เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกบัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้/สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมจัดทำรายงานทางบัญชี วิเคราะห์รายงานบัญชี และให้ความเห็น - ตรวจสอบการใช้งบปะมาณ(Budjet)ให้ถูกต้อง และเป็นแผนงานประมาณที่วางไว้ - ตรวจสอบงบบริหาร(งบภายใน)ของแต่ละหน่วยงาน พร้อม Consulidate เป็นงบบริหารบริษัททั้งหมด - ตรวจสอบรายลละเอียดการจัดทำรายงาานประจำเดือน เช่น รายละเอียดการประกอบงบ รายงานค้างชำระ ทะเบียนทรัพย์สินค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ฯลฯ-รวมถึงรายงานคาดว่าจะได้รับ - ตรวจเช็คต้นทุน-ค่
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรไฟฟ้ามีใบกว. ( ศาลอุทธรณ์ จ.ระยอง ) / (อาคาร INC-2 สวทช.ปทุมธานี )
- วางแผนงาน จัดระเบียบ หน้าที่ และดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน - วางแผนบำรุงรักษา ระบบต่างๆ ตามระยะเวลา - ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ในอาคาร - ดูแล ควบคุม การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ - ติดต่อ ประสานงานกับทางผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่หน้างาน
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างรับเหมางานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า ประปา ทั่วไป - งานเชื่อม งานไม้ งานทาสี - งานเทพื้น ก่ออิฐ ฉาบปูน
20 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ( ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย / ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด )
1. จัดอัตรากำลังพลเข้าทำงานตามจุด 2. เข้าตรวจงานตามหน่วยงาน 3. จัดส่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้หน่วยงาน
20 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่ขายห้องพัก
-ออกหาลูกค้าที่เป็นกลุมเป็นหมาย Agancy ภาครัฐและเอกชนใหม่ๆ -วางแผนการขายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย -ติดตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้นำเสนอขายเพื่อปิดการขายตามเป้าที่กำหนด -วางแผนสร้างความสัมพันธ์กับทุกกลุ่มเป้าหมาย -ศึกษาสินค้าของแมนชั่นทุกประเภท รวมหาจุดแข็ง,จุดอ่อน *ปฏิบัติงาน ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30 น.- 17.30 น.
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (งานก่อสรา้ง)
-ควบคุมดูแลพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน -อบรมพนักงานเรื่องอาชีวอนามัยให้พนักงาน -ประสานงานเรื่องการก่อสร้างด้านความปลอดภัย -ทำรายงานสรุปให้ผู้ว่าจ้าง -ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย - ทำรายงานและเอกสารราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าช่างเทคนิค / ช่างเทคนิค (รับสมัครด่วน!!!)
- เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - บำรุงรักษางานต่างๆตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ (ผู้พิการ)
-ช่วยงานธุรการฝ่ายขาย -รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน -เดินเอกสารภายในสำนักงาน -จัดทำเอกสารสัญญา -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ช่างเทคนิค ประจำตึก สวทช.INC-2 ( NSTDA )
- เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - บำรุงรักษางานต่างๆตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 100 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรเครื่องกล (อาคารนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.)
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบอากาศอัด ระบบจ่ายน้ำประปา ระบบท่อระบายน้ำทิ้ง ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารขนาดใหญ่ - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็นในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ (Chiller) ไม่น้อยกว่า 900 ตัน(ความเย็น) - มีประสบการณ์ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบำรุงรักษาเชิงรุก โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ บริหารจัดการระบบซ่อมบำรุง
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจบริการ
1.วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 2.วางแผนทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย 3.สร้างรายได้จากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม 4.รายงานและสรุปผลการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
ช่างเทคนิคปรับอากาศ ( โรงพยาบาลพระราม 9 )
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ/ตรวจเช็คความเเรีบยร้อยของเครื่องปรับอากาศ - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่าง ๆ ตามที่กำหนด - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือ/อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใด ๆ ที่ชำรุดเสียหาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ Google & SEO
-วางแผนรูปแบบการสื่อสารให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการตลาด หรือเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ -คิดกำหนดรูปแบบ หรือConcept ของเว็บไซต์ มีความคิดสร้างสรรค์ -จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รบผิดชอบในส่วนเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมาย -ดูแลงานส่วนสื่อสารการตลาดทั้งออนไลน์ -ดูแลและบริหารสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ -ติดต่อประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง หรือตอดต่อกับทาง Agency หรือ outsource เรื่องงานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ -ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป -จัดทำรายงานและสรุปผลการทำงานในส่วนท
20 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( บางมด ) ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ด่วนมาก
1. ฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทั้งหมด 2. รายงานผลให้กับทางผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงานขึ้นอยู่กับส่วนงานของแต่ละแผนกงานที่ทางบริษัทประสงค์ให้ลงทำการฝึกงาน
20 พฤศจิกายน 2560
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560