หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์
   ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานบุคคลทั้งระบบดังนี้ 1.งานสรรหาว่าจ้าง 2.งานสวัสดิการ 3.งานค่าจ้างเงินเดือน 4.งานแรงงานสัมพันธ์ ให้คำแนะนำกับหัวหน้างานในการตักเตือนพนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย 5.งานฝึกอบรมพัฒนา เพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ 6.งานธุรการ อาคารสถานที่ แม่บ้าน พ่อบ้าน คนขับรถ รปภ. 7.งานเตรียมความพร้อมโณงงานรับการ Audit ทั้งด้านแรงงาน และระบบคุณภาพ 8.งานเอกสารแรงงานต่างด้าว
27 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม

อัตรา : 1   เงินเดือน : 35,000-40,000
หัวหน้าหน่วยงานประกันคุณภาพ
   •ปฏิบัติตามงานสอบเทียบเครื่องจักร / อุปกรณ์และการทวนสอบค่าควบคุมในกระบวนการผลิตทั้งหมด • ปฏิบัติตามแผนการทวนสอบ ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก่อนปล่อยผลิตภัณฑ์ • ปฏิบัติตามแผนควบคุมการทวนสอบความสะอาด • ปฏิบัติตามแผนการส่งตัวอย่างตรวจเพื่อการรับรอง
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
   1.วางแผนงานด้านความปลอดภัยประจำปี 2.วางแผนการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานตามที่กฎหมายกำหนด 3.วางแผนการตรวจอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 4.วางแผนฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรด้านความปลอดภัยตามที่กฎหมายกำหนด 5.วางแผนงบประมาณด้านความปลอดภัยประจำปี 6.จัดทำแผนการซ้อมและทบทวนแผนฉุกเฉิน 7.Update กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 8.จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบ 9.ดำเนินการตรวจสอบตามแผน 10.จัดทำมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย 11.รวบรวม MSDS และจัดทำคู่มือในการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย 12.ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน 13.ประส
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 บาท ขึ้นไป
หัวหน้าระบบคุณภาพ
   1.วางแผนในการกำหนดแนวทางในการรณรงค์ ส่งเสริม และรักษาระบบบริหารคุณภาพของทั้งองค์กร โดยประสานงานร่วมกับทุกแผนกและแจ้งให้พนักงาน รับรู้ เข้าใจ ในนโยบายคุณภาพ นโยบายความรับผิดชอบสังคมและแรงงาน นโยบายอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และนโยบายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของลูกค้า ร่วมกับผู้บังคับบัญชา 2.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทั้งองค์กรรับรู้งานด้านระบบบริหารคุณภาพ และนโยบาบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้ตรวจป
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรวางแผนการผลิต (IE)
   1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.สามารถคำนวณหาเวลาการทำงานได้ และจัดทำ Line Balancing 4.เพิ่มปริมาณการผลิต และลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิต 5.วิเคราะห์และพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 บาท ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
   1. จัดทำสติ๊กเกอร์สินค้า และตัวอย่างต่าง ๆ 2. เขียนใบเสนอซื้อ-รับสินค้าและติดตามความเคลื่อนไหว วันที่ได้ของ จำนวนตรงตามที่สั่ง 3. ทำเอกสารเกี่ยวข้อง กับ ISO และกระบวนการผลิต 4. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายผลิต
24 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรายวัน
   พนักงานฝ่ายผลิต ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 10   เงินเดือน : 305 บาท/วัน
พ่อบ้าน
   งานดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณรอบโรงงาน และงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
25 มีนาคม 2560
บริษัท นิปปอน ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 305 บาท/วัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560