เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขาย
งานขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10 ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกGSธุรการฝ่ายขาย(จัดสรรรถยนต์)
ดุแลควบคุมงานบริการหลังการขายทั้งระบบ รวมถึงส่งมอบ ดูแลงานจดทะเบียนรถยนต์ ควบคุมสต๊อครถยนต์ บริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจโดยสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบงานสต็อครถยนต์ ทำรายงาน ควบคุมตรวจสอบสต๊อครถยนต์ - บริหารจัดการทีมให้ทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบงานทะเบียนรถยนต์ - งานบริการหลังการขาย - สนับสนุนงานขาย - ควบคุมดูแลงานเก็บเงินจอง ออกใบกำกับภาษี
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่ธุรการงานทะเบียนฝ่ายขาย(GS) **ด่วน
งานธุรการฝ่ายขาย สนับสนุนงานขายและการบริการหลังการขาย รับผิดชอบงานทะเบียนรถยนต์ จัดสรรรถยนต์ให้กับพนักงานขาย ดูแลหลังการขาย รับเงินจอง ออกใบกำกับภาษี
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน(ฝ่ายขาย) ด่วน!!!
รับจองรถ ความคุมดูแลเอกสารในการส่งมอบรถ งานทะเบียน ตามเงินไฟแนนซ์ และงานเอกสารต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฝ่ายบัญชีและการเงิน
20 พฤษภาคม 2561
Sales Team Manager (ผู้จัดการทีมขาย)
ควบคุมงานขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท วางแผนและส่งเสริมงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ควบคุมดูแลพนักงานขายในทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
วางแผนพัฒนาองค์กรให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ/ประชาสัมพันธ์องค์กร/บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ/ดูแลพนักงานในปกครอง/ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย/ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย KPI CSI/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า/อื่นๆ
20 พฤษภาคม 2561
พนักงานตรวจสอบรถใหม่(PDI) ด่วน
-ดูแลสต็อกรถใหม่ และตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ดูแลประสานงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง
20 พฤษภาคม 2561
ช่างยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์ประจำศูนย์รถยนต์ รัชดา ฮอนด้า มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
SERVICE ADVISOR พนักงานรับรถ
รับรถลูกค้าที่เข้ามาซ่อม ตรวจเช็คระยะ ตรวจสอบ ประเมินราคาค่าซ่อม ส่งมอบรถที่ซ่อมเสร็จให้ลูกค้า ประสานงานซ่อมกับแผนกต่างๆ ตรวจสอบกับช่างเปิดใบสั่งซ่อม ตามงานซ่อม
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานประเมินราคาตัวถังและสี
ประเมินราคารถเข้าซ่อม ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อแจ้งเคลมประกันกับศูนย์บริการ
19 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่การตลาด
ทำ PR โปรโมทบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนงานขาย เพิ่มยอดขายใหเก่พนักงานขาย จัดทำแคมเปน
20 พฤษภาคม 2561
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์
รับโทรศัพท์/นัดลูกค้า/โทรติดตามลูกค้า/บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
20 พฤษภาคม 2561
หัวหน้าฝ่ายแผนกบุคคล (ด่วนมาก)
- รับผิดชอบระบบงาน HRM ได้แก่สรรหา คัดเลือกบรรจุ Training พนักงงานและประเมิณผลทดลองงาน งานบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน สวัสดิการต่างๆ - รับผิดชอบระบบงาน HRD ได้แก่งานฝึกอบรมและพัฒนา พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆให้กับพนักงงาน งานแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสัมพันะธ์ในองค์กร งานกฏระเบียบบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมาย - กำหนดกลยุทธด้านทรัพยากรบุคคล (HRS) เช่นการวางแผนอัตรากำลังคน แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารนโยบายของบริษัทฯให้แก่บุคลากรในองค์กร และวางแผนงานระบบ HR ใ
20 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่คาบคุมงานซ่อม (คอนโทรล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -สามรถยกเครื่องได้ -ทำระบบไฟ - บริหารงานให้เป็นไปตามแผน - ดูแลพนักงานในปกครอง - รายงาน สรุปผลยอดซื้อขาย-ซ่อมประจำวัน - อื่นๆ
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนจัดหาข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย - จำทำสื่อโฆษณาและวางแผนงบประมาณ - วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้กับวิธีการเจาะตลาดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวมรวบข้อมูลและสรุปข้อมูลทางการตลาด - ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
19 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
1.ดูแลบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ดูยอดทุกสิ้นเดือน 2.ทำหน้าที่ในการโอนเงินระหว่างบัญชีทุกวัน 3.จัดทำ Cash Flow เสนอผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 4.กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน 5.ควบคุมตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท 6.กระทบยอดภาษีซื้อและภาษีขายทุกเดือน 7.จัดทำงบเงินเดือน งบกำไร ขาดทุน 8.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ด้านจ่าย - ด้านรับ 9.จัดทำรายงานต่างๆเสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 10.ออกแบบรายงานงบทดรองประจำเดือน
20 พฤษภาคม 2561
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- ดูแลเอกสารในแผนก / จัดเก็บเอกสาร -จัดทำรายงานสถานะการกู้ยืมเงิน /ยอดขายในแต่ละเดือน เพื่อแจ้งให้กับทางผู้บังคับบัญชาทราบ -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาทราบสั่ง
20 พฤษภาคม 2561
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกธุรการขาย/จัดสรรรถยนต์
- ควบคุม วางแผนงานด้านธุรการขายและงานทะเบียนรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - รับผิดชอบทีมให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้งานสำเร็จลุล่วง - รับผิดชอบงานธุรการฝ่ายขายรถยนต์ การจดทะเบียนรถยน่ต์ ประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการขายกับฝ่ายขาย - ประสานงานตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ - ดูแล บริหารสต๊อครถใหม่ - ประสานงานจดทะเบียนรถยนต์ - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 พฤษภาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560