หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. วางแผนและ ตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสมาคม นักบัญชี (GAAP) และนโยบายของบริษัท 2.  ดูแลและจัดทำงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการทำแผนภูมิบัญชีต่างๆ บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินทรัพย์ ถาวร เงินสดย่อย และงบกระทบยอดเงินฝาก 3. จัดการระบบงานบัญชีภายใน บริหารบัญชีลูกหนี้และการรับชำระเงิน ควบคุมกระบวนการออกใบสำคัญจ่ายเพื่อการดำเนินงานและ รายจ่ายลงทุนของบริษัท 4. วางแผนควบคุมจัดทำรายง
26 กันยายน 2560
ผู้ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
ประสานงานการวางแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
26 กันยายน 2560
นักวิเคราะห์การเงิน (Financial Analyst)
1. บริหารกระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัท 2. จัดหาเงินทุนของบริษัทให้สอดคล้องกับการใช้เงินทุน โดยให้มีต้นทุนที่เหมาะสม 3. จัดหาเงินทุนจากตลาดเงิน (การกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ) 4. จัดหาเงินทุนจากตลาดทุน (การออกและเสนอขายตราสารทุนประเภทต่าง ๆ รวมถึงการขายทรัพย์สินให้ กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ REIT ( Real Estate Investment Trust)
26 กันยายน 2560
Marketing & Sales Manager
1. วิเคราะห์สภาพแข่งขันทางการขาย เพื่อกำหนดทิศทางการขายและเป้าหมายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และนโยบายขององค์กร 2. วางแผนการบริหารงบประมาณ เพื่อดำเนินการวางแผนการส่งเสริมการขาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3 ควบคุมดูแลและวางแผนการตลาด วางแผนการขายประจำปีโดยการกำหนดเป้ายอดขายและแผนการปฏิบัติงาน
26 กันยายน 2560
Marketing & Sales Executive
1.นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า รักษากลุ่มลูกค้าและขยายฐานลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2 แสวงหาลูกค้ารายใหม่เพื่อขยายฐานลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่ารวมทั้งรับผิดชอบ Sales Target ที่ได้รับมอบหมาย 3 จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนการขาย 4 จัดทำรายงานด้านการตลาด สถานะลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให้ฝ่ายบริหารวิเคราะห์แผนงาน
26 กันยายน 2560
พนักงานประจำร้านกาแฟ
1. ต้อนรับ ทักทาย และรับทราบความต้องการของลูกค้า ดำเนินการจัดเตรียม ส่งมอบกาแฟ เครื่องดื่มให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน 2. แนะนำและเสนอขายสินค้าภายในร้านให้ลูกค้าอย่างสุภาพ 3. รับฟังปัญหาและคำติชมของลูกค้า และนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุงการบริการอย่างต่อเนื่อง 4. รักษาและตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณร้านให้เรียบร้อย สะอาด น่านั่งอยู่เสมอ
26 กันยายน 2560
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.รับส่งผู้บริหารให้เดินทางไปยังจุดหมายด้วยความปลอดภัย ทันต่อเวลานัดหมาย ด้วยมารยาทอันดี 2. มีระเบียบวินัยในการทำงานและพร้อมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญ รักษารถให้อยู่ในสภาพดีและปลอดภัยต่อการใช้งาน
26 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
1 รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อดำเนินงานด้านอัตรากำลังให้ได้ตามแผนงานและสรุปรายงานเพื่อการวิเคราะห์ผลการทำงาน 2 จัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลการประเมินผลประจำปีรวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล 3 ดูแลการบันทึกข้อมูล และรายงานผลการเข้าปฏิบัติงาน การขาด ลา มาสาย การลาออก ของพนักงานทั้งหมดภายในองค์กร 4 ควบคุมดูแลระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
26 กันยายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560