เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานควบคุณภาพคอนกรีต (QC) เพศชาย รับสมัครจำนวนมาก ด่วน!!!
1.งานควบคุณภาพคอนกรีต ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต 2.งานตรวจสอบคุณภาพคอนกรีต (หน้างาน) บันทึก รายละเอียด ปัญหา สรุปนำเสนอ ผู้บังคับบัญชา 3.งานทดสอบคุณภาพคอนกรีต เก็บตัวอย่างคอนกรีต 4.งานประสานกับลูกค้า ประสานงานภายใน ภายนอก ตอบปัญหาแก้ลูกค้าหน้างานในเบื้องต้น 5.งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 6.บริษัทมีการสอนงานและฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 7.ระหว่างฝึกอบรมบริษัทจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 500 บาท
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9,500 - 12,000 ขึ้นไป (ไม่ร่วมค่ายอดคิว) บริษัทจะประกันรายได้ขั้นต่ำให้ที่ 14,000 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ เพศชาย (ฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต)
1.จัดทำตัวอย่างคอนกรีต ออกแบบคอนกรีต 2.งานจดบันทึก ผลการทดสอบ คอนกรีต 3.งานออกหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 + ค่าเปอร์เซ็นต์ยอดขายคอนกรีต
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหา) เพศชาย
1.งานคัดสรร คัดกรอง สัมภาษณ์ ผู้ที่มาสมัครงานเบื้องต้น 2.งานด้านธุรการ (สรรหา) งานบันทึกข้อมูล งานเอกสารสัญญาจ้าง งานประสานงาน งานด้านเอกสารสวัสดิการพนักงาน 3.งานติดต่อประสานงาน ทั้งภายในบริษัทฯ และภายนอกบริษัทฯ หน่วยงานราชการ เช่น กรมการจัดหางานหรือ ตม. เป็นต้น 4.งานอื่นๆในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) เพศชาย ด่วน!!!
1.งานด้านความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่ 2.งานด้านเอกสารความปลอดภัย 3.จัดทำรายงานความปลอดภัยประจำเดือน,ปี เสนอต่อผู้บริหาร 4.งานด้านดูแลงานธุรการ งานเอกสาร 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 หรือตามประสบการณ์
ช่างซ่อมบำรุงหน่วยผลิต
1.ช่างซ่อมบำรุงด้านเครื่องจักรกล 1.1งานซ่อมเครื่องกล ในหน่วยงานผลิต ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 1.2งานซ่อมบำรุงเครื่องกล ดูแลรักษาเครื่องกล ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 1.3งาน PM เครื่องจักรกลในหน่วยงานผลิต 2ช่างเชื่อม 2.1สามารถเชื่อมตัดแผ่นเหล็กตามโครงสร้างได้ 2.2ไม่จำกัดวุฒิการศึกษาแต่ต้องเคยมีประสบการณ์ด้านการเชื่อมมาก่อน 3.ช่างไฟฟ้า 3.1ซ่อมดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า PLG ให้พร้อมใช้งานและดูแลระบบคอนโทรล
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลงหรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้าออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (จบสาขา วิศวกรรม โยธา มีใบ กว.)
1.ดูแล การทำ TRIAL MIX ในส่วนงานวิจัยคอนกรีต 2.งานวิจัยทางด้านตลาดของสินค้า คอนกรีต 3.งานออกแบบระบบ Mix Design คอนกรีต 4.ออกแบบ Mix Design คิดต้นทุนการผลิตตามความต้องการของลูกค้า 5.พัฒนาคอนกรีตชนิดใหม่ๆ 6.ดูแลเอกสารตามระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015
16 ตุลาคม 2561
ช่างซ่อมบำรุงฝ่ายขนส่ง
1.ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป 2.ช่างช่วงล่าง 3.ช่างเครื่องยนต์ 4.ช่างยาง 5.ช่างเชื่อม (เป็นงานซ่อมบำรุงรถโม่ 10ล้อ) มีทั้งยี่ห้อ UD และ Hino
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10500-13000 หรือ ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถโม่ (ปูน) เพศชาย อายุ 21- 49 ปี
1.งานขับรถโม่ปูนในพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 2.งานส่งปูนตามหน่วยงานก่อสร้างในเขตพื้นที่ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) 3.งานดูแลรักษารถโม่ปูน ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีความความชำนาญในเส้นทางกรุงเทพฯและปริมณฑล 4.บริษัทประกันรายได้อยู่ที่ 15,000 บาท / เดือน 5.มีบ้านพักให้อยู่ฟรี สามารถพาครอบครัวมาอยู่ได้
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 13,500 - 25,000
จนท.ปฏิบัติการขาย ประจำสำนักงานใหญ่
1.งานเอกสารด้านการขายคอนกรีต 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับลูกค้า 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และลูกค้าเกี่ยวกับการจัดส่งคุณภาพสินค้าและบริการ 4.จัดทำรายงานการขายต่อผู้บังคับบัญชา 5.งานด้านธุรการ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ สำหรับตำแหน่งธุรการฝ่ายขาย 6.เพศชาย/หญิง อายุ 20 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 30 ปี
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 - 18,000 (มีเงินเดือน+ค่ายอดคิว)
เจ้าหน้าที่ธุรการเพศหญิง ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน
มีตำแหน่งงานว่าง คือ ธุรการทั่วไป,ธุรการฝ่ายปฏิบัติการขาย ลักษณะงาน เช่น - งานจัดเก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูลภายในแผนก - งานติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆทั่วไปในแผนก - งานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : 10000-13000 หรือตามประสบการณ์
พนักงานขับรถบริการ รับสมัครด่วน!!!
