เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานเพชรบุรีตัดใหม่ และวงเวียนใหญ่) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
จัดทำเอกสารหลักฐาน, บันทึกรายการบัญชี, ปรับปรุงบัญชี, การปิดบัญชีของบริษัทตามระบบบัญชี และระเบียบที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ตรวจสอบควบคุมการจัดทำบัญชี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่ประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ประสานต่างประเทศ ด่วน!!! (ติดต่อ097-461-6161 ฝ่ายบุคคล)
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าชาวต่างประเทศ -ประสานงานกับโรงงาน และประสานงานกันสายเรือ -จัดการเกียวกับเอกสารเพื่อส่งออกสินค้าให้กับลูกค้า -มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี
19 มิถุนายน 2561
Sale Executive กระเบื้อง ด่วนมาก!!!!!!!!!
- ติดต่อประสานงานหาลูกค้า แนะนำสินค้า วัสดุตกแต่งหรือวัสดุก่อสร้าง ตามที่ได้มอบหมาย - ดูแลกลุ่มลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของทางบริษัทฯตามที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง. - ติดตาม โปรเจคงานของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง. - ทำรายงานแผนการเข้าพบลูกค้า และ รายงานการหาโปรเจคใหม่ของลูกค้า รายงานตรงต่อผู้บงคับบัญชา - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด - ซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่การงาน องค์กร เพื่อนร่วมงาน รวมท
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 4   เงินเดือน : 20,000+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
ขายสื่อสิิิ่งพิมพ์
-เสนอขายงานพิมพ์ -ขายงานออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ์ - ประสานงานกับแผนกออกแบบและสามารถอธิบายงานรวมไปถึงPresent กับลูกค้าได้
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 3    เงินเดือน : 20,000/ตามประสบการณ์+ค่าคอม+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
ธุรการฝ่ายขาย(ประจำสาขาเพชรบุรีตัดใหม่)
- จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องใบเสนอราคา - ตรวจสอบเงื่อนไขการสั่งซื้อและการจัดส่งของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับ sale และลูกค้า เพื่อสนับสนุนการขาย - support sale ในเรื่องเอกสารต่างๆ - ดูแลเรื่่องจัดส่งสินค้า
19 มิถุนายน 2561
คนขับรถ 6 ล้อ ประจำโซนนวนคร ด่วน!( ติดต่อ 097-461-6161 ฝ่ายบุคคล)
-ขับรถส่งสินค้าทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี - สามารถขับรถบรรทุก 4,6 ล้อได้ -ทำงานวัน จ-ศ เวลา 9.00-18.00 น.
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000ขึ้นไป
พนักงานขายสื่อโฆษณา (Advertising Sales) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1. นัดหมายลูกค้า นำเสนองานขายสื่อโฆษณาและปิดการขาย 2. จัดทำ Package เสนอขายสื่อโฆษณา 3. ดูแลลูกค้าหลังการขาย ประสานงานกับทีม Production, Event และ Account service เพื่อผลิตชิ้นงานโฆษณา หรือกิจกรรม 4. สำรวจและวิเคราะห์เพื่อหาหลุ่มลูกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณา 5. สรุปยอดขายและประเมินผลตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขับรถผู้บริหาร (ด่วน)
- ขับรถรับ – ส่งผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-18000
บัญชี ( ประจำสนง.ประจำถนนเพชรบุรีตัดใหม่)ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!
1. รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารการรับสินค้า รวมทั้งบันทึกรายการซื้อ เจ้าหนี้ และการจ่ายเงิน จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย , ภาษีซื้อ 2. รับผิดชอบบันทึกรายได้ ออกใบแจ้งหนี้ บันทึกตัดลูกหนี้ ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร 3. รับผิดชอบด้านการรับเงิน / การจ่ายเงิน เงินสดย่อย ออกใบเสร็จรับเงิน รวมถึงการทำธุรกรรมกับธนาคาร 4. รับผิดชอบด้านการจัดซื้อ ควบคุมสต๊อกสินค้า และรายการทรัพย์สินของบริษัท 5. จัดทำรายงานเพื่อแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย
19 มิถุนายน 2561
แม่บ้านประจำเลี้ยงเด็ก อุดมสุข 31 ด่วนมาก!!!!!!!!!
-เลี้ยงเด็ก - ทำงานบ้าน - รีดผ้า - ดูแลทำความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ดูแลงานอื่นๆ ทีได้รับมอบหมาย
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000-12,000
พนักงานขับรถส่วนกลาง ( ด่วน )
-ขับรถให้กับพนักงานทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล -สามารถออกต่างจังหวัดได้(บางครั้ง) -รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี -สามารถเลิกงานดึกได้
19 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่การเงิน(ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
- งานด้านรับ - จ่ายเงิน - งานด้านเงินสดย่อย - งานด้านการจ่ายเช็ค - งานด้านการติดต่อกับธนาคาร - งานด้านการตรวจสอบเอกสารทางการเงินและการจัดทำรายงานการเงิน
19 มิถุนายน 2561
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำวงเวียนใหญ่และเพชรบุรีตัดใหม่) ด่วน!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ 2.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร , แรงงานสัมพันธ์ 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงานประมาณการด้านการบริหารอัตรากำลังคน และ แผนงบประมาณประจำปี 4.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำและกำหนดโครงสร้างอัตรกำลัง , แผนความก้าวหน้าแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงโครงสร้างเงินเดือน 5.จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 6.ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง สรุปรายงานประจำเดือน 7.ตรว
19 มิถุนายน 2561
บริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560