เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานควบคุณภาพคอนกรีต (QC) เพศชาย รับสมัครจำนวนมาก ด่วน!!!
1.งานควบคุณภาพคอนกรีต ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต 2.งานตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต (หน้างาน) บันทึก รายละเอียด ปัญหา สรุปนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา 3.งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต 4.งานประสานกับลูกค้า ประสานงานภายใน ภายนอก ตอบปัญหาแก้ลูกค้าหน้างานในเบื้องต้น 5.งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6.บริษัทมีการสอนงานและฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 7.ระหว่างฝึกอบรมบริษัทจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 500 บาท
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9,500 - 12,000 ขึ้นไป (ไม่ร่วมค่ายอดคิว) บริษัทจะประกันรายได้ขั้นต่ำให้ที่ 14,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ เพศชาย (ฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต)
1.จัดทำตัวอย่างคอนกรีต ออกแบบคอนกรีต 2.งานจดบันทึก ผลการทดสอบ คอนกรีต 3.งานออกหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 + ค่าเปอร์เซ็นต์ยอดขายคอนกรีต
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา) เพศชาย
1.งานคัดสรร คัดกรอง สัมภาษณ์ ผู้ที่มาสมัครงานเบื้องต้น 2.งานด้านธุรการ (สรรหา) งานบันทึกข้อมูล งานเอกสารสัญญาจ้าง งานประสานงาน งานด้านเอกสารสวัสดิการพนักงาน 3.งานติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการจัดหางาน เป็นต้น 4.งานอื่นๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เพศชาย ด่วน!!!
1.งานด้านความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่ 2.งานด้านเอกสารความปลอดภัย 3.จัดทำรายงานความปลอดภัยประจำเดือน,ปี เสนอต่อผู้บริหาร 4.งานด้านดูแลงานธุรการ งานเอกสาร 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 หรือตามประสบการณ์
ช่างเครื่องกล ประจำสำนักงานใหญ่ฯ
1.งานซ่อมเครื่องกล ในหน่วยงานผลิต ในเขตกรุงเทพญและปริมณฑล 2.งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดูแลรักษาเครื่องกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.งาน PM เครื่องจักรกลในหน่วยงานผลิต
18 สิงหาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุงฝ่ายขนส่ง
1.ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ช่างช่วงล่าง 3.ช่างเครื่องยนต์ 4.ช่างยาง 5.ช่างเชื่อม (เป็นงานซ่อมบำรุงรถโม่ 10ล้อ) มีทั้งยี่ห้อ UD และ Hino
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10500-13000 หรือ ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถโม่ (ปูน) เพศชาย อายุ 21- 49 ปี
1.งานขับรถโม่ปูนในพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 2.งานส่งปูนตามหน่วยงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 3.งานดูแลรักษารถโม่ปูน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล 4.บริษัทประกันรายได้อยู่ที่ 15,000 บาท / เดือน 5.มีบ้านพักให้อยู่ฟรี สามารถพาครอบครัวมาอยู่ได้
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 13,500 - 25,000
จนท.ปฏิบัติการขาย/จนท.ธุรการฝ่ายขาย ประจำสำนักงานใหญ่
1.งานเอกสารด้านการขายคอนกรีต 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งคุณภาพสินค้าและบริการ 4.จัดทำรายงานการขายต่อผู้บังคับบัญชา 5.งานด้านธุรการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สำหรับตำแหน่งธุรการฝ่ายขาย 6.เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 - 18,000 (มีเงินเดือน+ค่ายอดคิว)
เจ้าหน้าที่ธุรการเพศหญิง รับสมัครด่วน!!!
- งานจัดเก็บเอกสาร -คีย์ข้อมูลภายในแผนก - งานติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆทั่วไปในแผนก -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-13000
พนักงานขับรถบริการ รับสมัครด่วน!!!
