เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา Makro บางบอน) ด่วน !!
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON (ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T) - เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 18.00น.
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sale (ภาคเหนือ)
- หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่า - จัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20000-30000 ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sale (ภาคอีสาน ตอนล่าง )
- หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่า (ศูนย์บริการรถยนต์ , ปั๊มน้ำมัน PT.) - จัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 - 50,000
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sale (ภาคอีสาน ตอนบน)
- หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่า (ศูนย์บริการรถยนต์ , ปั๊มน้ำมัน PT.) - จัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 40000-50000+คอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ/จัดหาสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงานได้ถูกต้อง ทันเวลา - วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง - ตรวจสอบการรับส่งรวมถึงส่งมอบสินค้าให้กับหน่วยงานจนสิ้นสุดกระบวนการการทำงาน - ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ฯลฯ
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
- บริหารงานขาย กระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลทีมงานขาย เช่น ช่วยปิดการขาย สอนเทคนิคการขาย ให้ความรู้สินค้าต่างๆ และระบบเอกสารในบริษัทฯ - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - ดูแลลูกค้าเก่า/หาลูกค้ารายใหม่ - สรุปและจัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
Sales Representative (ภาคอีสาน ตอนกลาง)
- ดูแลลูกค้าเก่า FORTRON (สถานีบริการน้ำมัน PT. ในเขตภาคกลาง) - เปิดลูกค้ารายใหม่ในไลน์ผลิตภัณฑ์ Chemforce Bike Care , สเปรย์ปรับอากาศ"หอมไทย" - จัดทำรายงานสรุปยอดขาย และวางแผนการขายรายเดือน
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 40,000 - 50,000
ผู้จัดการฝ่ายขาย (ด่วนมาก) 1 อัตรา
- กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขาย - วิเคราะห์ข้อมูลการขายและสภาพตลาด - สนับสนุนและพัฒนาทีมขาย
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่การตลาด Event
- ทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า - ออกงาน จัดงาน Event
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด - วางแผนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์(มืออาชีพ) (ศูนย์บริการรถยนต์ Auto Quiks 3 สาขา ด่วน!!!
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 6   เงินเดือน : รายได้ตามตกลง
พนักงานขาย (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT สารคามผ้าเบรคยางยนต์ )
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON (ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT)
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 9,000-20,000+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานแนะนำสินค้า (ประจำศูนย์ฯ COCKPIT สำราญการยาง)
- แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ COCKPIT
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานแนะนำสินค้า (ปลวกแดง ชลบุรี )
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯให้กับลูกค้า - เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,000 + ค่าคอมฯ
พนักงานแนะนำสินค้า C. สำราญการยาง ชัยภูมิ
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT
20 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-20000 + คอมมิชชั่น
พนักงานขาย (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา โรบินสัน ศรีสมาน)
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON (ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T) - เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 18.00น.
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ไม่จำกัดอยู่กับความสามารถ
พนักงานแนะนำสินค้า(ประจำศูนย์บริการ ย่านตัวเมืองระยอง)
- แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
19 มกราคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ไม่จำกัดอยู่กับความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560