หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | JobTH สำหรับมือถือ | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานขับรถ
ขับรถส่วนกลาง และ รถผู้บริหาร อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
งานประจำ -กำหนดนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานด้านการตรวจสอบและควบคุมภายในให้สอดคล้องกับธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัทฯ -วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ เพื่อรายงานความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา -จัดทำแผนการตรวจสอบตามฐานความเสี่ยงของบริษัทฯ ทั้งส่วนสำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด -ควบคุมงานตรวจสอบภายใน ต่อผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบ ครอบคลุมวงจรธุรกิจ ได้แก่ ระบบซื้อ ระบบขาย ระบบผลิต ระบบการบริหารคลังสินค้าและวัตถุดิบ ระบบบัญชีและการเงิน ในส่วนสาขา และควบคุมให้มีการปฏ
22 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก
-จัดทำชุดตั๋วตามประเภทที่กำหนดให้ โดยแยกตามเงื่อนไขการชำระเงินต่างๆ เป็นหลัก ได้แก่ ประเภท L/C , T,T , D,P , D,A -ติดต่อประสานงานกับสายเรือหรือบริษัทฯ ตัวแทนเพื่อขอรับ B/L -ติดต่อส่วนราชการและหน่วยงานเอกชนต่างๆ เพื่อทำเอกสารในการส่งออกตามที่ลูกค้าต้องการ เช่น C/O , PHYTO , FORM A , FORM D , ฯลฯ รวมถึงประสานภายในองค์กรกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับตั๋วส่งออก -จัดเตรียมชุดเอกสารที่ครบถ้วนเพื่อส่งขายตั๋วให้กับธนาคาร ( ฝ่ายการเงินกำหนดธนาคารให้ ) -แจ้งรายละเอียดสินค้าแต่ละชุดให้ลูกค้าทราบ ทางอีเมล์ห
22 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
-รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา และ ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย -หาลูกค้าใหม่ -การเสนอขายสินค้า -ประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ
22 กันยายน 2560
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
-รับเป้าหมายจากผู้บริหารและกระตุ้นทีมงานให้ทำงานตามแผนงานสำเร็จ -จัดทำรายงานประจำวัน -จัดทำรายงานการประชุม -จัดทำข้อมูลเชิงปริมาณ Update สถิติที่เกี่ยวข้องกับยางพารา -ติดตามข่าวและสถิติที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย -วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อราคายางพารา -จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆ ในการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย -เข้าประชุมและสัมมนา พร้อมสรุปและนำเสนอ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติง
22 กันยายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-กำหนดทิศทางการตลาด และยอดขาย -วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้น และระยะยาว -บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด -คิด Campaign การตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันได้ดี -จัดทำแคมแปญการตลาด ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อต่างๆ -ศึกษาตลาดและสำรวจโครงการคุ่แข่งเปรียบเทียบ -จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และรายปี
22 กันยายน 2560
สมุห์บัญชี
- จัดทำงบการเงิน พร้อมทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน รายเดือนส่งผู้บริหาร - วางแผนการทำภาษีและแผนงานประจำปี ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เข้าใจระบบทางเดินเอกสาร ระบบบัญชี - ปิดงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน - บริหารจัดการงบกระแสเงินสด และ Cash Flow ของบริษัท - ดูแล และควบคุมงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด - เข้าใจเรื่องภาษี ภงด และ ภพ 30 เป็นอย่างดี - ตัดสต็อก สินค้า - จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีให้เป็นไปตามข้อกำหนด ของกรรมสรรพากร เพื่อดำเนินการตามหลักสภาวิชาชีพบัญชี และ นโยบาย บริ
22 กันยายน 2560
ล่ามภาษาจีน
- อ่าน แปลภาษาจีน - ไทย และภาษาไทย - จีน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 กันยายน 2560
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
- ควบคุมบริหารจัดการกระแสเงินสดของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานกับฝ่ายขายและการเงินโรงงาน - กำกับดูแล การวิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ - นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ กิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ - จัดทำและนำเสนอตัวเลขทางด้านการเงิน และจัดทำรายงานการดำเนินงานทางด้านการเงิน - จัดทำ และวางแผนการจ่ายเงิน และควบคุมการรับ-จ่ายเงินของบริษัท - จัดทำ และนำเสนอแผนการใช้เ
22 กันยายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560