เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขาย
งานขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ส่งเสริมการขาย เพิ่มยอดขาย ดูแลลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10 ด่วนมาก   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าแผนกGSธุรการฝ่ายขาย(จัดสรรรถยนต์)
ดุแลควบคุมงานบริการหลังการขายทั้งระบบ รวมถึงส่งมอบ ดูแลงานจดทะเบียนรถยนต์ ควบคุมสต๊อครถยนต์ บริการหลังการขายเพื่อความพึงพอใจโดยสมบูรณ์ให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบงานสต็อครถยนต์ ทำรายงาน ควบคุมตรวจสอบสต๊อครถยนต์ - บริหารจัดการทีมให้ทำงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบงานทะเบียนรถยนต์ - งานบริการหลังการขาย - สนับสนุนงานขาย - ควบคุมดูแลงานเก็บเงินจอง ออกใบกำกับภาษี
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
Sales Team Manager (ผู้จัดการทีมขาย)
ควบคุมงานขายรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท วางแผนและส่งเสริมงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ควบคุมดูแลพนักงานขายในทีมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่การเงิน(ฝ่ายขาย) ด่วน!!!
รับจองรถ ความคุมดูแลเอกสารในการส่งมอบรถ งานทะเบียน ตามเงินไฟแนนซ์ และงานเอกสารต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับฝ่ายบัญชีและการเงิน
23 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดการแผนกลูกค้าสัมพันธ์
วางแผนพัฒนาองค์กรให้เข็มแข็งและมีประสิทธิภาพ/ประชาสัมพันธ์องค์กร/บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ/ดูแลพนักงานในปกครอง/ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย/ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย KPI CSI/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า/อื่นๆ
23 พฤศจิกายน 2560
พนักงานตรวจสอบรถใหม่(PDI) ด่วน
-ดูแลสต็อกรถใหม่ และตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า -ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ดูแลประสานงานด้านการติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่ง
23 พฤศจิกายน 2560
ช่างยนต์
ช่างซ่อมรถยนต์ประจำศูนย์รถยนต์ รัชดา ฮอนด้า มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
SERVICE ADVISOR พนักงานรับรถ
รับรถลูกค้าที่เข้ามาซ่อม ตรวจเช็คระยะ ตรวจสอบ ประเมินราคาค่าซ่อม ส่งมอบรถที่ซ่อมเสร็จให้ลูกค้า ประสานงานซ่อมกับแผนกต่างๆ ตรวจสอบกับช่างเปิดใบสั่งซ่อม ตามงานซ่อม
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 5 ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการศูนย์ซ่อมรถยนต์
1. วางแผนงานด้านบริการศูนย์ซ่อมรถยนต์ให้เติบโตตามเป้าหมายของศูนย์บริการ 2. บริหารงานจัดการด้านบริการซ่อมรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ควบคุม ตรวจสอบงานของศูนย์ซ่อมรถทั้งระบบ 4. เพิ่มจำนวนยอดรถเข้าซ่อม 5. บริหารจัดการทีม พัฒนา ประสิทธิภาพพนักงานในทีมให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าประสงค์ของบริษัท หมายเหตุ งานของฝ่ายบริการได้แก่ งานซ่อมทั่วไป เช็คระยะ ซ่อมตัวถังและสี อะไหล่ รับรถ เป็นต้น
23 พฤศจิกายน 2560
ธุรการฝ่ายขาย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและนอกบริษัท/เปิด PO/ดูแลงานเอกสาร เช่น ส่งแต่งรถ
23 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่การตลาด
ทำ PR โปรโมทบริษัท ส่งเสริม สนับสนุนงานขาย เพิ่มยอดขายใหเก่พนักงานขาย จัดทำแคมเปน
23 พฤศจิกายน 2560
ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
1.ดูแลบัญชีออมทรัพย์และบัญชีกระแสรายวันของบริษัท ดูยอดทุกสิ้นเดือน 2.ทำหน้าที่ในการโอนเงินระหว่างบัญชีทุกวัน 3.จัดทำ Cash Flow เสนอผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี 4.กระทบยอดเงินฝากบัญชีธนาคารทุกสิ้นเดือน 5.ควบคุมตรวจสอบการบันทึกบัญชีแยกประเภท 6.กระทบยอดภาษีซื้อและภาษีขายทุกเดือน 7.จัดทำงบเงินเดือน งบกำไร ขาดทุน 8.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ด้านจ่าย - ด้านรับ 9.จัดทำรายงานต่างๆเสนอผู้จัดการฝ่ายบัญชี 10.ออกแบบรายงานงบทดรองประจำเดือน
23 พฤศจิกายน 2560
พนักงานแผนกลูกค้าสัมพันธ์
รับโทรศัพท์/นัดลูกค้า/โทรติดตามลูกค้า/บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
21 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่คาบคุมงานซ่อม (คอนโทรล)
หน้าที่ความรับผิดชอบ : -สามรถยกเครื่องได้ -ทำระบบไฟ - บริหารงานให้เป็นไปตามแผน - ดูแลพนักงานในปกครอง - รายงาน สรุปผลยอดซื้อขาย-ซ่อมประจำวัน - อื่นๆ
21 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนจัดหาข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย - จำทำสื่อโฆษณาและวางแผนงบประมาณ - วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้กับวิธีการเจาะตลาดเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวมรวบข้อมูลและสรุปข้อมูลทางการตลาด - ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 พฤศจิกายน 2560
บริษัท รัชดา ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล
- จัดทำเอกสาร/รายงานต่างๆ - ดำเนินการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -บันทึกข้ามูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูปของทางบริษัท -ปฎิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
23 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560