หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
พนักงานบัญชี
   ทำบัญชี ทั้งรายรับ รายจ่าย เจ้าหนี้ ลูกหนี้ ภาษี บุคคล จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ สรุปยอดขายประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์ จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร​ ​ ​คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร ​​จัดทำรายงานสรุปค่า
15 สิงหาคม 2560
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Project Coordinator (พนักงานประสานงานแผนกโปรเจค)
   ประสานงานธุรการ งานโครงการต่างๆ ของบริษัท (งานรับเหมาติดตั้ง) จัดเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆของโครงการต่างๆ ที่กำลังปฎิบัติงานอยู่ ติดตามและรายงาน สถานะโครงการเป็นประจำให้แก่ ผู้จัดการฝ่าย ชี้แจงรายละเอียดงานแต่ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าโครงการ ผู้รับจ้างช่วง ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รับโทรศัพท์จากลูกค้า และบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วน ทำหน้าที่ธรุการให้ฝ่ายงานโครงการ งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
15 สิงหาคม 2560
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Executive Sales & Marketing (พนักงานขายและประชาสัมพันธ์)
   บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าท่อประปา PP-RCT แต่งตัวโดย B-R Baenninger นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมัน และจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสามารถและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน รับเป้าและขายสินค้าประเภทท่อประปาPP-R และอุปกรณ์เป็นหลัก 2. ติดต่อเข้าพบลูกค้า โครงการต่างๆ เพื่อเสนอขายสินค้าประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อประปา PP-RCT 3. ติดตามผลงานต่างๆ และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคกา
15 สิงหาคม 2560
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
   -ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯประจำโครงการ​ จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ​ กำกับดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา​ -มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามผล ดูและการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ​ -ลงนามและออกเอกสารในโครงการในนามบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย​ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาสำหรับการฝึกอบรมให้กับพนักงาน​ -ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีเหตุผลของผู้บังคับบัญชา​ -จัดทำแผนคุณภาพโครงการ​กำกับดูแล/
15 สิงหาคม 2560
Project Engineer
   จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก จัดทำ Safety Plan ตามนโยบายและนำมาใช้ควบคุม ปฎิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้า
15 สิงหาคม 2560
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) (งานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล, อัคคีภัย)
   จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนดจัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก จัดทำ Safety Plan ตามนโยบายและนำมาใช้ควบคุม ปฎิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้า
15 สิงหาคม 2560
วิศวกรสนาม (Site Engineer) งานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล, อัคคีภัย
   สำรวจหน้างานเพื่อ ถอดปริมาณและทำราคา ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
15 สิงหาคม 2560
พนักงานวิ่งเอกสาร
   พนักงานวิ่งเอกสารประจำออฟฟิตพาวเอร์ฮาลว์ รับเชค-วางบิล เอกสารต่างที่ได้รับมอบหมาย
15 สิงหาคม 2560
บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560