เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พาวเวอร์ฮาวล์ จำกัด
Executive Sales (พนักงานขายและประชาสัมพันธ์)
บริษัทฯ เป็นผู้นำเข้าท่อประปา PP-RCT แต่งตัวโดย B-R Baenninger นวัตกรรมใหม่จากประเทศเยอรมัน และจัดจำหน่ายในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว ต้องการเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประชาสัมพันธ์ ผู้มีความสามารถและพร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน รับเป้าและขายสินค้าประเภทท่อประปาPP-R และอุปกรณ์เป็นหลัก 2. ติดต่อเข้าพบลูกค้า โครงการต่างๆ เพื่อเสนอขายสินค้าประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อประปา PP-RCT 3. ติดตามผลงานต่างๆ และความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าและเทคนิคกา
16 มกราคม 2561
ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
-ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวแทนบริษัทฯประจำโครงการ​ จัดการและบริหารสำนักงานโครงการช่วยผู้อำนวยการโครงการ​ กำกับดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา​ -มอบหมายหน้าที่การงานให้พนักงานทุกคนพร้อมติดตามผล ดูและการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ​ -ลงนามและออกเอกสารในโครงการในนามบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย​ เสนอแนะผู้บังคับบัญชาสำหรับการฝึกอบรมให้กับพนักงาน​ -ปฏิบัติตามคำสั่งอย่างมีเหตุผลของผู้บังคับบัญชา​ -จัดทำแผนคุณภาพโครงการ​กำกับดูแล/
16 มกราคม 2561
Project Engineer
จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนด จัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา ควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก จัดทำ Safety Plan ตามนโยบายและนำมาใช้ควบคุม ปฎิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้า
16 มกราคม 2561
พนักงานเขียนแบบ (Draftsman) (งานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล, อัคคีภัย)
จัดทำและวางแผนการดำเนินโครงการให้ได้มาตราฐานตามระยะเวลาที่กำหนดจัดหาผู้รับเหมาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาควบคุมและแก้ไขงานติดตั้งให้เป็นไปตามแผน แบบ และข้อกำหนดโครงการ ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก จัดทำ Safety Plan ตามนโยบายและนำมาใช้ควบคุม ปฎิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้ลูกค้า
16 มกราคม 2561
วิศวกรสนาม (Site Engineer) งานระบบปรับอากาศ, สุขาภิบาล, อัคคีภัย
สำรวจหน้างานเพื่อ ถอดปริมาณและทำราคา ควบคุมงานติดตั้งให้ได้ตามมาตราฐานระบบบริหารงานคุณภาพและงานก้าวหน้าตามแผนงาน ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้เข้าหน่วยงานตามแผนงานและเก็บรักษาอย่างดี ร่วมประชุมกับเจ้าของงาน ผู้ควบคุมงาน และผู้รับเหมาหลัก ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย จัดทำรายงานความก้าวหน้าของงาน ปัญหา อุบัติเหตุในโครงการฯลฯ ปฏิบัติตามคำสั่งและงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
16 มกราคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560