เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น
รับผิดชอบและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น เพื่อสนับสนุนแผนกคลังสินค้าให้ปฏิบัติตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานpart-time สาขาถนนนางลิ้นจี่
- ดูแลและให้บริการลูกค้า รับออเดอร์ จัดทำออเดอร์ เสิร์ฟ และทำความสะอาดร้าน - ให้คำปรึกษา และแนะนำในการเลือกซื้อสินค้าให้กับลูกค้า - ดูแลสต็อกสินค้าภายในร้าน - สรุปยอดขายในการขายสินค้าในแต่ละวันส่งผู้จัดการร้าน
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ชั่วโมงละ 50 บาท
เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ
รับผิดชอบเอกสารการสั่งซื้อ PO/PR/Sale Confirmation บันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อในโปรแกรม Excel จัดทำตารางสินค้าเข้าประจำสัปดาห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าจัดซื้อต่างประเทศ
- รับผิดชอบเอกสารการสั่งซื้อ PO/PR/Sale Confirmation บันทึกรายละเอียดการสั่งซื้อในโปรแกรม Excel - จัดทำตารางสินค้าเข้าประจำสัปดาห์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ดูแลและรวบรวมเอกสารการจัดซื้อสินค้าต่างประเทศเป็นระบบ - ติดตามเอกสารใบฝากสินค้าจากคลังสินค้า เมื่อได้รับแจ้งตู้เข้าโรงงานแล้วและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ติดตามเอกสารใบขนสินค้าจากชิปปิ้ง ในรอบสัปดาห์ที่ตู้สินค้าเข้าให้เอกสารครบถ้วนตามระบบการเบิกจ่ายพร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
หัวหน้าจัดซื้อในประเทศ
รับผิดชอบจัดทำใบสั่งซื้อตามใบขอซื้อ ดำเนินการตามระบบงานจัดซื้องานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ในการทำงานของช่าง ประสานงานการทำงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า ประสานงานกับSupplier และติดตามงานการส่งมอบสินค้าให้เข้าตรงตามกำหนด
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
รองผู้จัดการการเงินจ่าย
ประมวลผลค่าใช้จ่ายทั้งหมด พร้อมทั้งวิเคราะห์แผนการจ่ายเงินประจำวัน ตรวจสอบ Statement พร้อมทั้งควบคุมเช็คทั้งหมด - รับรายงานข้อมูลและเอกสารจาบัญชีที่ส่งมาให้แผนกการเงิน ตรวจสอบ copy รายงานเพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลค่าใช้จ่ายเชื่อมโยงการใช้เงิน - ตรวจสอบทะเบียนเช็คแต่ละธนาคารที่มาการใช้เช็คเรียงตามเลขที่เช็ค - ตรวจสอบควบคุมวันที่ครบกำหนดแต่ละธนาคาร - ตรวจสอบเงินคงเหลือตาม Statement เพื่อทราบแผนการเงินก่อน-ใช้เงิน - ตรวจสอบเช็คจ่ายล่วงหน้าครบกำหนด ประจำวัน/เดือน เพื่อทราบแผนเงินที่ใช้ทั้งหมด - ต
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขาย
รับผิดชอบการวางแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้าให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้ารับผิดชอบติดตามเงินลูกค้าเกินชำระสินค้า และประสานงานลูกค้าตามที่แผนการขายกำหนด
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงาน QC LINE
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและอุณหภูมิของวัตถุดิบและสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตสินค้า และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทางด้านคุณภาพความปลอดภัยอาหาร (Food Safety)
20 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : วันละ 375 บาท
butcher
-ตัดแต่งเนื้อให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ -วางแผนและควบคุมดูแลทุกๆขั้นตอนภายในร้าย -ดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาด และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-20000
แม่บ้านห้องซัก-รีด
- ซักและรีดเสื้อผ้าพนักงานไลน์ผลิต ให้พร้อมใช้งาน - ทำความสะอาดบริเวณออฟฟิศ และเสิร์ฟน้ำ-อาหารให้ผู้บริหาร (เป็นครั้งคราว) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการร้าน สาขาสถาบันมะเร็ง
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการ - ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ - ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ - ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงาน
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พนักงานครัว (สาขาอนุสาวรีย์)
-ประมาณการวัตถุดิบที่ต้องเตรียม รวมถึงการสั่งซื้อวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในการปรุงอาหาร -ควบคุมคุณภาพอาหารในทุกๆขั้นตอนรวมไปถึงการตกแต่งอาหาร และการเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้า -บริการลูกค้าด้วยใจ ใช้คำพูดสุภาพ และให้เกียรติลูกค้าเสมอ
22 ตุลาคม 2561
หัวหน้างานคลังสินค้า
รับผิดชอบการรับเข้า การเก็บรักษาและการเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าในคลัง (ห้องเย็น) เพื่อพร้อมตอบสนองความต้องการในการผลิตและการกระจายสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า ให้ถูกต้องแม่นยำทันเวลาที่กำหนด - วางแผนควบคุมพนักงานที่จัดสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย ในเรื่องจำนวน คน และวันเวลาที่กำหนด - ดูแล อุปกรณ์ เครื่องจักร บริเวณพื้นที่ ของคลังสินค้าทุกพื้นที่ - ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบ กฎระเบียบในพื้นที่คลังสินค้า - ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ในเรื่องการตรวจเช็คสภาพและยอดของสินค้าคงคลัง - เช็คสต๊อกส
22 ตุลาคม 2561
บริษัท แพนฟู้ด จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560