เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Lekhilight2008 Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (สรรหา) / HR Officer
- สรรหาพนักงานให้เพียงพอกับความต้องการของบริษัทฯ - ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ - จัดโปรแกรมฝึกอบรมพนักงานใหม่และเก่า ในทุกๆด้าน - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-15,000
ธุรการบุคคล,ธุรการแผนกบริการ
ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ กับเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท งานธุรการ งานเอกสารทั่วไป ควบคุมดูแลการจดบันทึกสมุดการเบิกใช้งานรถยนต์บริษัท - ดูแลแจ้งซ่อมงานซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคภายในบริษัททั้งหมด ด้านเครื่องยนต์ - ดูแลการตรวจสภาพ ต่อภาษี พรบ ประกันภัย และการแจ้งซ่อมบำรุงรถยนต์ของบริษัททั้งหมด งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000++
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลคลังสินค้าในการรับ การเก็บรักษา และการจ่ายสินค้า รวมทั้งตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - รับผิดชอบ การนับสต็อคสินค้าคงคลัง และจัดทำรายงานในฐานข้อมูล - จัดเตรียมรายงานการเบิกจ่ายทุกวัน - ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สามารถเลือกวันหยุดได้ (ห้ามหยุดวันเสาร์และอาทิตย์)
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 300++ ต่อวัน
พนักงานรับจองอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ (Reservation officer)
1. รับจองอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ 2. ประสานงานฝ่ายคลังสินค้าและทีมปฎิบัติการกองถ่าย 3. จัดตารางทีมงานออกกองถ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 4. เสนอและแนะนำอุปกรณ์ให้ลูกค้าเบื้องต้น 5. จัดเก็บข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระเบียบ
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 บาท มีความสามารถด้านภาษาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ผู้ช่วยพนักงานบัญชี
- จัดทำเอกสารด้านบัญชี - บันทึกรายละเอียดด้านบัญชีเข้าระบบ - สามารถใช้ MS.Word และ MS.Excel ได้เป็นอย่างดี - จัดแยกและเก็บเอกสารลงแฟ้ม - จัดทำรายงานและข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000
ช่างซ่อมไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า หรืออุปกร์ในกองถ่ายฯ สามารถออกงานออกกองถ่ายฯได้ สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 300-1,000 ต่อวัน
พนักงานปฎิบัติการกองถ่าย
- ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนต์ของบริษัท เช่น อุปกรณ์ไฟ และ อุปกรณ์เสริมอื่นๆ - ทำงานในกรุงเทพและต่างจังหวัด
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 50   เงินเดือน : 9,000+++
ช่างซ่อมยานยนต์ (รถยนต์)
- ตรวจสอบสภาพรถเพื่อป้องกันการเสีย ทำตารางเช็คสภาพรถ สภาพอะไหล่รถ ชิ้นส่วนประกอบรถ และแก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง - ตรวจเช็คอาการเสีย ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ - สามารถซ่อมรถยนต์ 4 ล้อ 6 ล้อ และ 10 ล้อได้ - สามารถซ่อมรถญี่ปุ่นได้
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,000-12,000+++
ช่างซ่อมบำรุงอาคารสำนักงาน
ดูแล ซ่อมบำรุงดูแลรักษาอาคารสำนักงาน ห้องพักพนักงาน
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000
พนักงานขับรถ
- ขับรถส่งสินค้า,อุปกรณ์ให้กับลูกค้า และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งาน
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 15,000++
พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ)
- ตรวจทรัพย์สิน อาคารสถานที่ที่รับมอบให้ละเอียด - ดูแลระวังรักษาทรัพย์สิน และอาคารที่รับผิดชอบไว้อย่าให้เกิดอันตรายและสูญหายหรือเสียหาย - รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคับบัญชา - ตรวจตราบุคคลที่เข้าไปในบริเวณกองเก็บสินค้า ตู้สินค้าที่รับผิดชอบ หากไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ดังกล่าว ต้องแจ้งบุคคลนั้นทราบ และให้ออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น - หมั่นออกตรวจตราบริเวณต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบให้ทั่วถึงอยู่เสมอๆ - ต้องดูรถของลูกค้าที่มาส่งของหรือมารับของ แล้วบางครั้งรถของบริษัทอาจจะมีเยอ
20 เมษายน 2561
Lekhilight2008 Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 300++ ต่อวัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560