เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการสาขา (เน้นประสบการณ์ด้านการตลาด) ประจำสาขาสะพานใหม่ ด่วน!!!
วางแผนทางการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า บริหารงานภายในสาขา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/บริการลูกค้า (ประจำสาขาศรีนครินทร์ ด่วน!!!)
ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลการบริการตรวจรักษา พร้อมทั้งดูแล อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการสาขา (เน้นประสบการณ์ด้านการตลาด) ประจำสาขาถนนเพชรบุรี ด่วน!!!
วางแผนการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า บริหารงานภายในสาขา
21 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการสาขา (เน้นประสบการณ์ด้านการตลาด) ประจำสาขาสายไหม ด่วน!!!
วางแผนทางการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการการตลาด ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
วางแผนการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการการตลาด ประจำจังหวัดนครพนม
วางแผนการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครพนม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการการตลาด ประจำจังหวัดเชียงราย
วางแผนการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการการตลาด ประจำจังหวัดนครราชสีมา
วางแผนการตลาด ออกหาลูกค้ารายใหม่ สร้างยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด ดูแลลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ที่ปรึกษาด้านสุขภาพและความงาม ประจำสาขาศรีนครินทร์
1.ให้คำปรึกษา ด้านสุขภาพและความงามและการใช้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้มาใช้บริการ 2.ต้อนรับและดูแลลูกค้า สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการสาขา (เน้นประสบการณ์ด้านการตลาด) ประจำสาขาโซนรามอินทรา
ทำการตลาดออกหาลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้า บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารจัดการภาพรวมของสาขา
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ด่วน!!!
-วางนโยบาย ออกแบบ ติดตั้งและแก้ไขระบบ Network , Server , ฐานข้อมูลต่างๆ -สามารถให้คำแนะนำประเมินผลการลงทุนทาง IT ที่เหมาะสมกับแผนกลยุทธ์และการดำเนินงานขององค์กร -พัฒนา ประสานงาน แผนการดำเนินงานในการสนับสนุนพันธกิจและแผนกลยุทธ์ -พัฒนา วางแผนในเรื่องการ Implement ระบบใหม่ๆสำหรับองค์กร -บริหารจัดการกระบวนการทำงานแผนก IT ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
Aftersales Service & Telesales
-สำรวจความพึงพอใจลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด -นำเสนอผลิตภัณฑ์, บริการและรายการส่งเสริมการขาย ตามแผนงานที่กำหนดแก่ลูกค้า
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่การตลาด
-รับผิดชอบดูแลงานด้านการตลาดขององค์กร -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร
22 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้จัดการสถาบันทันตวัฒน์
รับผิดชอบงานด้านการตลาดสถาบันทันตวัฒน์ ประชาสัมพันธ์ ออกสรรหาผู้สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ สร้างภาพลักษณ์ของสถาบันให้เป็นที่รู้จัก
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ผู้ตรวจสอบภายใน
-ปฏิบัติงานตรวจสอบตามแผนงานและเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน -นำเสนอผลการตรวจสอบโดยจัดทำรายงานการตรวจสอบที่คลอบคลุมถึง ผลการตรวจ บทสรุป และข้อเสนอแนะ -ติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขกับผู้รับตรวจ พร้อมทั้งรายงานผลความคืบหน้าตามกำหนดเวลาที่วางไว้
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เลขานุการผู้ติดตามกรรมการผู้จัดการ ด่วน!!!
-ทำงานโดยรับคำสั้งจากกรรมการผู้จัดการโดยตรง -ติดตามกรรมการผู้จัดการไปสถานที่ต่างๆได้ -ขับรถยนต์ให้กรรมการผู้จัดการ
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์
1. พิจารณาสรรหาผู้สนใจลงทุนดำเนินการร้านสาขาให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท 2. สรรหา คัดเลือก ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นผู้ดำเนินการบริหารร้าน 3. ให้ข้อมูลและสรุปรายละเอียดในการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์และเงื่อนไขสัญญาแก่ผู้สนใจลงทุน ตลอดตนจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆของผู้สนใจ รวมถึงการจัดเตรียมเกี่ยวกับการเซ็นสัญญา 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5. ส่งเสริมและรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเฟรนไชด์และบริษัท
21 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
HR Manager ด่วน!!!
-วางแผนปฏิบัติงานและระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร -บริหารจัดการงานของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทั้งระบบ -ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการกำหนดแผนงานสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคนและพัฒนางานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย -ส่งเสริมให้มีระบบการประเมินผลงานของบุคลากรที่สามารถวัดผลได้ และนำไปพัฒนาคนและพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ -พัฒนาระบบสวัสดิการ และผลตอบแทนให้รองรับการเจริญเติบโตขององค์กร
23 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560