เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
-ตรวจสอบการปฏิบัติและรายงาน เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ มีหลักการควบคุมภายในที่ดีและปฏิบัติให้ถูกต้องตามนโยบาย ระเบียบและข้อบังคับ พร้อมเสนอความเห็นและแนวทางแก้ไข ติดตามการตรวจสอบ จัดเตรียมงานประชุมและประสานงานทั่วไป
07 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าบริการธุรกิจ
-รับความต้องการจากลูกค้า จัดทำเอกสารเสนอโครงการที่ปรึกษาและฝึกอบรม ติดตามผลการนำเสนอโครงการ ประสานงานกับวิทยาการและลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารและเตรียมอุปกรณ์ประกอบการฝึกอบรม จัดทำสัญญา สรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจลูกค้า ทำบันทึกการเรียกเก็บค่าบริการ สรุปรายงานได้และจัดทำรายงานสรุปความคืบหน้าของโครงการ
07 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
-ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามคุณสมบัติที่อง๕ืกรต้องการ จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน รวมทั้งประสานงานการจัดอบรมภายในกับพนักงานตามนโยบายองค์กร
07 ตุลาคม 2558
เจ้าหน้าที่ประสานงาน
-ประสานงานกระบวนการสรรหา คัดเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ บริหารงานฝึกอบรมและกิจกรรมพิเศษแก่ผู้ตรวจประเมิน รวมถึงเป็นเลขานุการของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ตรวจประเมินฯ
07 ตุลาคม 2558
นักวิจัยด้านการเพิ่มผลผลิต
-ร่วมกำหนดแผนงานวิจัยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจของสถาบันศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยต่างๆ ออกแบบโครงการวิจัยตามความต้องการของลูกค้าและภารกิจของสถาบันประมวลและวิเคราะห์ผลทางสถิติที่มีความซับซ้อน จัดทำรายงานนำเสนอผลจากโครงการวิจัย และเผยแพร่สู่สาธารณะ พร้อมทั้งบริหารโครงการวิจัยให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
07 ตุลาคม 2558
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560