เข้าระบบผู้สมัครงาน
Programmer
- พัฒนา Software - จัดทำ Website - เขียน Application บนมือถือ -มีความรู้ในเรื่องของ PHP , html , javascript , jquery -เคยใช้งานหรือคุ้นเคยกับ Mysql , ajax , json , jsonp , curl -สามารถจัดการกับ UI ด้วย CSS -สามารถพัฒนากับ Codeigniter PHP Framework -มีความรักในการเขียนโปรแกรม พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ -มีความรับผิดชอบ ไม่มาทำงานสาย หรือขาดงานบ่อย -ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ (หยุดเสาร์เว้นเสาร์) ***ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ***
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
System Engineer
- ดูแลระบบเครือข่าย (Network) และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - แก้ไขความผิดปกติหรือปัญหาขัดข้องของระบบเครือข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง พร้อมทั้งประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิน การแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว - ตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) และสรุปปัญหาที่พบพร้อมทั้งวิธีการแก้ไข - ตรวจสอบสถานะทางกายภาพของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตรวจสอบ, เสนอแผนการดำเนินการด้านการปรับปรุง, เพิ่มประสิทธิภาพ และเหตุผลความจำเป็นที่ต้องดำเนินการ - ยิน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Graphic Design (Illustrator , Photoshop)
Illustrator , Photoshop
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้า Call Center
- ดูแลการปฏิบัติงานของทีมในแต่ละวันให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำเพื่อให้บรรลุ KPI ของ Call Center แต่ละราย - ตรวจสอบประสิทธิภาพของ Call Center อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้สามารถให้บริการได้ตามเป้าหมาย - จัดการการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและการร้องเรียนที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นจากตัวแทน - ตรวจสอบสายการโทรและสนับสนุนสายขาเข้าเมื่อมีสายการโทร - ดำเนินการตรวจสอบการโทรและการตอบรับอย่างทันท่วงทีเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของศูนย์บริการข้อมูล - ความสามารถในการทำงาน การกำหนดการเปลี่ย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
call center
- ประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน - ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า - ติดตามงาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง
-งานซ่อมบำรุงทั่วไป ประปา ไฟฟ้า อาคาร -ดูแลความเรียบร้อย ด้านอาคารและสถานที่
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
พนักงาน QC ตู้
-ปฏิบัติงานในสายงานการผลิต ประกอบตู้ แพ็คลัง ให้ตู้พร้อมจำหน่าย - ออกตลาดเพื่อหาลูกค้า - ติดตั้งตู้แบรนด์ไทยแสนดี - วางตู้เช่าหน้าร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
พนักงานขับรถรับ-ส่งสินค้า
- ขับรถรับ-ส่ง สินค้า ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล - ขับรถรับ - ส่ง สินค้าออกต่างจังหวัด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Call center supervisor
- ดูแลงานประสานงานลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน - ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า - ติดตามงาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
ช่างเทคนิค
- แก้ไขปัญหาระบบตู้เติมเงิน - ระบบ Internet ติดตั้งระบบ Network - อัพเกรด ซอฟแวร์ ตู้เติมเงิน - ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตู้เติมเงิน - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
พนักงานขาย
- แนะนำและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
จป.วิชาชีพ (Safety officer)
- กำกับดูแลให้ทุกคนในโครงการ ปฏิบัติตามนโยบายด้าน HEALTH , SAFETY AND ENVIRONMENT (HSE) ของบริษัท เพื่อก่อให้เกิดความความปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้อง - สามารถทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับ จป. ได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
พนักงาน/ฝ่ายผลิตประกอบตู้-ลงโปรแกรม
- ผลิตตู้เติมเงิน - ดำเนินการลงไอดีเครื่องและลงโปรแกรม - ตรวจสอบความถูกต้องและนำสินค้าส่งเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบริหารความเสี่ยง (Risk Management Manager )
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม ;วางแผนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน ขององค์กร - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - จัดทำรายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสินค้า
- Training สินค้าภายใต้ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด - การใช้งานสินค้า - การแก้ไขปัญหาสินค้า - แนะนำสินค้าตามศูนย์/สาขา - จัดฝึกอบรม และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ ประสานงานราชการ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคม,(กสทช) - ธนาคารแห่งประทศไทย (ธปท.) - การไฟฟ้้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
หัวหน้าช่างเทคนิค Support
ควบคุม สั่งการ และติดตามผลการทำงานของช่างประกอบ ตรวจสอบคุณภาพ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560