เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ขาย (งานรักษาความปลอดภัย) ด่วนมาก!
-เสนองานขายเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย พร้อมกับให้คำปรึกษากับลูกค้า -รับคำสั่งทางโทรศัพท์จากลูกค้าทั่วไป และลูกค้ารายสำคัญ -จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ต่าง ๆของรปภ. ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดเตรียมใบเสนอราคา -ทบทวนข้อตกลง คำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงจากลูกค้า -ถ่ายทอดคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ไปยังแผนกปฏิบัติการ และสรรหา -สรุปรายงาน เสนอราคา การสั่งซื้อ ประจำสัปดาห์รายเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เ
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
จป.วิชาชีพ
-รับผิดชอบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลาดภัย -เข้าดำเนินการสอบสอนสาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน -ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก -จัดทำคู้มือความปลอดภัย
16 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการปฏิบัติการ
-วางแผนบริหารวิศกรรมอาคาร -ประชุมร่วมให้ความคิดเห็นผ่ายอื่น -กำหนดแผ่นปฏิบัติงานของหน่วยงาน -ส่งงวดงาน -ควบคุมติดตามบริหารสัญญาจ้าง -ควบคุมงบประมาณหน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2561
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (ธุรกิจรักษาความปลอดภัย)
1.งานจัดทำและนำเสนองบประมาณประจำปีในส่วนที่รับผิดชอบเบื้องต้น 2.งานนำเสนอแผนด้านการปฏิบัติการและนำแผนไปดำเนินการ 3.งานนำเสนอแผนด้านงานสรรหากำลังพลและนำแผนไปปฏิบัติ 4.งานควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายและประเมินผลการทำงานพนักงานในหน่วยงาน 5.งานสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นข้อมูลคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างรับเหมางานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า ประปา ทั่วไป - งานเชื่อม งานไม้ งานทาสี - งานเทพื้น ก่ออิฐ ฉาบปูน
16 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ( ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย / ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด )
1. จัดอัตรากำลังพลเข้าทำงานตามจุด 2. เข้าตรวจงานตามหน่วยงาน 3. จัดส่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้หน่วยงาน
16 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายงานรักษาความสะอาด
- เสนองานขายเกี่ยวกับการทำความสะอาด - เสนอราคาสินค้าบริษัท พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า - จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย *ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-23,000 + คอมมิชชั่น
ช่างเทคนิคปรับอากาศ ( โรงพยาบาลพระราม 9 )
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ตรวจเช็คความเเรีบยร้อยของเครื่องปรับอากาศ - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ )
1. ช่วยงานเอกสารเบื้องต้นกับทางฝ่าย 2. เดินเอกสาร ถ่ายเอกสาร 3. ช่วยดูแล การเบิกจ่าย และ Stock อุปกรณ์ของธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการหน่วยงาน มทร.บางมด
1. ควบคุมดูแล ความเรียบร้อยของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานสรุปการทำงานของแต่ละวันส่งให้ทางสำนักงานใหญ่รับทราบ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สรรหา ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
1. สรรหา เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ลงหน่วยงานที่ต้นสังกัดร้องขอ 2. รายงานผลการสรรหาให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ปฎิบัติการตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน/ พนักงานทำความสะอาด
- ดูแลความสะอาดห้องพัก แมนชั่น - ปัดกวาด, เช็ดถู, ปูเตียง - รับรองลูกค้า
16 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์อาวุโส
1.รับเรื่องแจ้งซ่อม - ร้องเรียน 2.ดูแลงานสาธารณูปโภค 3.จัดเก็บค่าส่วนกลาง 4.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 5.สอบถามความพึงพอใจการให้บริการ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 กรกฎาคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560