เข้าระบบผู้สมัครงาน
ศัลยแพทย์ตกแต่ง Full Time / Part Time ประจำโรงพยาบาลเลอลักษณ์ สาขาเชียงใหม่
1.ศัลยแพทย์ตกแต่ง เสริมจมูก , เสริมหน้าอก , เสริมคาง , ทำตา , ปาก และศัลยกรรมตกแต่งอื่น ๆ
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วิสัญญีพยาบาล
1.เตรียมความพร้อมก่อนการให้ยาระงับความรู้สึก และดำเนินการให้ยาระงับความรู้สึก 2.ดูแลเคสศัลยกรรมหลังการให้ยาระงับความรู้สึกจนกระทั่งเคสปลอดภัยในห้องผ่าตัด 3.วัดความดันเลือดและชีพจร สังเกตคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และดูแลออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับ
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง
ศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทาง สามารถทำงานเคสใหญ่ได้ มีประสบการณ์ โรงพยาบาล หรือคลินิก ความงาม
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
CRM (ลูกค้าสัมพันธ์)
ดูแลลูกค้าส่วนหน้า คอยให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้บริการ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บุคคล ( ฝ่ายสรรหา )
1. สรรหา คัดกรอง และสัมภาษณ์ผู้สมัคร ให้ตรงกับความต้องการของหัวหน้างานแต่ละแผนก และผู้บริหาร 2. จัดทำประเมินพนักงานที่ผ่านระยะเวลาทดลองงาน 3. ประสานงานภายในภายนอก และงานที่ได้รับมอบหมาย 4. มีประสบการณ์งานด้านโรงพยาบาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่การตลาด ( AE )
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ดูแลติดตาม พร้อมโน้มน้าวลูกค้า 2. ครีเอท เขียนบทความ และสคริป ในการสัมภาษณ์ และช่วยลงโพส 3. ตรวจสอบ และติดตาม ความเคลื่อนไหวของข้อมูล บนสื่อออนไลน์ ของบริษัท และคู่แข่ง 4.ติดตามความเคลื่อนไหวข้อมูลของลูกค้า 5.สัมภาษณ์ เปิดประเด็น ชี้นำลูกค้า พร้อมไลท์สด ในสื่อออนไลน์ 6.จัดทำและนำเสนอรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ติดต่อประสานงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
พยาบาลวิชาชีพ
1.ประจำ ward ห้องพักคนไข้ ดูแลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาล ดูแลคนไข้ที่พักหลังทำศัลยกรรม ทำหัตถการได้ 2.ประจำห้องผ่าตัด
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ประชาสัมพันธ์
1. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำศัลยกรรมทุกประเภทกับลูกค้า 2. แนะนำโปรโมรชั่นการทำศัลยกรรมให้กับลูกค้า 3. ดูแลเคสลูกค้าทั้งก่อนและหลังทำศัลยกรรม 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก 5. รักษายอดขายได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด 6. งานประจำในออฟฟิศ
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Online Marketing
ดูแล Update ข้อมูลบน Online Channel ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความงาม ความรู้ด้านศัลยกรรม นวัตถกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ติดตามกระแสข่าวสังคมบนสื่อออนไลน์ หาข้อมูลเพื่อนำมาเสนอ ติดตามกิจกรรมการตลาดออนไลน์ ดำเนินงานตามแผนที่รับมอบหมายจัดทำรายงานผลงานทั้งหมด นำมาปรับปรุงพัฒนา
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ Treatment ประจำสาขาคลินิกเวสเกต
1.ดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ทำ treatment นวดหน้า ฉีดวิตามิน ฟิลเลอร์ 2.มีความรู้ในเรื่องของการทำ Treatment นวดหน้า ฉีดฟิลเลอร์ วิตามิน หรือ โบท็อกซ์โดยตรง 3. ต้องจบหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์มาเท่านั้น
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
1. ดูแลความเรียบร้อยในแผนก รวมถึงการสอนงานให้พนักงานใหม่ในแผนกที่รับผิดชอบ 2.รับโทรศัพท์ ประสานงานกับผู้รับบริการ 3.ดูแลเรื่องบริการcase ที่นัดกับผู้รับบริการกับคุณหมอศัลยกรรม 4.รายงานรวบรวม case ทุกวันเพื่อรายงานท่านประะธานบริหาร รวมทั้งcaseนัดล่วงหน้า 5.แก้ไขปัญหาเรื่องการบริการ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
คนสวน, แม่บ้าน
ตัดต้นไม้ดูและความสะอาดบริเวรณโรงพยาบาลให้ดูเรียบร้อย สวยงาม
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมโอที)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ (จป วิชาชีพ)
วางแผนและปฎิบัติงานด้านสถานที่ สิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ช่างประจำโรงพยาบาลอาคารสถานที่
ดูแลความเรียบร้อย ของอาคารสถานที่ เช่นไฟฟ้า ปะปา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่ PR-Sale ( ปฏิบัติงานที่ Central Wesgate )
ต้อนรับลูกค้าที่คลินิก เลอลักษณ์ ตลอดจนแนะนำคอสผิวพรรณความงาม และสามารถปิดการขายให้กับคลินิกได้
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000 ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
Admin
เก็บข้อมูล สถิติอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง เพื่อให้ง่ายต่อการทำรายงาน
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ไม่ระบุ
ทันตแพทย์
- Maxillofacial - Endo. รักษาฟัน - Prosth. ใส่ฟัน - ortho. จัดฟัน
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
ผู้จัดการสาขา โรงพยาบาลเลอลักษณ์
มีความสามารถคุมยอดขาย ดูแลพนักงาน บริหารงานในคลินิค
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Digital Marketing ดูแลเลอลักษณ์ สาขา
1.ทำโฆษณาผ่านสื่อ ออนไลน์ และช่องทางโฆษณาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ครีเอท เสนอแนะ และควบคุม รูปแบบสื่อ ภาพ เนื้อหา ในการโปรโมทและสื่อสาร บนสื่อออนไลน์ 3.คิดโปรโมชั่น และเสนอแนะรูปแบบการโฆษณา 4.ตรวจสอบ และติดตาม ความเคลื่อนไหวของข้อมูล บนสื่อออนไลน์ ของบริษัท และคู่แข่ง 5.จัดทำแผนงานการตลาดออนไลน์ การโพส กิจกรรม แคมเปญ ปฏิบัติตามแผนงาน ควบคุม และวัดผลได้ 6.จัดทำและนำเสนอรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ติดต่อประสานงาน ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท โรงพยาบาลเลอลักษณ์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : โครงสร้างบริษัท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560