เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกบริหารพนักงานขับรถ
ดูแลและวิเคราะห์/วางแผนกระบวนการทำงานงานด้านการขนส่ง
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 ขึ้นไป
หัวหน้าส่วนงานอาคารสถานที่
- ดูแลการปฏิบัติงานของ รปภ., แม่บ้าน, นักการ, ช่างเทคนิค - ดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้อาคารสถานที่, ห้องประชุมของหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลและควบคุมระบบสารธณูปโภคของบริษัทฯ เช่น ไฟฟ้า, น้ำประปา และสภาพอาคารให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย - ดูแลงานก่อสร้าง อาคารสถานที่ต่างๆ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
หัวหน้าส่วนงานบัญชี
1. ควบคุมการบันทึกและการปิดบัญชีประเภทต่างๆ ของบริษัท 2. ประสานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ บัญชีและทรัพย์สินของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหนี้-ลูกหนี้ การตั้งหนี้ ทั้งหมดของบริษัทฯ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบและบันทึกข้อมูลเงินสดย่อย จัดซื้อ
19 มิถุนายน 2561
หัวหน้าส่วนแรงงานสัมพันธ์
- บริหารจัดการและดูแลการติอต่อสื่อสารภายในระหว่างพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน - บังคับใช้กฎและระเบียบต่างๆ ในการทำงานของบริษัทฯ และดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด - วางแผนและควบคุมดูแลในเรื่องของจัดกิจกรรมประจำปีต่างๆ ของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบมาตรฐานการขนส่ง (นายตรวจ QA)
☑ปฏิบัติงาน-ประจำรถประจำทางภาคเหนือ ☑ตรวจสอบคุณภาพการบริการบนรถโดยสาร รายได้ ความผิดปกติ ☑มีทักษะการตรวจสอบ / ทักษะการติดตามงาน บริหารจัดการได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 4   เงินเดือน : 12,000-15,000
Recruitment Specialist
1.รับผิดชอบดูแลงานด้านสรรหาทั้งหมด ออกพื้นที่ในการสรรหาพนักงาน ออกบูธตามสถาบันต่างๆ เเละวางแผนการสรรหา 2.ทำสรุปรายงานการสรรหาประจำวัน ประจำเดือน และหาช่องทางในการสรรหาใหม่ๆเพิ่มเติม ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ 3.ดำเนินการคัดเลือก และจัดทำเครื่องมือคัดเลือกพนักงาน
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ล้างรถ (เชียงใหม่)
(รับสมัครคนไทยและพื้นที่สูง) - ดูแล รักษา ล้างทำความสะอาดรถโดยสาร (รถบัส) - รถบัส 1 คัน ล้าง 4 คน ทั้งภายในและภายนอก - สามารถเข้ากะการทำงาน มี OT พร้อมชุดพนักงาน
19 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง
ขับรถโดยสารประจำทาง - เส้นทางที่ให้บบริการ ภาคเหนือทุกจังหวัด - เส้นทาง เชียงราย-ภูเก็ต , แม่สาย -บึงกาฬ, พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) (ระบุเส้นทาง)
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานต้อนรับบนรถโดยสาร (บริการบนรถ)
ต้อนรับ บริการ อำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสาร ตรวจเช็คตั๋วผู้โดยสาร ติดแท็กส์สัมภาระผู้โดยสาร
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 9   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป
Marketing Specialist (Product Development)
ศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท
19 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถขนส่งสินค้า (คาร์โก้)
- พนักงานขับรถขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่โยกย้ายรถ (รถบัส)
- รับช่วงต่อจากพนักงานขับรถ - เคลื่อนย้ายรถจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง - ปฎิบัติงานภายในบริษัทฯ - สามารถทำงานเป็นกะได้ มี OT.
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่พัฒนาพนักงานขับรถโดยสาร
✅คัดเลือก-สอบ พนักงานขับรถประจำทาง ✅ประเมินคุณภาพพนักงานขับรถประจำทาง ✅ฝึกอบรมพนักงานขับรถประจำทาง
19 มิถุนายน 2561
พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง (พิษณุโลก - ดอนสัก)
ขับรถโดยสารประจำทาง ตามเส้นทางที่บริษัทกำหนนด - เส้นทาง พิษณุโลก-ดอนสัก (สุราฎร์ธานี) - มีที่พักระหว่างการเดินทาง
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
พนักงานขับรถโดยสารไม่ประจำทาง
ขับรถโดยสารไม่ประจำทาง (รถเช่าเหมา)
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป
พนักงานบริการสถานี อาเขตเชียงใหม่
ดูแล อำนวยความสะดวกสำหรับลูค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
19 มิถุนายน 2561
พนักงานบริการสถานี เชียงราย
ดูแล อำนวยความสะดวกสำหรับลูค้าที่มาใช้บริการรถโดยสารกรีนบัส ณ จุดจอดรถ
19 มิถุนายน 2561
บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600+ ไม่รวมโอที
ช่างเทคนิค
•ซ่อมแซ่มบำรุงรักษาอาคารสถานที่ เพื่อให้อาคารอยู่ในสภาพดีเสมอ •ตรวจสอบ และรายงานความคืบหน้า ของงานตามแผนที่ได้รับมอบหมาย และติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง •ซ่อมแซ่ม บำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน •ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560