เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหา)
งานบุคคล งานสรรหา -ดำเนินการสรรหา และคัดเลือกผู้สมัครงาน - สรรหาพนักงานได้ตรงความต้องการภายในระยะ และบันทึกรายละเอียดในไฟล์สรุปตำแหน่ง เวลาที่ต้นจำกัด งานว่าง (พนักงานหน้าร้าน) -ดำเนินการจัดส่งประวัติผู้สมัครงานให้ หน่วยงานต้นสังกัดทำการคัดเลือก และนัดสัมภาษณ์งาน -ดำเนินการตรวจสอบใบสมัครงาน ข้อสอบ การสมัครงาน และสัมภาษณ์ผู้สมัครงานเบื้องต้น -ดำเนินการบันทึกผลการสัมภาษณ์งาน (ผ่าน/ไม่ผ่าน การสัมภาษณ์) ในบันทึก รายงานสรุปตำแหน่งงานว่าง (พนักงาน
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้แทนยา โรงพยาบาล (MC ภาคใต้)
- ปฏิบัติงานงานขายตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าโรงพยาบาล คลีนิค ศูนย์สุขภาพ ร้านยา และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการขายให้เป็นเป้าหมายที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เวชสำอาง และอื่นๆ ตามนโยบายของบริษัท - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างเทคนิคอุปกรณ์การแพทย์
- ดูแลหลังการขายเครื่องมือแพทย์ - คัดกรองสินค้ากลุ่มเครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องวัดความดัน เครื่องวัดน้ำตาล เครื่องพ่นยา เป็นต้น และประสานงานการซ่อม - สามารถต่อหรือซ่อมเครื่องมือแพทย์ เช่นเตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น - ลงฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อดูแลหลังการขายในอนาคต งานเก็บของมูลใบรับประกัน และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ หลังการขาย - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000
Merchandiser
-หาสินค้าใหม่ๆ -เปรียบเทียบราคาสินค้า -จัดทำโปรโมชัน -Display สินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Internal Audit (เจ้าหน้าที่นับ stock ตามสาขาต่างๆ)
- ทำหน้าที่ในการออกตรวจนับ Stock สินค้า ตามร้านยาฟาสซิโน ทุกสาขาทั่วประเทศ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Business Development Executive)
- บริหารงานด้านการขยายสาขา ตั้งแต่หาทำเล การประเมินศักยภาพทำเลเบื้องต้นและการดำเนินการอื่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ - ประสานงานเรื่องแบบสาขา (Auto cad) การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และป้ายร้าน - วางแผนปรับปรุงสาขา เพื่อรักษามาตรฐานการดำเนินงานของสาขา - กำกับดูแลเกี่ยวกับสัญญาต่างๆ เพื่อความถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท - ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
จัดซื้อ / Buyer
- จัดหารายการยา เวชภัณฑ์หรือเครื่องมืองแพทย์ที่ต้องการ - เปรียบเทียบราคาแต่ละ Supplier - ต่อรองราคา
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Product Planning)
1. วางแผนการสั่งผลิตสินค้า ของบริษัทฯ 2. วางแผนจัดซ์้อวัตถุดิบ ส่วนประกอบให้สอดคล้องกับแผนการผลิต โดยการเปรียบเทียบราคา 3. เสนอสั่งซื้อวัตถุดิบอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และสามารถจัดส่งได้ตรงตามกำหนด เพื่อควบคุมต้นทุนการผลิต 4. บริหารจัดการวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เภสัชกรประจำร้านยาฟาสซิโนสาขา พัทยา, เชียงใหม่, กระบี่, ทุ่งสง, อุบล และ กทม.
