เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการกลุ่มสินค้า | Store Management Manager
• การบริหารการขาย รายได้ของ CE มาจากค่าเช่า/GP จากร้านค้าภายในศูนย์ ดั้งนั้นหน้าของผู้จัดการกลุ่มสินค้าจะเป็นการวางแผนร่วมกับร้านค้า เพื่อทราบความต้องการ/ปัญหาของ Tenant เพื่อทาง CE จะนำไปพัฒนาการบริการต่างๆของศูนย์เพื่อสนับสนุน/แก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้ร้านค้าบรรลุเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ - วางแผนเป้ายอดขายและติดตามผลการขายสินค้าของแผนกในกลุ่มสินค้าที่รับผิดชอบร่วมกับผู้จัดการสาขา - กระตุ้นและช่วยหัวหน้าแผนกในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแผนก เพื่อให้บรรลุเป้ายอดขายที่ตั้งไว้ - สามารถบริหารยอดขาย, พื
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกขาย | Department Store Manager
- บริหารยอดขายแผนกที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณ Stock คุณภาพเพียงพอ และใช้พื้นที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บสต็อคสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และการจัดเก็บเพื่อลดปัญหาสินค้าชำรุด - เอาใจใส่ บริหารสินค้า TOP BRAND , HOT ITEM, NEW ARRIVAL , สินค้าโ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย@เซ็นทรัล สาขารังสิต
- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด - ให้การบริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานการบริการที่บริษัทกำหนด เช่น การแนะนำสินค้า การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ตรวจนับสินค้าในสต็อคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า - จัดเรียงสินค้าตามหลัก VISUAL MERCHANDISING และตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอน - ตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอนตามนโยบายบริษัทฯ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกขาย@เซ็นทรัล หาดใหญ่ | เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
1.บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2.ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย 3.ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุด 4.ควบคุมพนักงานให้บริการลูกค้าเกิดความพอใจ 5.สนับสนุน/ ดูแลบุคลากรในฝ่ายให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
โรบินสันฉะเชิงเทรา | ปราจินบุรี | จันทบุรี รับสมัครพนักงานจำนวนมาก!!!
ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานขาย ทำหน้าที่ งานขายสิ้นค้าในห้างสรรพสินค้า - แคชเชียร์ ทำหน้าที่ บริการชำละสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน - ตรวจรับสินค้า ทำหน้าที่ ตรวรจเช็ค ตรวจนับสินสินค้า STOCK &STORE - พนักงานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ทำหน้าที่ งานบริการลูกค้า แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานกิจกรรมต่างๆ - เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย ทำหน้าที่ งานด้านความปลอด ภายในและนอกอาคาร
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์@เซ็นทรัล บางนา | โรบินสัน พระราม 9 | สุขุมวิท | สมุทรปราการ
- รับผิดชอบการปฏิบัติงานของแผนกโดยการให้บริการด้านต่างๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการและคำแนะนำ แก่ลูกค้าที่มีปัญหากับบัตรเซ็นทรัลการ์ด หรือกับหน่วยงานต่างๆภายในห้าง - ติดตามข้อมูลรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ของสาขา และให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสาขา เพื่อในการให้บริการลูกค้า
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานแคชเชียร์ | พนักงานขาย@เซ็นทรัล บางนา
- ศึกษาให้เกิดความเข้าใจทั้งในด้านเทคนิคการขายและในตัวสินค้า และเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบการทำยอดขายให้ได้ตามเป้ายอดขายที่กำหนด - ให้การบริการแก่ลูกค้าตามมาตรฐานการบริการที่บริษัทกำหนด เช่น การแนะนำสินค้า การส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ตรวจนับสินค้าในสต็อคอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการสูญหายของสินค้า - จัดเรียงสินค้าตามหลัก VISUAL MERCHANDISING และตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอน - ตรวจสอบสินค้าคืน สินค้าโอนตามนโยบายบริษัทฯ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย และ แคชเชียร์@เซ็นทรัลปิ่นเกล้า | ศาลายา | เวสต์เกต
1. พนักงานขาย หน้าที่ แนะนำสินค้า และบริการลูกค้า 2. แคชเชียร์ หน้าที่ คิดเงินให้กับลูกค้า
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล บางนา
ดูแลด้านระบบงานไฟฟ้า, ประปา, แอร์, โทรศัพท์
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ศาลายา | เวสต์เกต
- ซ่อมระบบไฟฟ้า เดินสายไฟ ภายใน และ ภายนอกอาคาร - ซ่อมแอร์ - ซ่อมประปาเมื่อเกิดการชำรุด