- ขับรถกระบะ (เกียร์ธรรมดา) พาทีมช่างไปหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล-ต่างจังหวัด - ขับรถกระบะ (เกียร์ธรรมดา) พาทีมซ่อมคอนกรีตไปหน้างานในเขต กทม.และปริมณฑล - งานดูแลรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10,500 - 13,000
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (เพศชาย)
1.งานประสานงาน กับลูกค้า และหน่วยงานทดสอบคอนกรีต 2.งานจัดเตรียมลูกปูน (คอนกรีต) ประจำวัน 3.งานบันทึกผลทดสอบคอนกรีต จากสถาบันทดสอบคอนกรีต 4.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5.ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-16.00 น.
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน + (ค่ายอดคิวคอนกรีต)
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำ ลาดพร้าว 99
1.งานรับ ตรวจสอบ สินค้าเข้า-ออก 2.งานนับสต๊อกสินค้า 3.งานเอกสาร ธุรการของคลังสินค้า 4.งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย 5.สามารถWalk inเข้าไปสมัครด้วยตนเองที่ น่ำเฮงสากล ลาดพร้าว 99 ได้เลย
18 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (เพศหญิง) ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ !
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้ (ลงรายละเอียดทางบัญชี รายรับ-รายจ่าย) งานกระทบยอดทางบัญชี งานเอกสาร งานประสานงานทางบัญชีภายในองค์กร มีการสอนและเรียนรู้งาน
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
รองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (บริหารงานขนส่ง)
1.งานบริหารทีมงานซ่อมบำรุง ช่างยนต์ (รถบรรทุก) 2.งานบริหารงบประมาณ การซ่อมบำรุงรถยนต์ 3.งานตรวจสอบการซ่อมบำรุงรถยนต์ (รถบรรทุก) QC งานซ่อมบำรุง 4.งานด้านวิเคราะห์ปัญหาการซ่อม และให้คำปรึกษาในการซ่อมบำรุง รถบรรทุก แก่ทีมงานและฝ่ายที่เกี่ยวข้องฯ
18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการฝ่าย บัญชี-การเงิน
1.งานด้านบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในฝ่าย บัญชี-การเงิน จัดการระบบบัญชีให้ถูกต้อง 2.งานติดต่อประสานงานผู้สอบบัญชี 3.งานติดต่อประสานงาน กับสรรพากร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.งานเป็นที่ปรึกษา ให้กับทีมฝ่าย บัญชี-การเงิน
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บริหาร)
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี 2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อการตัดสินใจ 3.งานจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสินค้าและบริการ โดยจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ 4.งานควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน (Month end Process) 5.งานจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เปรียบเทียบวิเคราะห์กับงบประมาณที่ตั้งไว้ 6.งานประสานงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่และหน่วยงานเป้นไปตามแผนที่วางไว้หรือ
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ IT เพศหญิง ประจำบริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานฯ ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101
1.งานด้านจัดทำ Photoshop (ตกแต่งรูปสินค้า,จัดทำ Art Work) 2.งานออกแบบโลโก้สินค้า,ออกแบบฉลาก 3.งานประสานงานกับโรงพิมพ์,ตรวจสอบการพิมพ์
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
พนักงานควบคุมเครื่องผลิต
1.งานตรวจสอบเครื่องผลิด และควบคุมการผลิตคอนกรีต 2.งานจัดทำผสมคอนกรีตตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง 3.งานติดตามการส่งคอนกรีตของ พขร.โม่ 4.งานประสานภายในหน่วยผลิตคอนกรีต กับสำนักงานใหญ่ฯ และลูกค้า 5.งานจัดทำเอกสาร ผลการผลิตคอนกรีต
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11,000-12,000 + (ไม่รวมค่ายอดคิวคอนกรีตที่ขายได้ของหน่วยผลิตคอนกรีต)
เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์
- ออกรหัสสินทรัพย์ - จัดทำสมุดรายวันเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ - ตรวจเอกสารสินทรัพย์ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก
- ตรวจรายงานบันทึกข้อมูลที่เป็น Raw Material (RM) ของหน่วยผลิต - ตรวจรายงานสินค้าและวัตถุดิบทราย บ่อทราย - ตรวจรายงานสินค้าและวัตถุดิบน้ำมัน สำนักงานใหญ่/บ่อทราย - ตรวจสอบวัตถุดิบของแต่ละหน่วยผลิต และคลังสินค้า - กระทบยอดวัตถุดิบจากการตรวจนับประจำไตรมาส
18 สิงหาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560