1. ให้คำปรึกษา/แนะนำด้านเภสัชกรรม 2. เช็คและจ่ายรายการยาและเวชภัณฑ์ 3. ให้คำแนะนำคนไข้ กรณีคนไข้มีข้อสงสัย 4. ควบคุม ดูแล พนักงานสาขา สวัสดิการ - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 13,000 บาท - ปรับประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - รางวัลขยันประจำปี - ส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้าแฟรนไชส์ - เงินรางวัลจากการปฏิบัติงาน - ดอกเบี้ยพิเศษกู้ยืมเงินเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร ( ธอส. ) - ประกันชีวิต - ค่าเช่าหอพัก / บ้านพัก สำหรับเภสัชกรประจำสาขา (ที่ไม่ใช่ภูมิลำเนา ) - ส่วนลด
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ์N/A
เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
1. ตรวจสอบรายการขายประจำวัน 2. บันทึกบัญชีรับ - จ่าย - ทั่วไป 3. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระทบยอดบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย 5. จัดทำใบแจ้งหนี้ และติดตามหนี้ 6. จัดทำรายงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 16,000 (หรือตามประสบการณ์)
ธุรการประสานงาน ฝ่ายซ่อมบำรุง
1.รับเรื่องและประสานงานซ่อมบำรุงสาขาต่างๆ โดยจัดลำดับความสำคัญเพื่อวางแผนซ่อมบำรง 2.จัดทำรายการอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงและเบิกจ่าย 3.ดำเนิินแจกจ่ายงานซ่อมตามแผนการที่กำหนด 4.ประสานงานสาขาแจ้งกำหนดการเข้าซ่อม 5.การทำรายการตรวจจ่ายและตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 6.ประสานงานผู้รับเหมาเพื่อเสนอราคาซ่อม (เคสใหญ่) อย่างน้อย สองรายเพื่อเปรียบเทียบและต่อรองราคา 7.จัดทำใบขอซื้อเพื่อขออุมัติซ่อม 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Marketing Executive
- จัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัท - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการลงโฆษราในสื่อต่างๆ - จัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด นำเสนอ Supplier ให้เข้าร่วมกิจกรรม - จัดเตรียมงานเปิดสาขาใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหารเพื่อสุขภาพ
- ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน และสั่งซื้อสินค้าภายในร้าน - ดูแลและตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Warehouse Supervisor (ขนส่ง/คลัง)
- บริหารจัดการพื้นที่การจัดเก็บสินค้า - บริหารจัดการการกระจายสินค้า - ควบคุมต้นทุนภายในแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - ควบคุมและดูแลหน้างานจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน - บริหารและกำกับดูแลทีมงานจัดส่ง - จัดทำข้อมูลรายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขาปตท.วิภาวดี
- ให้ข้อมูลและแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในร้านเสนอขายให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต็อกสินค้า - งานแคชเชียร์
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขาพัทยานำชัย
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการลูกค้าประจำร้าน - จัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อกสินค้า งานแคชเชียร์ เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ************************
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ร้านยาฟาสซิโน สาขาศูนย์ยาเชียงใหม่
จัดซื้อสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย จัดทำเอกสารใบ PO ติดตามงานจนกว่าจะได้รับของ จัดทำเอกสารต่างๆ ดูแลสต๊อกสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานแคชเชียร์ ประจำศูนย์ยาศิริราช
- คุมเครื่องแคชเชียร์ - งานแคชเชียร์
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขาโลตัสพระราม 2
- ให้ข้อมูลและแนะนำผลิตภัณฑ์ภายในร้านเสนอขายให้แก่ลูกค้า - จัดเรียงสินค้า และจัดทำสต็อกสินค้า - งานแคชเชียร์
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ประจำร้านยาฟาสซิโน สาขาหน้ารพ.ศรีบุรินทร์ อ.แม่สาย
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการลูกค้าประจำร้าน - จัดเรียงสินค้าให้ดูน่าสนใจอยู่เสมอ - งานธุรการขาย เช็คสต็อกสินค้า งานแคชเชียร์ เป็นต้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 กรกฎาคม 2561
บริษัท โปรฟาสซิโน จำกัด
จังหวัด เชียงราย
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิ+ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560