- ขับรถกระบะ (เกียร์ธรรมดา) พาทีมช่างไปหน่วยผลิต ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล-ต่างจังหวัด - ขับรถกระบะ (เกียร์ธรรมดา) พาทีมซ่อมคอนกรีตไปหน้างานในเขต กทม.และปริมณฑล - งานดูแลรักษารถยนต์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 10,500 - 13,000
เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (เพศชาย)
1.งานประสานงาน กับลูกค้า และหน่วยงานทดสอบคอนกรีต 2.งานจัดเตรียมลูกปูน (คอนกรีต) ประจำวัน 3.งานบันทึกผลทดสอบคอนกรีต จากสถาบันทดสอบคอนกรีต 4.อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย 5.ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-16.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือน + (ค่ายอดคิวคอนกรีต)
หัวหน้างานเขตขนส่ง โซนสมุทรปราการ
- ดูแลรับผิดชอบงานในหน่วยงานระบบขนส่ง ในโซนสมุทรปราการ,บางนา,บางพลี,บางปู - ตรวจเช็คการปฎิบัติงานของพนักงานขับรถในเขตที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบดูแลและการขนส่งคอนกรีตในเขตผลิตที่รับผิดชอบ - แก้ไขปัญหาต่างๆในเขตของตนที่รับผิดชอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
16 ตุลาคม 2561
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำ ลาดพร้าว 99
1.งานรับ ตรวจสอบ สินค้าเข้า-ออก 2.งานนับสต๊อกสินค้า 3.งานเอกสาร ธุรการของคลังสินค้า 4.งานอื่นๆตามทีได้รับมอบหมาย 5.สามารถWalk inเข้าไปสมัครด้วยตนเองที่ น่ำเฮงสากล ลาดพร้าว 99 ได้เลย
16 ตุลาคม 2561
รองผู้จัดการฝ่ายขนส่ง (ส่วนปฏิบัติการ)
1.รับนโยบายจาก ผจก.ขนส่ง ในการดูแลและกำกับงานขนส่ง 2.ตรวจความ/ดูแลความพร้อม และติดตามการทำงานของหัวหน้าเขตขนส่ง 3.ประสานงานแก้ไขปัญหาร่วมกับหัวหน้าเขตขนส่งและประสานงานซ่อม ร่วมกับส่วนซ่อมบำรุงฯ 4.งานด้านควบคุมดูแลระบบคุณภาพ TSO และ มอก. ให้มีความทันสมัย ตามมาตราฐานของบริษัทฯ และตรวจสอบได้
16 ตุลาคม 2561
ผู้จัดการฝ่าย บัญชี-การเงิน
1.งานด้านบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในฝ่าย บัญชี-การเงิน จัดการระบบบัญชีให้ถูกต้อง 2.งานติดต่อประสานงานผู้สอบบัญชี 3.งานติดต่อประสานงาน กับสรรพากร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.งานเป็นที่ปรึกษา ให้กับทีมฝ่าย บัญชี-การเงิน
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บริหาร)
1.งานกำกับควบคุมดูแลคามถูกต้องของงานบัญชีในฝ่าย / งานที่ปรึกษาในฝ่ายบัญชี 2.งานวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อการตัดสินใจ 3.งานจัดเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสินค้าและบริการ โดยจัดทำเป็นรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารในการตัดสินใจ 4.งานควบคุมการปิดบัญชีต้นทุนประจำเดือน (Month end Process) 5.งานจัดเตรียมข้อมูลงบประมาณรายปีเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร เปรียบเทียบวิเคราะห์กับงบประมาณที่ตั้งไว้ 6.งานประสานงานฝ่ายอื่นๆ เพื่อตรวจสอบการใช้งบประมาณของแต่และหน่วยงานเป้นไปตามแผนที่วางไว้หรือ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ IT เพศหญิง ประจำบริษัท น่ำเฮงสากล จำกัด สำนักงานฯ ตั้งอยู่ริมถนนลาดพร้าว ระหว่าง ซ.ลาดพร้าว 99 - 101
1.งานด้านจัดทำ Photoshop (ตกแต่งรูปสินค้า,จัดทำ Art Work) 2.งานออกแบบโลโก้สินค้า,ออกแบบฉลาก 3.งานประสานงานกับโรงพิมพ์,ตรวจสอบการพิมพ์
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
พนักงานควบคุมเครื่องผลิต
1.งานตรวจสอบเครื่องผลิด และควบคุมการผลิตคอนกรีต 2.งานจัดทำผสมคอนกรีตตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง 3.งานติดตามการส่งคอนกรีตของ พขร.โม่ 4.งานประสานภายในหน่วยผลิตคอนกรีต กับสำนักงานใหญ่ฯ และลูกค้า 5.งานจัดทำเอกสาร ผลการผลิตคอนกรีต
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11,000-12,000 + (ไม่รวมค่ายอดคิวคอนกรีตที่ขายได้ของหน่วยผลิตคอนกรีต)
เจ้าหน้าที่บัญชี
ตำแหน่งงานว่างในแผนกบัญชีมี 1.เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก 2.เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ 3.เจ้าหน้าที่บัญชีสินทรัพย์
16 ตุลาคม 2561
บริษัท น่ำเฮง คอนกรีต (1992) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560