เข้าระบบผู้สมัครงาน
Marketing Manager (กลุ่มสินค้า Skin Care)
- กำหนดกุลยทธ์ทางการตลาด ในการสร้าง Brand การพัฒนาสินค้า การสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และวางแผนการใช้สื่อเพื่อให้สินค้าติดตลาด - วางแผนงานทางด้านการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์และควบคุมการดำเนินการตามแผนการตลาดที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ยอดขายและสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงแผนการตลาด - หาช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สู่ตลาด - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 50,000 หรือตามตกลง
Marketing Executive
* วางแผนจัดทำข้อมูลและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด สนับสนุนงานขาย * ดูแลงานด้าน Display, Creative , Activity , Promotion * ติดตามปัญหาการจัดจำหน่าย เช่น การจัดวางสินค้า , รายการสินค้าขายดี และสินค้าค้างสต็อก * หาช่องทางทางการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย * งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
Online Marketing (กลุ่มสินค้า Skin care)
- ดูแล Social Media ทั้งหมดของบริษัท เช่น Website, Facebook, Instagram, Line และสื่ออื่นๆ - ประสานงานกับทาง Graphic เพื่อจัดทำสื่อโฆษณา คิด content สำหรับโปรโมทสินค้าของทางบริษัทฯ - Update เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่น - ตอบคำถาม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นทั้งในโพสต์ และข้อความทาง Inbox - Support การทำงานของฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด - ประสานงานกับฝ่ายที่เกียวข้อง ทั้งภายในและภายนอก - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 กุมภาพันธ์ 2561
Event Marketing (กลุ่มสินค้า Skin Care)
- ร่วมวางแผนและกลยุทธ์ในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - Update ข้อมูลสินค้าผ่านช่องทางการสื่อสารผ่าน Social Media ต่างๆ - ออกบูธงานอีเว้น เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมยอดขายทางการตลาด - วิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย - ออกทำงานนอกพื้นที่เพื่อกระจายข้อมูลและบริการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์ก
16 กุมภาพันธ์ 2561
Key Account, Sale Executive (ดูแลห้าง Modern trade หรือ ร้านค้าต่างจังหวัด)
- วางแผนการขาย และการตลาดเพื่อพัฒนายอดขาย - เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าเข้าวางขายในห้าง Modern trade หรือตามร้านค้าต่างจังหวัด - คิดโปรโมชั่น ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - ติดต่อประสานงานกับจัดซื้อ หัวหน้าแผนกของห้าง - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
Sales Online
1. ดูแลการสื่อสาร และกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง อาทิ เช่น Website, Facebook, Line และอื่น ๆ 2. จัดทำ Contents และวางแผนการสื่อสารผ่าน Social Media ทุกช่องทาง 3. Update และ สรุปเนื้อหา ข่าว หรือกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อ Post บน Website และ Social Media อื่นๆ 4. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายทั้งบน Online และ Offline ตลอดทั้งปีรวมถึงสรุปรายละเอียดของเนื้องานที่เกี่ยวข้อง 5. ตอบช้อซักถาม หรือให้บริการลูกค้าผ่านสื่อ Social Media ทุกช่องทาง 6. ติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ใ
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 4   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 หรือตามตกลง
Research & Development (R&D) (พัฒนาสินค้า skins care)
- คิดค้นสูตรและพัฒนาสูตรสินค้า skins care - คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้า skins care, personnel care ศึกษาแนวโน้มตลาด - ตรวจสอบ ควบคุมดูแล กำหนดคุณภาพของวัตถุดิบ และ Packaging ที่ใช้ในการสั่งผลิตสินค้า - จัดการคุณภาพอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามระบบมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง - ประสานงานกับโรงงานผู้ผลิต ติดตามสถานะการผลิต - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูรายละเอียดสินค้า ==>> http://takeandcare.co.th/
16 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ (กลุ่มสินค้าประเภท Personnel care)
- วางแผน บริหารและควบคุมการจัดซื้อจาก Supplier ในประเทศและต่างประเทศ - วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ Supplier ตลอดจนสำรวจหา supplier ใหม่ๆ - ให้คำปรึกษา และแนะนำการเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรองกับผู้ขาย เพื่อให้ได้ราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม - ติดตามและวิเคราะห์ ประเมิน และคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุด - ตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงกับผู้ขาย พร้อมทั้งขอเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเปิดบัญชีผู้ขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000 - 40,000 หรือ ตามตกลง
