เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าแผนกบัญชี (ด่วนมาก!!!!)
- ตรวจสอบบัญชี GL และค่าเสื่อมราคา , สรุปรายงานลูกหนี้ , บัญชีเจ้าหนี้ , และบัญชีแยกประเภททุกบัญชี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บุคคล (payroll) ด่วนมาก!!!
1.รับผิดชอบงานบริหารค่าจ้างของบริษัท - บันทึกรายงานการมาทำงาน เพื่อนำไปคำนวนค่าจ้าง - ทำการคำนวนค่าจ้างพนักงานชั่วคราวประจำงวด - จัดทำใบขออนุมัติจ่ายค่าจ้างพนักงานประจำงวด - จัดส่งใบแจ้งเงินเดือนพนักงานประจำงวด - หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปี - ดำเนินการยื่นแบบ ภงด.1 2. รับผิดชอบงานด้านอื่น ๆ - จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน, รับรองการทำงานให้พนักงาน - จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพนักงานประจำงวด - จัดทำรายละเอียดเพื่อขออนุมัติพนักงานที่เลื่อนตำแหน่ง, ปรับค่าจ้างกรณีพ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Programmer
- พัฒนา Software - จัดทำ Website - เขียน Application บนมือถือ
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCC)
1 . จัดทำเอกสารคุณภาพตามระบบ ISO 2 . ทำการแก้ไขและทบทวนเอกสาร 3. Maintain ระบบ ISO 4. สนับสนุนการทำ Internal/External Audit 5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ 6. ปฏิบัติ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานฝ่ายผลิต
- ผลิตตู้เติมเงิน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ออกบูธต่างจังหวัดและปริมณฑลเป็นครั้งคราว 2.สรุปยอดขาย 3.จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย 4.เก็บข้อมูล เสนอขายสินค้า
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามความสามารถ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายใน
- ดำเนินการตรวจสอบและกำกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในองค์กรให้เป็นไปตามกฎระเบียบ - ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายแผนปฏิบัติงานประจำปี - จัดทำรายงานตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา - ติดตามดำเนินแก้ไขตามข้อเสนอแนะของรายงานการตรวจสอบ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -
24 กุมภาพันธ์ 2561
ลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)
1. ติดต่อสอบถามความพึงพอใจลูกค้า และสรุปข้อมูล เพื่อนำข้อดีมาเป็นจุดแข็งและนำข้อด้อยมาปรับปรุงเพื่อให้สินค้าอยู่ในระดับแนวหน้าธุรกิจตู้เติมเงิน 2.ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องในการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า และปัญหาที่พบจากการใช้บริการ 3.ประสานงานกิจกรรม CRM และ CSR ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
call center
ประสานงานกับลูกค้า และทีมงาน ให้คำแนะนำและแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า ติดตามงาน
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมสินค้า
- Training สินค้าาภายใต้ บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด - การใช้งานสินค้า - การแก้ไขปัญหาสินค้า - แนะนำสินค้าตามศูนย์/สาขา - จัดฝึกอบรม
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
ช่าง Service ประจำศูนย์
ดูแลให้บริการ ติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมบำรุงรักษาระบบตู้เติมเงินในบริษัทและนอกบริษัทฯ รายละเอียด 1.ดูแลควบคุม ตรวจซ่อมและบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับตู้เติมเงิน 2.ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรืออกแบบ และติดตั้ง 3.บริการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก 4.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขายสินค้า
พนักงานขายออกต่างจังหวัดเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท มีค่าคอมมิชชั่นให้
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 6   เงินเดือน : 9000-15,000(ตามวุฒิการศึกษา)
พนักงานประกอบตู้
- ออกตลาดเพื่อหาลูกค้า - ติดตั้งตู้แบรนด์ไทยแสนดี - วางตู้เช่าหน้าร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ดูแลประสานงานขายติดต่อลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - เก็บเอกสารคอมมิชชั่น - เบิกจ่ายผลตอบแทน Sale ฯลฯ - สนับสนุนงานจากผู้แทนขายและงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับผู้แทนจำหน่ายและการขนส่งสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 7   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและสินเชื่อ
-รับผิดชอบ ดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กรเพื่อให้ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกรอบของกฎหมาย -บริหารจัดการทำงานในฝ่ายให้มีการอนุมัติสินเชื่อ การบันทึกข้อมูล การติดตามหนี้ ให้มีประสิทธิภาพ -ติดต่อประสานงาน ทั้งภายใน ภายนอก เพื่อให้งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย หรือสินเชื่อ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุง
-งานซ่อมบำรุงทั่วไป ประปา ไฟฟ้า อาคาร -ดูแลความเรียบร้อย ด้านอาคารและสถานที่
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
หัวหน้าฝ่ายขาย ประจำสาขา (ทุกจังหวัด)
- วางแผนการทำการตลาดและการขาย เพื่อขยายฐานลูกค้าและทีมขาย - บริหารและติดตามการบริหารงานของทีมขาย - ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์และยอดขายให้เพิ่มขึ้น - รายงานผลการทำงานแก่ผู้บังคับบัญชา
24 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560