหรือค้นข้อมูลกฎหมาย (reserch) เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ทนายความ
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทำคดีทางแพ่ง , อาญา , ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ บังคับคดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานบัญชี (Accountant)
1. ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ค่าใช้จ่าย, และยื่นภาษีรายเดือน 2. คีย์บิลซื้อหรือขาย 3. คีย์ตัดยอดหนี้ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ 4. ทำใบวางบิล นัดรับเช็ค
18 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)
1. ตรวจสอบความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย 2. ตรวจสอบใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย 3. ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย 4. ตรวจสอบใบกำกับภาษี รายงานภาษีสรรพากร 5. รับผิดชอบและดูแลด้านปิดบัญชีและด้านการเงินให้กับบริษัท 6. รับผิดชอบและดูแลด้านภาษีอากร 7. ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานภายนอก 8. ควบคุมดูแลระบบงานบัญชีให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 9. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับระบบบัญชีและนำเสนอผู้บริหาร 10. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชี 11. ควบคุมต
18 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการฟาร์ม
ดูแลด้านวางแผนการผลิตและควบคุมการแพร่พันธุ์เกี่ยวกับงานไม้ดอก ไม้ประดับ และการจัดสวน ควบคุมดูแลงานของคนงานในสวน ปรับปรุงพัฒนางานในสายงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้า/ผู้ควบคุมการเกษตร
เป็นโฟร์แมนควบคุมงานสวน ควบคุมดูแลงานของคนงานในสวน ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ ปรับปรุงพัฒนางานในสายงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
นักออกแบบภูมิทัศน์
ปฏิบัติงานด้านวางแผน ออกแบบสวนและออกแบบการปลูกต้นไม้ จัดสวน ดูแลรักษาสวน และพันธุ์ไม้ต่างๆ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
1. ป้องกัน รักษาโรคสัตว์ภายในฟาร์ม 2. พิสูจน์และวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น 3. ควบคุมและแนะนำการใช้ยาในสัตว์ 4. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
สัตวบาลประจำฟาร์ม
ให้การรักษา ควบคุมดูแลชันสูตรโรคในห้องปฏิบัติการเชิงวิเคราะห์
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พืชไร่ (ปลูกข้าวโพด)
ดูแลไร่ข้าวโพด ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย วางแผนการผลิต และผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
18 กรกฎาคม 2561
บริษัท ซอตัน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
นักกฎหมาย / ทนายความ
ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย ทำคดีทางแพ่ง , อาญา , ล้มละลาย ฟื้นฟูกิจการ บังคับคดี ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 กรกฎาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560