เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
Sales Dealer
- Visit Dealer ลูกค้ารายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขาย - สรรหาลูกค้า Dealer รายใหม่ๆ (คอมมิชชั่นพิเศษเปิดลูกค้ารายใหม่) - จัดทำรายงานพบลูกค้าประจำวัน ส่งต่อผู้จัดการ - วางแผนกระตุ้นยอดขายให้ลูกค้าได้โบนัสไปท่องเที่ยวต่างประเทศ - จัดทำโปรโมช้่นสินค้าเพื่อสร้างยอดขาย - งานอื่ีน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000++หรือตามตกลง(ไม่รวมคอมมิชชั่น-โบนัส)
Tele Sales
- บริการตอบข้อมูลสินค้าให้กับลูกค้าที่ติดต่อมาทางโทรศัพท์ - บริการเสนอขายสินค้ากับลูกค้าที่้มา Showroom - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าเพื่อจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิล - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 14,000+++
Export Sales
- ต้อนรับลูกค้าเฉพาะต่างชาติ ที่มาติดต่อสอบถามข้อมูลและซื้อสินค้า - รับผิดชอบเมลล์ลูกค้าต่างชาติ ตอบรับและส่งข้อมูลกลับหาลูกค้า - ดูแลฐานลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้าใหม่จากโทรศัพท์เข้า / ลูกค้าหน้าร้าน ฯลฯ - พนักงานประจำบริษัทฯ มี Commission จากยอดขาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 + commission
Sales Supervisor
- วางแผนการขายประจำวัน/สัปดาห์ / เดือน - บริหารทีมการขาย - จัดทำเป้ายอดขายประจำเดือน - สรุปยอดขายประจำเดือน - ติดตามลูกค้ารายเดิม และหาลูกค้ารายใหม่ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 25,000+++
Sales Executive
- ออกพบลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ - บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำสัปดาห์/เดือน - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - สร้างยอดขายในแต่ละไตรมาส - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 20,000+++
เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคาให้ลูกค้า - รับแจ้งซ่อมจากลูกค้า - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการแจ้งซ่อมเบื้องต้น - สรุปรายงานประจำวัน / สัปดาห์ / เดือน ส่งต่อหัวหน้า - รู้ระบบไฟฟ้า / ความเย็น เบื้องต้น - งานอื่น ๆ ตามที่ไ้ดรับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - ตรวจเช็คสินค้าให้ลูกค้าในโปรแกรม - บริการให้ข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมสินค้าให้ลูกค้า - ประสานงานกับแผนกบัญชีในการเปิดบิลขาย - สนับสนุนเอกสารให้กับ Sales - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 14,000+ประสบการณ์
หัวหน้าแผนกการตลาด *ด่วน*
- ดูแล และควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามระบบและเป้าหมาย - ตรวจสอบเอกสารในระบบ เช่น ใบเสนอราคา /PO /วิเคราะห์ยอดขาย ฯลฯ - ร่วมกับผู้บริหารจัดทำโปรโมชั่นสินค้า / งบประมาณการตลาด - จัดทำรายงาน / ปัญหา / ข้อเสนอแนะ ต่อผู้บริหาร
21 กรกฎาคม 2561
ช่างเทคนิคบริการ ** รับด่วนมาก ***
- บริการติดตั้งและซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ตามโรงแรม / ห้างสรรพสินค้า /ร้านอาหาร และภัตตาคาร - วิเคระห์และแก้ไขปัญหาในการติดตั้งและซ่อมแซมงาน - จัดทำเอกสารใบงานประจำวัน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000-20,000+ค่านำ้มันรถ 4 บาท/กม.
เจ้าหน้าที่ขาย Online
- นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ และสื่อ online ต่าง ๆ เช่น Facebook Line E-commerce ต่างๆ - จัดทำใบเสนอราคา ปิดการขาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 14,000+คอมมิชชั่น
ช่าง QC (ด่วน)
- ทำการทดสอบสินค้า และตรวจสอบสภาพสินค้าทางกายภาพทั่วไป ก่อนส่งมอบลูกค้า - ทำการสร้าง ซ่อม แก้ไข ปรับปรุง ไฟฟ้า อาคาร และทั่วไป - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12000 - 15000
Sales Representative
- ออกพบลูกค้ารายเดิมและหาลูกค้ารายใหม่ ๆ - บริการข้อมูลสินค้ากับลูกค้า - จัดทำรายงานการออกพบลูกค้าประจำวัน - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - สร้างยอดขายในแต่ละเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
21 กรกฎาคม 2561
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 17,000++
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560