เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานผลิต/บรรจุ
- ผลิตสินค้าหรือบรรจุตามไลน์การผลิตที่รับผิดชอบ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
พนักงานขับฟอร์คลิฟต์
- ขนย้ายสินค้าคลังตามหน้าที่ที่กำหนด - เบิกจ่ายวัตถุดิบหรืออื่นๆ - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
หัวหน้างานขายเครดิต ต่างจังหวัด
- เข้าพบ ดูแล และนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าพร้อมกับทีมงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย (พื้นที่ภาคใต้) - ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า - ประเมินและพัฒนาทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
พนักงานตรวจสอบคุณภาพในการผลิต
- สุ่มตรวจสอบผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต - จัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าคลังสินค้า
ดำเนินการ,ควบคุมและตรวจสอบงานคลังสินค้าให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท วิเคราะห์และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานการดำเนินการหรือพัฒนางานคลังสินค้า วางแผน,จัดทำและบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าบัญชีต้นทุน (Costing)
- ทำบัญชีต้นทุนแยกตามประเภทสินค้า - ทำบัญชีต้นทุนตามราคาผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานสินค้าคงเหลือ - ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ขายเครดิต ต่างจังหวัด
- เยี่ยมและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - หากลูกค้าใหม่ - เก็บเงินและนำส่งบริษัทฯ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคล
ดูแลงาน HRM และ HRD พัฒนางานที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในท้องตลาด
16 มกราคม 2561
ธุรการฝ่ายผลิต
- บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตลงในระบบของบริษัทฯ - จัดทำเบิกจ่ายวัตถุดิบหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการผลิต - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 6   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายอุตสาหกรรม
- ดูแลลูกค้า เยี่ยมลูกค้า หาข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ -เก็บเงิน รับเช็ค วางบิล และจัดทำเอกสารให้ครบถ้วนตรงเวลา -ทำยอดขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด -คิดวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันและเสนอแนวทางพัฒนาการขาย - ควบคุมตรวจเช็คเอกสาร -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานคุมเครื่องบรรจุ
- ทำหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้ - ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น - อื่นๆตามที่รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
Assistant Trade Marketing Manager
- Manage channel development strategy to achieve company targets with given A&P budget. - Monitor and evaluate the implementation of channel strategies. - Co-ordinate with other functions for activity/new product launch/ promotion alignment. -Develop Plano-gram to implement in-store shelf reset based on the Plano-gram and on/off shelf decoration -Analysis consumer and market intelligent including Nielsen and provide monthly report with strategic recommendation. -Identifying opportunity gaps
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
พนักงานติดรถจัดส่งสินค้า
- จัดส่งสินค้าในเวลาที่กำหนด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- เช็กสต็อกสินค้า - เบิกและเคลียร์การเบิกจ่ายสินค้า - คีย์ข้อมูลในระบบ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 400-600/วัน
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/พนักงานขายเครดิต (กทม.)
- ขายสินค้าของบริษัทในเขตกรุงเทพและปริมณฑล - เข้าพบ ดูแล และนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าพร้อมกับทีมงานขายตามที่ได้รับมอบหมาย - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า - ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
1. ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล และรับเช็ค 2. บันทึกและติดตามการรับชำระหนี้ 3. ติดตามงานด้านบัญชีลูกหนี้ 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการซ่อมบำรุง
1. คีย์ข้อมูลใบแจ้งซ่อม 2. แยกประเภทใบแจ้งซ่อม 3. จ่ายงานซ่อมให้กับช่างตามประเภทของใบแจ้งซ่อม 4. ติดตามงานซ่อมบำรุง 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มกราคม 2561
บริษัท ง่วนเชียงอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560