เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลนนทเวช
พยาบาลวิชาชีพ OPD
- ให้บริการทางด้านการพยาบาลผู้ป่วยนอก
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
จนท.ผู้ปวยการเงินใน
- งานแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาล - บริการด้านการชำระค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก - ประเมินค่ารักษาพยาบาล - ติดตามค่ารักษาพยาบาลระหว่างนอนพัก
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เภสัชกร (Full Time)
ด้านระบบยา งานบริการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ด้านคลังยาแผนกเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก/ ผู้ป่วยใน ฯลฯ
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างขององค์กร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
รับผิดชอบปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามแผนการตรวจสอบประจำปี รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาที่ตรวจพบ และจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
ผู้ช่วยทันตแพทย์
- เตรียมความพร้อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ และเครื่องมือทางการแพทย์ตลอดทั้งวัตถุทางทันตกรรมให้พร้อมใช้งาน - ช่วยเหลือทันตแพทย์ในการให้บริการณ์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา(ด่วน)   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานยานยนต์
-พนักงานขับรถรับ-ส่งผู้ป่วย
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานแม่ครัว
ปฏิบัติงานด้านการผลิตอาหาร (ด้าน ความถูกต้อง สะอาดปลอดภัย เพียงพอ) - รับข้อมูลการผลิตอาหาร - ตรวจรับวัตถุดิบ แปรรูปและการจัดเก็บ ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
จนท.จัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหาสินค้าประเภท วัตถุดิบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนทั่วไปที่ใช้ในองค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Senior System Administrator
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Hardware & Network ครอบครุมงานดูแลเครื่องแม่ข่าย/ระบบเครือข่าย งานสำรองข้อมูลหลักระบบโรงพยาบาล งานซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ งานซ่อมบำรุงรักษาเครืองคอมพิวเตอร์
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
จนท.บริการลูกค้าต่างชาติ
การให้ข้อมูลการบริการ ลูกค้าต่างชาติ / การต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้าที่มารับบริการ / ดูแลกลุ่มผู้รับบริการชาวต่างชาติที่เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล (Hospital Tour)การดูแลขึ้นเยี่ยมผู้ป่วยในชาวต่างชาติ / การบริหารจัดการข้อร้องเรียน เพื่อให้บริการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและเกิดความพึงพอใจต่อการบริการอย่างเหนือความคาดหวัง
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บริการหลังการขาย
การเสนอบริการตรวจสุขภาพ Mobile Check Up / การเสนอลริการตรวจสุขภาพ Check Up In house , การประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก และการสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือน และการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงาน
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผจก.แผนกอายุรกรรมระบบประสาท
รับผิดชอบ วางแผนงาน นำสู่การปฏิบัติ ควบคุมกำกับติดตาม รายงานผลการดำเนินงาน ตั้งแต่ งานบริหารจัดการงานปฏิบัติการพยาบาล งานพัฒนาคุณภาพ งานพัฒนาการบริการ รวมถึงงานพัฒนาบุคลากรของแผนกอายุรกรรมระบบประสาท เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ปลอดภัย ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจขององค์กร
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1 . ร่วมกำหนดนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ บริหาร รับผิดชอบงานระบบวิศวกรรม ร่วมงาน Facility Management and Safety ภายในโรงพยาบาล 2. สนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล กำกับติดตาม ข้อมูลต่างๆ ในงานวิศวกรรมเพื่อนำมาพัฒนากำหนดทางเลือก /ปรับแผนงาน เพื่อให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เป้าหมาย 3. กำกับติดตาม การดำเนินงานระบบวิศวกรรม งานด้าน Facility Management and Safety 4. กำกับติดตาม การอนุรักษ์พลังงาน 5. กำกับติดตาม แผนฉุกเฉินในระบบสาธารณูปโภค และ แผนการซ้อมทีมผจญเพลิง
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะ
พยาบาลผู้ประสานงานปลูกถ่ายอวัยวะต้องผ่านการอบรมการประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะ ( Transplant Coordinator ) และสามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง
18 กันยายน 2561
โรงพยาบาลนนทเวช
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560