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการร้าน | ผู้ช่วยผู้จัดการ | พนักงานขาย ประจำร้าน Just Buy@โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่
- เสนอขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ตรวจนับสินค้าในสต็อกอย่างสม่ำเสมอ - ดูแลรักษาความสะอาดใรพื้นที่แผนก
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) | ช่างซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล พัทยา บีช
เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย (LP) - ควบคุมมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการป้องกันการสูญเสีย โดยการตรวจสอบตามหัวข้อรายการเอกสาร เรื่องการป้องกันการสูญเสีย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ - ควบคุมระบบความปลอดภัย โดยตรวจสอบรายงานเหตุการณ์ประจำวันให้มีความถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจพบสิ่งผิดปรกติต่างๆ ช่างซ่อมบำรุง - ตรวจตราดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงาน ได้ตามปกติ - ดำเนินการซ่
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง@เซ็นทรัล ชิดลม
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ การกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier - ควบคุมค่าใช้จ่ายและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแก๊สให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตรวจตราการจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ควบคุมดูแลการทำเบิกอุปกรณ์-เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย@ZEN CentralWorld
- วางแผนการจัดอัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและพื้นที่ เพื่อป้องกันสินค้าสูญหาย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าสูญหายและผลยอดการจับกุม - วางแผน และดำเนินการสืบสวนสอบสวน รวมถึงการส่งดำเนินคดี ได้อย่างถูกต้องตามข้อกฏหมายกำหนด - ควบคุม กำกับ ดูแล ระบบรักษาความปลอดภัยทั้งภายในพื้นที่ห้าง ลานจอดรถ และรอบบริเวณอาคาร - ทดสอบบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และความเข้าใจในแผนฉุกเฉิน เพื่อพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน - ควบคุม กำกับ ตรวจสอบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Fire Man ให้ปฎิบัติงานตามมาต
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกขาย - ตกแต่งสตรี@เซ็นทรัล พัทยา บีช
- บริหารยอดขายแผนก ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยปรับปรุงและสอนงานและให้ความรู้ใน ตัวสินค้ากับพนง.เพื่อพัฒนายอดขายของพนง. รวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อยอดขาย - ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับสต็อคสินค้า เพื่อป้องการสินค้าสูญหาย - บริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณ Stock คุณภาพเพียงพอ ตามปริมาณสัดส่วนที่ทางบริษัทกำหนด และใช้พื้นที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานคู่มือ Stock คุณภาพ - เอาใจใส่ บริหาร
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Operation E - Commerce (สัญญาจ้าง 6 เดือน)@สำนักงานใหญ่ โรบินสัน พระราม 9
- ประสานงานกับสาขาตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดเตรียมสินค้าตามออเดอร์ ( social commerce) - ติดตามสถานะของสินค้า เช็คสต๊อก-ดูแลสต๊อก - มีทักษะในการสื่อสารที่ดี - สามารถใช้ Social media ได้ - มี service mind - รวบรวมสรุปรายงานขนส่งในแต่ละวัน
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถให้ผู้บังคับบัญชาเพื่อไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร 2. ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ 3. ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ผู้จัดการแผนกขาย | Department Store Manager@เซ็นทรัล พัทยา บีช
- ตรวจสอบและควบคุมเอกสารการโอน-การส่ง/รับคืนสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ รวมทั้งการตรวจนับ Stock สินค้า - จัดทำและวางแผนอัตรากำลังการทำงานของพนักงานให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณ Stock คุณภาพเพียงพอ และใช้พื้นที่การจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลการจัดเก็บ Stock สินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกรวดเร็ว และการจัดเก็บเพื่อลดปัญหาสินค้าชำรุด - เอาใจใส่ บริหารสินค้า TOP BRAND , HOT ITEM, NEW ARRIVAL , สินค้าโปรโมชั่น สินค้า NO SALES
18 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกขาย@โรบินสัน พระราม 9 | สุขุมวิท
1.บริหารยอดขายในฝ่ายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้า 2.ควบคุมการสั่งซื้อให้มีปริมาณสอดคล้องกับการขาย 3.ตรวจสอบการจัดเรียงสินค้าและป้ายฯ ให้เกิดยอดขายสูงสุด 4.ควบคุมพนักงานให้บริการลูกค้าเกิดความพอใจ 5.สนับสนุน/ ดูแลบุคลากรในฝ่ายให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างดีมีความสุข
15 พฤศจิกายน 2560
บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560