เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ (ธุรกิจรักษาความปลอดภัย)
1.งานจัดทำและนำเสนองบประมาณประจำปีในส่วนที่รับผิดชอบเบื้องต้น 2.งานนำเสนอแผนด้านการปฏิบัติการและนำแผนไปดำเนินการ 3.งานนำเสนอแผนด้านงานสรรหากำลังพลและนำแผนไปปฏิบัติ 4.งานควบคุม ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายและประเมินผลการทำงานพนักงานในหน่วยงาน 5.งานสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นข้อมูลคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรไฟฟ้า
- วางแผนงาน จัดระเบียบ หน้าที่ และดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน - วางแผนบำรุงรักษา ระบบต่างๆ ตามระยะเวลา - ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ในอาคาร - ดูแล ควบคุม การซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ - ติดต่อ ประสานงานกับทางผู้ว่าจ้าง การไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่หน้างาน
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วิศวกรโยธา ( ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัดปทุมธานี)
- จัดทำ BOQ/ราคาจ้างงาน - จัดทำเอกสารประกอบสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง - ทำแผนงานก่อสร้าง - แผนการใช้วัสดุก่อสร้าง - ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน - สรุุปการก่อสร้าง - บริหารงานก่อสร้างและควบคุมคุณภาพ - งานรับมแบหมายและงานตรวจบ้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญหชา
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างรับเหมางานก่อสร้าง
- งานไฟฟ้า ประปา ทั่วไป - งานเชื่อม งานไม้ งานทาสี - งานเทพื้น ก่ออิฐ ฉาบปูน
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่สายตรวจ ( ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย / ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด )
1. จัดอัตรากำลังพลเข้าทำงานตามจุด 2. เข้าตรวจงานตามหน่วยงาน 3. จัดส่งอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้หน่วยงาน
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ขายงานรักษาความสะอาด
- เสนองานขายเกี่ยวกับการทำความสะอาด - เสนอราคาสินค้าบริษัท พร้อมให้คำปรึกษากับลูกค้า - จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย *ปฏิบัติงาน จันทร์- ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-23,000 + คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ขาย (งานรักษาความปลอดภัย) ด่วนมาก!
-เสนองานขายเกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย พร้อมกับให้คำปรึกษากับลูกค้า -รับคำสั่งทางโทรศัพท์จากลูกค้าทั่วไป และลูกค้ารายสำคัญ -จัดทำต้นทุน ประมาณการค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ต่าง ๆของรปภ. ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา และจัดเตรียมใบเสนอราคา -ทบทวนข้อตกลง คำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงจากลูกค้า -ถ่ายทอดคำสั่งที่ได้รับจากลูกค้า หรือข้อกำหนดต่าง ๆ ไปยังแผนกปฏิบัติการ และสรรหา -สรุปรายงาน เสนอราคา การสั่งซื้อ ประจำสัปดาห์รายเดือน เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานที่เ
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (งานก่อสร้าง)
-ควบคุมดูแลพนักงานเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน -อบรมพนักงานเรื่องอาชีวอนามัยให้พนักงาน -ประสานงานเรื่องการก่อสร้างด้านความปลอดภัย -ทำรายงานสรุปให้ผู้ว่าจ้าง -ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมาย - ทำรายงานและเอกสารราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าส่วนงานขายงานรปภ.
-วางแผนการทำงานด้านขายงานแม่บ้าน ตามเป้าหมาย -ควบคุมทีมงานด้านการขายงานแม่บ้าน -Present งานขาย งานแม่บ้าน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
หัวหน้าช่างเทคนิค / ช่างเทคนิค (รับสมัครด่วน!!!)
- เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - บำรุงรักษางานต่างๆตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการ (เฉพาะผู้พิการ)
-ช่วยงานธุรการ-รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน -เดินเอกสารภายในสำนักงาน -จัดทำเอกสารสัญญา -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
ช่างเทคนิค ประจำตึก สวทช.INC-2 ( NSTDA )
- เปิด - ปิดระบบต่างๆของอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็ดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - แก้ไขและตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร - บำรุงรักษางานต่างๆตามแผนงาน - ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 100 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ Web Master
1.วางแผนรูปแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของแต่ละธุรกิจ 2.คิดรูปแบบหรือ Concept ของเว็บไซต์ มีความคิดสร้างสรรค์ 3.จัดทำเนื้อหาบนเว็บไซต์ รับผิดชอบในส่วนเนื้อหาตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป 5.คอยดูแลพัฒนาเว็บไซต์และตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขจุดอ่อนของเว็บไซต์ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจบริการ
1.วางแผนกำหนดยุทธศาสตร์ สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ ความพึงพอใจ ความจงรักภักดีของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ 2.วางแผนทำกิจกรรมส่งเสริมการขายและกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์และการขาย 3.สร้างรายได้จากสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม 4.รายงานและสรุปผลการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
ผู้จัดการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( บางมด ) ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2. จัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้กับสำนักงานใหญ่ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย ( รปภ. ) ด่วนมาก
1. ฝึกอบรมให้ความรู้สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯทั้งหมด 2. รายงานผลให้กับทางผู้บังคับบัญชารับทราบ 3. ปฎิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
นักศึกษาฝึกงาน
รายละเอียดงานขึ้นอยู่กับส่วนงานของแต่ละแผนกงานที่ทางบริษัทประสงค์ให้ลงทำการฝึกงาน
19 มกราคม 2561
บริษัท แฮปปี้แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560