เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
พนักงานส่งเอกสาร
ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรับ-ส่งเอกสาร ทางการเงินและเอกสารทั่วไป ของบริษัทฯและงานเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000
พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สาขาพระราม2)
- ขับรถโฟล์คลิฟท์เพื่อจัดเก็บสินค้าเข้าชั้นเรียงตาม Location และนำสินค้าออกจากชั้นให้ถูกต้องตามใบงาน - ดูแลรับผิดชอบรถโฟล์คลิฟท์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า (สาขาพระราม2)
สรุปการเบิกสินค้าเข้า – ออก พร้อมตัดสต็อกสินค้าและสรุปยอดคงเหลือ
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ LAB
ตรวจสอบวัตถุดิบ สินค้า และปัจจัยการผลิต รวมถึงสภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13000-15000
พนักงานขับรถธุรการ
- ขับรถรับ-ส่งตามใบคิวการใช้รถในแต่ละวันที่หัวหน้าจัดคิวให้ - ขับรถตามที่หัวหน้าสั่งในกรณีที่มีงานเร่งด่วน - ขับรถรับ-ส่งพนักงานในช่วงที่พนักงานเลิกทำโอที - ขับรถรับ-ส่งพนักงานในวันหยุด (วันอาทิตย์) - ขับรถรับส่งผู้บริหาร
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การเงิน/เร่งรัดหนี้สิน
- จัดทำเอกสารใบวางบิลในโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจบิล
จัดทำเอกสารชุดใบแจ้งหนี้ invoice sale ตรวจสอบความถูกต้องบิลขาย ประสานงานติดตามบิลขายจัดส่งแผนกการเงินให้ทันในรอบการวางบิลประจำเดือน
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต IE
- เก็บข้อมูลการผลิตประจำวันเพื่อเปรียบเทียบแผนการผลิต - ติดตามรายงานการผลิตเพื่อรวบรวมข้อมูลการผลิต - สรุปและติดตามสาเหตุที่ไม่สามารถผลิตยอดได้ตามแผนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Sale (สาขาภูเก็ต)
- รับผิดชอบวางแผนการขาย นำเสนอสินค้า พร้อมทั้งติดตามยอดขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง - สรุปรายงานการขายประจำเดือน
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานส่งสินค้า
รับผิดชอบด้านจัดส่งสินค้า เพื่อลูกค้าได้รับสินค้าอย่างถูกต้อง และตรงตามเวลาส่งมอบที่กำหนด - ตรวจสอบคิวรถก่อนการจัดส่งสินค้า และตรวจเช็คใบกำกับสินค้าตามใบจ่ายงาน ให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจสอบเช็คจำนวนและประเภทสินค้าให้ตรงกับใบกำกับสินค้าก่อนนำขึ้นรถขนส่ง - ช่วยล้างทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกตู้บรรทุกสินค้า และลงรายการทำความสะอาดรถสินค้า
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 6   เงินเดือน : 310/วัน+เบี้ยเลี้ยง+โอที
พนักงานขาย/แคชเชียร์ สาขาถนนนางลิ้นจี่
- ดูแลและให้บริการลูกค้า รับออเดอร์ จัดทำออเดอร์ เสิร์ฟ และทำความสะอาดร้าน - ให้คำปรึกษา และแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลสต็อกสินค้าภายในร้าน - สรุปยอดขายในการขายสินค้าในแต่ละวันส่งผู้จัดการร้าน
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000-13000
เจ้าหน้าที่กราฟฟิกดีไซน์
- ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น Brochure Art Work ออกแบบpackaging - จัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ เช่น ออกบูทเพื่อโปรโมทสินค้า
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าR&D
ควบคุมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้บริหาร
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่สโตร์
ดูแลรับผิดชอบ เอกสารในการรับเข้า การเบิก – จ่าย วัตถุดิบและสินค้าในสโตร์ เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการในการผลิต
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พ่อบ้าน
- ดูแลทำความสะอาดบริเวณรอบบริษัท และบ่อบำบัดน้ำเสีย - ดูแลต้นไม้บริเวณรอบบริษัท - ดูแลเรื่องขยะ ทำการคัดแยกขยะรีไซเคิล - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : วันละ310บาท
เจ้าหน้าที่บุคคล/สรรหาบุคลากร
รับผิดชอบควบคุมและดูแลงานด้านการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของหน่วยงานที่ร้องขอได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา 1.จัดทำการสรรหาบุคลากร ตามช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ดหน้าบริษัท สื่อที่ใช้ในการประกาศโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต สรรหาพนักงานที่จัดหางาน ตั้งบูทตามมหาลัยฯ 2.จัดทำการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์เบื้องต้น ทดสอบทักษะของผู้สมัครงานด้วยวิธีต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ข้อสอบ หรือทดสอบหน้างานจริง 3.จัดทำเอกสารการว่าจ้างผู้สมัครที่ผ่านการสัมภาษณ์เข้าทดลองง
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้างานการตลาด (กลุ่มสินค้า)
ติดตามแนวโน้มสถานการณ์การตลาด สำรวจข้อมูลทางการตลาด จัดโปรโมชั่นสง่เสริมการขาย
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ LAB
ทวนสอบและควบคุมกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบ สินค้าและปัจจัยการผลิต สภาวะแวดล้อมของกระบวนการผลิตทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ (จุลินทรีย์) และยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (Food Safety) รวมถึงทวนสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้าทุกประเภทให้เป็นไปตามที่มาตรฐานกำหนดทางด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
14 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้า QC Calibration
- จัดทำแผนการสอบเทียบและดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งภายในและภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ขึ้นทะเบียนเครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในบริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน และติดต่อประสานงานเพื่อทำการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบตามมาตรฐานและแผนที่กำหนด - ดำเนินการกรณีผลการตรวจสอบ ทวนสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัด และทดสอบเบี่ยงเบนไม่เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้และการดูแลเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องและเหมาะสม
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (สาขานางลิ้นจี่)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการ - ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ - ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ - ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงาน
17 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560