เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
18-19 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร พ.แพ็คสินค้า / พ.เก็บรถเข็น ประจำ ซูเปอร์มาร์เก็ต เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 14,000 บาท ไม่รวม OT สวัสดิการมากมาย Tel.092-2465696
ลักษณะงาน -ดำเนินการตรวจเช็ค / รับสินค้า คัดคุณภาพและจัดเก็บสต็อก -ตัดแต่ง / จัดเรียงสินค้า ผลิตและเบิกเติมสืนค้า -ตรวจสอบคุณภาพ / ราคาสินค้า -ให้บริการลูกค้าตามมาตราฐานบริการสู่ความเป็นเลิศ -จัดทำเอกสาร จัดเตรียมวัตถุดิบ -รักษาความสะอาดอุปกรณ์,เฟอร์นิเจอร์และพื้นที่ขาย -ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 บาทขึ้นไป ไม่รวมOT (มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
25-26 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร พนักงานแคชเชียร์ ประจำศูนย์อาหาร / จุดออกใบกำกับภาษี / SHOP รายได้ 15,100 บาทไม่รวมOT วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เพศชาย/หญิง *สัมภาษณ์ทราบผลทันที* สอบถามโทร. 092-2465696
ลักษณะงาน -ดูแลการรับชำระเงินจากลูกค้าที่เคาน์เตอร์ -ออกใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง/ดูแลรักษาเงิน -บันทึกยอดโปรโมชั่น ยอดบัตรเครดิต -แนะนำโปรโมชั่น สะสมคะแนนให้กับลูกค้า -งานบริการด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,800-15,100 บาท
25-26 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร พ.แพ็คสินค้า / เก็บรถเข็น เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 10,800-14,000 บาท ไม่รวมOT พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.092-2465696
ลักษณะงาน -ดูแลให้คำแนะนำลูกค้า -ดูแล ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย -ตรวจนับสินค้า ทำเรื่องเบิกสินค้า -ตรวจเช็คพนักงาน PC ในพื้นที่ขาย - ทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆในแผนก - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,800-14,000 บาท ไม่รวมOT ( โบนัส+เงินปรับประจำปี
26-27 มิ.ย 2561 เปิดรับสมัคร พ.จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า เครื่องแก้ว,เครื่องครัว เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 ขึ้นไป รายได้ 13,300-14,000 บาท ประจำสาขา สยามพารากอน Tel.. 092-2465696
ลักษณะงาน -ดูแลให้คำแนะนำและบริการลูกค้า -ดูแล ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย -ตรวจนับสินค้า ทำเรื่องเบิกสินค้า -ตรวจเช็คพนักงาน PC ในพื้นที่ขาย -ทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆในแผนก -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,300-14,000 บาท (OT+มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
26-27 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร พ.สต๊อก / คลังสินค้ากระจายสินค้า รายได้ 14,000 บาท พร้อมสวัสดิการมากมาย ประจำสาขา สยามพารากอน Tel.092-2465696
ลักษณะงาน - ดูแล เช็คสินค้าภายในสต๊อก - ตรวจนับเช็คสินค้า และ เพื่อ Stock สินค้า - ตรวจเช็คสินค้า ร่วมกับ Supplier - กระจายสินค้าตามใบสั่งของ - ขนสินค้าไว้ตาม ชั้นสินค้า เพื่อจัดเรียง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้ 14,000 บาท ไม่รวม OT (มีโบนัส+เงินปรับประจำ
25-26 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร พ.ขาย/จัดเรียง (อาหารสด/อาหารทะเล/อาหารแช่แข็ง) ประจำซูเปอร์มาร์เก็ตมาตรฐานระดับโลก เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.3 ขึ้นไป รายได้ 11,500-14,000 บาท พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.092-2465
