เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหนี้)
1. ตรวจสอบใบสำคัญตั้งหนี้(ค่าสินค้า)กับใบกำกับภาษี 2. จัดทำใบสำคัญจ่ายค่าสินค้า 3. รับวางบิล-จ่ายเช็ค 4.จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 16,000 (หรือตามประสบการณ์)
ผู้แทนยา กลุ่ม OTC อีสาน (ชัยภูมิ,โคราช, ร้อยเอ็ด มหาสารคาม)
- ปฏิบัติงานงานขายตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าโรงพยาบาล คลีนิค ศูนย์สุขภาพ ร้านยา และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขายให้เป็นเป้าหมายที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชสำอาง และอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
- รับโทรศัพท์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานกับหน่วยงานทั้งภานในและภายนอกบริษัท เช่น suplier, ผู้รับเหมา เป็นต้น - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Internal Audit (เจ้าหน้าที่นับ stock ตามสาขาต่างๆ)
- ทำหน้าที่ในการออกตรวจนับ Stock สินค้า ตามร้านยาฟาสซิโน ทุกสาขาทั่วประเทศ
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Executive)
- บริหารงานด้านการขยายสาขา ตั้งแต่หาทำเล การประเมินศักยภาพทำเลเบื้องต้นและการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ - วางแผนปรับปรุงสาขา เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา - กำกับดูแลเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ เพื่อความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท - ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Planning Officer)
1. วางแผนการสั่งผลิตสินค้า ของบริษัทฯ 2. วางแผนจัดซ์้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยการเปรียบเทียบราคา 3. เสนอสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และสามารถจัดส่งได้ตรงตามกำหนด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต 4. บริหารจัดการวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
หัวหน้าแผนกผู้แทนร้านยา (กทม.และปริมณฑล 1 ตำแหน่ง / ต่างจังหวัด 1 ตำแหน่ง)
ทำงานขายให้บรรลุเป้าหมายเสนอรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ดูแลกลุ่มลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่สรรหา
- สรรหาพนักงาน ทำสัญญาจ้าง แจ้งเข้าประกันสังคม - สำรวจความต้องการในการฝึกอบรม และจัดทำแผนฝึกอบรมท ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - งานสวัสดิการอื่นๆ ประกันกลุ่ม ค่าโทรศัพท์ วันเกิดพนักงาน
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เภสัชกรประจำร้านยาฟาสซิโนสาขา มาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ, พัทยา, และส่วนกลางเชียงใหม่
1. ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านเภสัชกรรม 2. เช็คและจ่ายรายการยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ควบคุม ดูแล พนักงานสาขา สวัสดิการ - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 13,000 บาท - ปรับประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลขยันประจำปี - ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์ - เงินรางวัลจากการปฏิบัติงาน - ดอกเบี้ยพิเศษกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร ( ธอส. ) - ประกันชีวิต - ค่าเช่าหอพัก / บ้านพัก สำหรับเภสัชกรประจำสาขา (ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา ) - ส่วนลด
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ์N/A
IT Network
- Setup and MA. Network Windows Server infrastructure - Setup Firewall and Network Security. - Setup Wan, Lan, VPN, Internet. - Setup and MA. Mail server ,MS SharePoint , MS SQL Server, Web Server - PC. Setup Software and Network.
20 เมษายน 2561
ธุรการประสานงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง
1.รับเรื่องและประสานงาน่อมบำรุงสาขาต่างๆ โดยจัดลำดับความสำคัญเพื่อวางแผนซ่อมบำรง 2.จัดทำรายการอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและเบิกจ่าย 3.ดำเนิินแจกจ่ายงานซ่อมตามแผนการที่กำหนด 4.ประสานงานสาขาแจ้งกำหนดการเข้าซ่อม 5.การทำรายการตรวจจ่ายและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 6.ประสานงานผู้รับเหมาเพื่อเสนอราคาซ่อม (เคสใหญ่) แย่างน้อย สองรายเพื่อเปรียบเทียบและต่อรองราคา 7.จัดทำใบขอซื้อเพื่อขออุมัติซ่อม 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Marketing Executive / Marketing Officer
- จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการลงโฆษราในสื่อต่างๆ - จัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอ Supplier ให้เข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมงานเปิดสาขาใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
1. ดำเนินงานการขยายสาขาของบริษัท ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้น และการดำเนินการอื่น ๆ เพื่อให้สามารถเปิดร้านได้ 2. ดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงร้านสาขาเมื่อถึงกำหนด เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของร้านสาขา 3. ติดต่อประสานงานกับทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการเปิดร้านยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด)
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16000 ขึ้นไป
PC ประจำแนะนำสินค้า เขตปทุมธานี บางใหญ่ นวนคร (วนหลายร้าน)
- ให้ข้อมูลและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทเสนอขายให้แก่ลูกค้า ตามร้านยาต่างๆ ในเขตปทุมธานี บางใหญ่ นวนคร - จัดเรียง ทำรายงานสต๊อกสินค้า
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Project Manager
1. วางแผนการดำเนินการ และการประสานงานให้โครงการที่ได้รับมอบหมาย สามารถดำเนินการได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด 2. ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ รายงานผลความก้าวหน้า และอุปสรรคในการดำเนินโครงการ 3. ประสานงานกับบุคคล, แผนก/ฝ่าย หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้โครงการสำเร็จ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Warehouse Supervisor (ขนส่ง/คลัง)
- บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - บริหารจัดการการกระจายสินค้า - ควบคุมต้นทุนภายในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมและดูแลหน้างานจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน - บริหารและกำกับดูแลทีมงานจัดส่ง - จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Product Training Specialist
- จัดอบรมเพื่อแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้าทั้งหมดของบริษัท
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามความรู้และประสบการณ์
Sale Administration (ธุรการประสานงานขาย)
1.ทำการคีย์ออเดอร์ในส่วนทีมขายที่รับผิดชอบ 2.จัดทำใบเสนอราคา สอบราคายา ประมูลยา 3.ติดต่อประสานงานกับทีมงานขายต่างๆ และติดต่อ ประสานงานลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล 4.จัดเตรียมเอกสารต่างๆ 5.เบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน 6.รับโทรศัพท์และต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ 7.จัดเตรียมเอกสารให้กับทีมขาย 8.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ Payroll
- จัดทำเงินเดือนโดยใช้โปรแกรม B-Plus - คำนวน OT - ยื่นประกันสังคม - ภงด 1 ,ภงด 1 ก, ภงด 91 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560