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Product: Skins Care / Personnel Care)
- จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุปกรณ์ Packaging และสินค้า ตัวแทน ผู้ผลิตสินค้า - เปรียบเทียบราคา และคุณภาพสินค้าให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด - เจรจาต่อรอง เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า ราคา ต้นทุนและเงื่อนไข ตามนโยบายบริษัทฯ กำหนด - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 หรือตามตกลง
Export Sale Executive
- Explore and corporate with new business opportunities in oversea markets - Communicate and coordinate with oversea customers and build business relationship - Follow up with Factory & R&D team to fulfill the customer demand and delivery plan - Document preparation support, Manage sales forecast, and push for sales target achievement - Prepare monthly sales reports by collecting, analyzing, and summarizing sales information and application trends. - To improve Sales performance in area
16 กุมภาพันธ์ 2561
Graphic Design (ออกแบบบรรจุภัณฑ์)
รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ - ผลิตภันฑ์ - Packaging - ออกแบบโบชัวร์ - สื่อโฆษณาต่างๆ ที่เกี่ยวกับสินค้าบริษัท งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายละเอียดเพิ่มเติม www.takeandcare.co.th
16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าบัญชี
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัท - ตรวจสอบเอกสารงานทางดานการเงิน เช่น เอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัทฯ - ตรวจสอบเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
บัญชีเจ้าหนี้
1. จัดทำใบสำคัญตั้งหนี้ พร้อมใบสำคัญจ่ายประจำทุกเดือน 2. ดูแดด้านเงินสดย่อย 3. บันทึกเจ้าหนี้ 4. สรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53 เพื่อนำส่งภาษี 5. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำเดือน เพื่อสรุปยอดคงเหลือ 6. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- กำหนดกลยุทธ์และบริหารงานด้านกำลังคน วางแผนกำลังคน - กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนางานบุคคลเพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายบริษัทฯ - กำหนดกลยุทธ์ ในการวัดผลการทำงานโดย KPI - สรรหาระบบการทำงานใหม่ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กร - ควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่างๆของกลุ่มบริษัทให้มีประโยชน์ต่อองค์กร
16 กุมภาพันธ์ 2561
หัวหน้าคลังสินค้า
- ควบคุม บริหารคลังสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้อง - บริหารสต็อกสินค้าให้ถูกต้อง - บริหารพื้นที่คลังสินค้าให้เกิดประเโยชน์สูงสุด - ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานคลังสินค้า - สนับสนุนงานคลังสินค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - วิเคราะห์และประเมินการทำงานของพนักงานได้
16 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขับรถส่งสินค้า ด่วนๆๆ
- ตรวจสอบสินค้า เช็คสินค้า ให้ตรงกับบิลก่อนการจัดส่ง - ขับรถส่งสินค้า และจัดส่งสินค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า ครบถ้วน สินค้าไม่ชำรุด เสียหาย - ตรวจเช็คสภาพรถขนส่งสินค้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานคลังสินค้า/พนักงานติดรถส่งของ
พนักงานคลังสินค้า - รับเข้าสินค้า จัดทำสต็อกสินค้า - บรรจุสินค้าตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - จัดสินค้า แพ็คสินค้าให้ตรงกับใบสั่งสินค้า - ตรวจสอบสินค้าที่จัดเพื่อเตรียมจัดส่ง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย พนักงานติดรถส่งของ - ตรวจสอบสินค้าก่อนการจัดส่ง - ตรวจสอบบิลนำส่งสินค้าให้ตรงกับสินค้าที่นำส่ง - จัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และทันเวลา - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำงานล่วงเวลาได้
16 กุมภาพันธ์ 2561
พนักงานขาย (PC) อุปกรณ์ประดับยนต์ ประจำห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
ตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้ * พนักงานขาย ประจำห้าง Central เฟสติวัลเชียงใหม่ * พนักงานขาย ประจำห้าง Central แจ้งวัฒนะ มีหน้าที่ดังนี้ - ให้คำแนะนำและขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ประดับยนต์, น้ำยาบำรุงรักษารถยนต์, และสินค้าอื่นฯ ที่เกี่ยวข้อง ให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบดูแลสินค้าไม่ให้สูญหาย และเสียหาย - สรุปรายงานยอดขาย, รายงานสต็อกสินค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
16 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ยังค์มีดี ฟิวเจอร์ กรุพ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์)
1. รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสาร 2. รับผิดชอบงานรับ-ส่งสินค้าตามไปรษณีย์, ขนส่ง, ห้างสรรพสินค้า 3. รับผิดชอบงานวางบิล รับเช็ค 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 กุมภาพันธ์ 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560