เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Slim Up Center
Accounting Officer (ประจำลาดปลาเค้า 32)
-จัดทำ Management Report และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลนำเสนอผู้บังคับบัญชา -รวบรวมข้อมูล จากฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยงานอื่นๆ -นำเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Head Admin ประจำสาขาใกล้บ้าน
- ตรวจสอบและรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานภายในสาขาทั้งหมด - สามารถสื่อสารและถ่ายทอดการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานในสาขาได้ - มีความมั่นใจและเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดอย่างถ่องแท้ตั้งแต่ต้นจนจบ - มีมนุษยสัมพันธ์ดี - ดำเนินการหรือให้คำแนะนำให้พนักงานในสาขาปฏิบัติงานตามมาตราฐานการทำงาน
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000-25,000
R&D Manager
1.งานพัฒนาผลิตภัณฑ์และทรีีทเม้นท์ 2.งานผลิตผลิตภัณฑ์และทรีีทเม้นท์ใหม่ 3.ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์และทรีืทเม้นท์ 4.วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา 5. สรรหาของรูปแบบสวยงามที่บริษัท ฯ ต้องใช้ เพื่อนำเสนอ เช่น ของ premium ต่าง ๆ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
CRM Manager (Digital)
1. นำข้อมูลลูกค้าทั้งหมดทุกบริษัทเข้า Data base ในระบบให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน 2. นำข้อมูลมาใช้และบริหารในระบบ IT และ Digital Marketing เพื่อเพิ่มกิจกรรมกับลูกค้า และให้ลูกค้าเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น 3. พัฒนา Mobile Application 4. คิดกิจกรรม และโปรโมชั่นต่าง ๆ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Electronics Engineer
ซ่อมเครื่องมือและอุปกรณ์
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
CRM-Membership (ประจำลาดปลาเค้า 32)
- ดูแล ระบบ และ database CRM ให้ทำงานได้ดี - สร้างความพิเศษและผูกพันธ์กับสมาชิก เช่น เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิก, Partnership marketing, event, activities
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Consultant(ที่ปรึกษาสุขภาพความงาม) Slim Up Center ประจำสาขาใกล้บ้าน
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม - เชียร์ขายคอร์สและผลิตภัณท์ ทรีตเม้นต์ต่างๆของบริษัท - และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
พนักงานที่ปรึกษาด้านความงาม(Consultant)ประจำคลีนิคThe Skin Doctorsเซ็นทรัลพระราม3ด่วน**
- เป็นที่ปรึกษาด้านความงามให้กับลูกค้า - แนะนำครอสทำหน้าให้หับลกค้า
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
พนักงานขายThe skin doctorsสาขาเซ็นทรัลพระราม3 ด่วน**
- เป็นที่ปรึกษาด้านความงามไห้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ทำยอดไห้ดป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12000-15000
พนักงาน Admin, พนักงานธุรการ ประจำสาขาใกล้บ้าน
1.ควบคุมสินค้าคงคลัง(stock) -บันทึกรายการเบิก/จ่าย/รับ ในระบบ POS -บันทึกรายการ รับ/จ่าย/ สินค้าในการ์ด 2.ตัด Tretment Slip 3.จัดทำ Memo ขออนุมัติต่างๆ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000-17,000
Sale&Marketing Manager
-คิด/วางแผน Statigy ในการนำลูกค้าเข้ามาใช้บริการ SPA -มี Connection กับ Tour, Bloger ต่างประเทศ เพื่อนำลูกค้าเข้ามาใช้บริการ -สามารถหาลูกค้าผ่านช่องทาง Online ได้ -ติดต่อ ดูแลกลุ่มลูกค้า และหาลูกค้าใหม่ ในระบบ Online Marketing -ติดต่อ Blogger เพื่อหาลูกค้าเพิ่ม -ติดต่อ Partner เพื่อหาช่องทางการขายใหม่ๆ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
Customer Service Executive
-สนับสนุนนโยบาย และทิศทางในการให้บริการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าของบริษัท -ประสานงานการให้บริการในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท -สามารถปฏิบัติงานและให้คำปรึกษาทีมงานสาขาด้านบริการลูกค้า และการสร้างลูกค้าสัมพันธ์ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทฯ กำหนด -ประสานงานในการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการกับลูกค้า -ประสานงานเจรจากับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ เช่น สคบ. ศาล ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า -รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลและเ
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ผู้จัดการสาขาSlim Up Center (Center Manager)
- ดูแลจัดการยอดขายของสาขาโดยรวมและ ผลักดันให้ไปถึงยอดเป้าหมาย ของสาขาทุกเดือน - บริหารจัดการTeam Work ภายในสาขา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยอดขายและงานบริการ - รายงานการจัดการต่างๆในสาขาและเอกสารถึงสำนักงานใหญ่ - รับทราบและแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียนภายในสาขา และประสานงานสำนักงานใหญ่กรณี มีลูกค้าร้องเรียนไป ยังสำนักงานใหญ่ - นำเสนอแผนการตลาดต่างๆเพื่อเพิ่มยอดขายของสาขา โดยประสานงานกับทางฝ่ายMarketing เช่น บูท Event หรือสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 5   เงินเดือน : 25,000+++
Therapist (พนักงานนวดกระชับสัดส่วน) สาขาใกล้บ้าน ด่วน
- ใช้เครื่องนวดตัว ทำทรีตเมนท์ ให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำทรีตเมนท์ และ สุขภาพความงาม(อบรมงานให้ก่อนลงงานจริง)ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,150-12,000
นักโภชนากร ประจำสาขาใกล้บ้าน
1.ให้คำปรึกษาด้านโภชนาการกับลูกค้า 2.ดูแลเครื่องมือที่รับผิดชอบ BF100, TANITA , เครื่องวัดความดัน , ชุดอุปกรณ์เจาะลือด 3.วัดเปอร์เซนต์ไขมันลูกค้า , อ่านผลเครื่องStation ค่า ไขมัน น้ำ กล้ามเนื้อ 4.บันทึกรายงานน้ำหนักของลูกค้า 5.ออกบูท/Event 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถาม เปิ้ล 081-819-1260
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-17,000
Therapist (พนักงานนวดลดน้ำหนักกระชับสัดส่วน) ประจำสาขาต่างจังหวัด ด่วน
- ใช้เครื่องนวดตัว ทำทรีตเมนท์ ให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำทรีตเมนท์ และ สุขภาพความงาม(อบรมงานให้ก่อนลงงานจริง)ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆๆทั้งสิ้น
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,150-12,000
ที่ปรึกษาความงาม (Consultant) ประจำ Slim Up Center สาขา ใกล้บ้าน
- แนะนำขายครอสเสริมความงามไห้กับลูกค้า - บริการหลังการขาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000-15,000
เทคนิคการแพทย์
- ทำแลบ - ทำผลรายงานแลบ - ใช้เครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบ - ออกงาน Work Shop - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-18,000
Admin(ธุรการ)ประจำคลีนิคThe Skin Doctors
-บริการและดูแลลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทีเกี่ยวข้อง -ทำ Memo อนุมัติและเอกสารต่างๆภายในสาขา -รับสาย/โอนสาย -และงานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2561
Slim Up Center
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000-17,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560