เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
• สรรหาและคัดเลือกผู้รับเหมาช่วง (Supplier) • การดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้าง • วางแผนและควบคลุมวัตถุดิบเกี่ยวกับคลังสินค้า • ติดต่อประสานงานการทำประกันต่าง ๆ ของบริษัท • ดำเนินการควบคุมและทำทะเบียนทรัพย์สิน • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร • ดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17000-25000
พนักงานเช็คสินค้า (Checker)
-เช็ครับ-จ่าย สินค้าที่เข้ามาและออกจากคลังสินค้า -บันทึกข้อมูลลง tally sheet -บันทึกข้อมูลการรับสินค้าและพาเลทเข้าระบบคอมพิวเตอร์ -ตรวจนับสต็อคสินค้าทุกวัน -ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (5ส) -ตรวจสอบสภาพสินค้าที่นำเข้า-ส่งออก -รวบรวมเอกสารในการรับจ่ายสินค้าส่งให้กับฝ่ายาธุรการ -บันทึกอุบัตการณ์ประจำวัน
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-12000
System Analyst
1. Increase the competitive advantage using the technology to support new business requirement 2. Co-implement for Internal Support Application projects. 3. Analyze and design an IT applications or systems, which respond to client’s requirements and business direction 4. Proactively Provide the best service for both internal and external clients. 5. Coordinate and work closely with team and other function to complete the target effectively 6. Provide consultaion/advice on both IT usage
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 28000-32000
Programmer
1.Increase the competitive advantage using the technology to support new business requirement. 2.Develop an IT applications or systems, which respond to client’s requirement and business direction. 3.Provide consultation/advice on both IT usage and application at the professional level. 4.Proactively provide the best service for both internal and external clients. 5.Coordinate and work closely with team and other function to complete the target effectively.
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000++
เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ ( QA Officer )
1.ออกแบบตัวชี้วัดสมรรถนะหลักของงอค์กร (Key Performance Indication ; KPI ) 2.ควบคุมและติดตาม ตัวชี้วัดสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งดป็นไปตามหลักการวัดผลงานเชิงคุณภาพ ( Balanced Scorecard ; BSC ) 3.วิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากสมรรถนะหลักขององค์กร ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 4.หาแนวทางเพื่อปรับปรุงสมรรถนะหลักขององค์กร โดยอาศัยหลักการ Deming ( PDCA ; Plan-Do-Check-Action ) 5.จัดทำรายงานสมรรถนะหลักขององค์กร และนำเสนอแก่ผู้บริหาร 6.ตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพภายใน ( ISO 9001 Internal Audit ) 7.จัดทำรายงา
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-25000
Warehouse Manager
- Ensure an accuracy of inventory by developing and maintaining company warehouse manage-ment system. - Develop and design operations procedure to improve transportation and distribution efficiency by coordinates with the concerned departments, especially regarding to the inventory level and deliv-ery schedule. - Monitor distribution operation and contractor performance by benchmarking with industrial stand-ard and also basing on the service contract to insure mutual benefit and also provide t
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 55000-75000
Customer Service - สาขานิคมเอเชียฯ บางบ่อ สมุทรปราการ
1.มีความสามารถในการทำ B/L 2.ประสานงานด้าน Export และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3.มีความรู้ทางการปิด Billing & Costing 4..อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14000-25000
Sale/Marketing Executive
-Find new customer -Visit new customer and current customer -Take care customer and help them to solve the problem occurred -Issue quotation for customer -Follow & planning with Manager
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25000-35000
พนักงานคลังสินค้า (Worker)
-จัดสินค้า -โหลดสินค้าขึ้นรถ -ทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน (5ส) -ปฏิบัติตามนโยบายพื้นฐานของบริษัทฯ
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-12000
พนักงานเช็คสินค้า (Checker Speciallist)
-Keep driving the cargo as storage location -unloading the cargo as assigned -Take care and cleaning the forklift equipment is always available. -Coorpearte with company activity. -Checking the cargo both of import and export. -Checking the inventory. -Take care and check the cargo as well as unloading. -Keep driving the cargo as storage location. -Unloading the cargo as assigned. -Take care and cleaning the forklift equipment is always available.
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-10,500
พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
- บันทึกบัญชีในส่วนของบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ อาทิ ด้านบัญชีลูกหนี้ออกใบแจ้งหนี้, ออกใบวางบิล, ด้านบัญชีเจ้าหนี้ ทำการรับวางบิล, บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน อาทิ ออกใบสำคัญจ่าย, ทำเช็ค,ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย, ออกใบสำคัญรับ, ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , บันทึกบัญชีเงินสดย่อย - ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี - ตรวตสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง - จัดทำรายงานทางการเงิน อาทิ ราย
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20000-30000
พนักงานขับรถ
•มีความพร้อมมาปฏิบัติงาน •ตรวจสภาพรถก่อนออกปฏิบัติงาน •วางแผนเส้นทางในการเดินรถ •รายงานเมื่อเกิดปัญหาหรือผลการขณะปฏิบัติงาน •ดูแลทำความสะอาดและเช็คเครื่องมือติดรถเป็นประจำ •บำรุงรักษารถให้พร้อมใช้งาน •ให้ความร่วมมือในการพัฒนา Program ของแผนก IT
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-10000
พนักงานขับรถโฟร์คลิฟต์ (Forklift Driver)
1. ขับรถโฟร์คลิฟท์ ด้วยความระมัดระวัง 2.ทำงานด้วยความถูกต้องและรอบคอบ 3. ดูแลและรักษารถโฟร์คลิฟท์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 4. ร่วมทำกิจกรรม 5ส 5. มีประสบการณ์และมีใบประกาศนียบัตรรับรอ'การขับรถโพร์คลิฟท์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
22 มิถุนายน 2561
MEIKO TRANS (THAILAND) CO., LTD.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9300-12000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560