ลักษณะงาน -ดูแลให้คำแนะนำและบริการลูกค้า -ดูแล ตรวจเช็คสินค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมขาย -ตรวจนับสินค้า ทำเรื่องเบิกสินค้า -ตรวจเช็คพนักงาน PC ในพื้นที่ขาย -ทำเอกสาร คีย์ข้อมูลต่างๆในแผนก -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500-14,000 บาท (OT+โบนัส+เงินปรับประจำปี)
25-26 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัคร ช่างสี / ช่างไม้ / ช่างปูน / ช่างเชื่อมโลหะ รายได้ 11,500-14,000 บาท ไม่รวมOT พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.092-2465696
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - ควบคุมการทำงาน ตรวจสอบ แก้ไข ตามที่ได้รับมอบหมาย - บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - ช่วยออกแบบติดตั้ง สร้าง ซ่อม และทำการทดสอบเครื่องมือสื่อสารต่างๆ - จัดเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500-14,000 บาท (OT+โบนัส+เงินปรับประจำปี)
20-21 มิ.ย. 2561 เปิดรับสมัร พ.จราจร / พ.อำนวยความสะดวกลานจอดรถ เพศชาย วุฒิ ป.6 ขึ้นไป รายได้ 11,500-14,000 บาท ไม่รวมOT Tel.092-2465696
ลักษณะงาน -ดูแลความเรียบร้อยลานจอดรถ -บริการหาที่จอดรถให้ลูกค้า รวมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ -ดูแลทรัพย์สินต่างๆของบริษัทในพื้นที่ที่รับผิดชอบ -และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500-14,000 บาท (OT+โบนัส+เงินปรับประจำปี)
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัคร นักเรียน/นักศึกษา จบใหม่ทุกสาขาวิชา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ รายได้ดี พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.02-2691010, 1017 ,092-2465696
ตำแหน่งงาน -จนท.จัดทำเอกสารประสานงานทั่วไป / เจ้าหน้าที่ธุรการ -จนท.บัญชีประมวลผลตรวจสอบ / บัญชีรายรับรายจ่าย / บัญชี STOCK -จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ ( PR ) / จนท. Call Center / จนท.ทะเบียนสมาชิก -พ.แคชเชียร์ / พ.แลกคูปอง / พ.แลกการ์ดเงินสด -พ.ขาย / พ.จัดเรียงสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต -พ.ขายมือถือ I PHONE /พ.ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า / พ.ขาย COMPUTER -จนท.จัดกิจกรรมสวนน้ำ / ครูสอนว่ายน้ำ / จนท.ไลฟ์การ์ด -ช่างแอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างลิฟท์ / ช่างบันไดเลื่อน / ช่างประปา -พ. รปภ. (กลางวัน/กลางคืน) / จน
18 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,500-18,500 บาท ไม่รวม OT (มีโบนัส+เงินปรับประจำ
CAREER DAY ประจำเดือน มิ.ย. 61 บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป และบริษัทในเครือ เปิดรับสมัคร พนักงาน/เจ้าหน้า (จำนวนหลายอัตรา) รายได้ 12,500-18,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการมากมาย Tel.092-2465696
CAREER DAY ประจำเดือน มิ.ย. 61 เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงานดีๆ อาทิเช่น 11-12 มิถุนายน 61 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ.ธุรการ / จนท.คีย์ข้อมูล -ช่างแอร์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างลิฟต์ / ช่างบันไดเลื่อน / ช่างประปา -จนท.ควบคุมพลังงาน / จนท.ควบคุมอาคาร -พ.รปภ. (กลางวัน/กลางคืน) / จนท.วิทยุสื่อสาร / จนท.ศูนย์สื่อสาร / CCTV -พ.ซ่อมบำรุง / ช่างสี / ช่างไม้ / ช่างปูน / ช่างเชื่อมโลหะ -จราจร /พ.แจกบัตรจอดรถ / พ.รับฝากรถลูกค้า 18-19 มิถุนายน 61 -เลขานุการ / Admin / จนท.ประสานงานทั่วไป / พ
18 มิถุนายน 2561
บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,500-18,000 บาท ไม่รวมOT (มีโบนัส+เงินปรับประจำปี)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560