เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์บริการ บริดจสโตน A.C.T สาขา Makro บางบอน) ด่วน !!
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON (ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T) - เวลาปฏิบัติงาน 09.00 - 18.00น.
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 10,000 - 20,000 / เดือน
IT Support
- แก้ไขปัญหา User ในด้าน Hardware และ Software - แก้ไขปัญหาทางด้าน Network , Internet - วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sale (ภาคเหนือ)
- หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่า - จัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด แม่ฮ่องสอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : รายได้รวม 30,000 บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย/Sale (ภาคอีสาน ตอนล่าง )
- หาลูกค้ารายใหม่ - ดูแลฐานลูกค้าเก่า (ศูนย์บริการรถยนต์ , ร้านค้าส่ง+ร้านค้าปลีก + อู่ซ่อมรถ +ปั๊มน้ำมัน ) - จัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 40,000 บาท (รวมรายได้อื่นๆ)
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อ/จัดหาสินค้า เครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ตามความต้องการของหน่วยงานได้ถูกต้อง ทันเวลา - วางแผนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง - ตรวจสอบการรับส่งรวมถึงส่งมอบสินค้าให้กับหน่วยงานจนสิ้นสุดกระบวนการการทำงาน - ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ฯลฯ
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บัญชี (บัญชีลูกหนี้)
- งานบัญชีลูกหนี้ - บัญชี AR / AP ( รับคำสั่งซื้อจากฝ่ายขาย + ออก Invoice หรือใบแจ้งหนี้จัดส่งให้ลูกค้า ) - ออก Invoice จัดเรียงเอกสารยืนยันยอดหนี้ + ต้องติดตามทวงหนี้ลูกค้าที่ครบดิว + เมื่อได้รับเงินจากลูกค้าแล้ว + ตัดยอดลูกหนี้ + ทำรายงงานขาย Line item / ดู Stock สินค้า - การทำรายงาน AR Long Outstanding เพื่อติดตามทวงถามหนี้ - สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขาย
- บริหารงานขาย กระตุ้นยอดขาย ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ดูแลทีมงานขาย เช่น ช่วยปิดการขาย สอนเทคนิคการขาย ให้ความรู้สินค้าต่างๆ และระบบเอกสารในบริษัทฯ - กระชับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ และลูกค้า - ดูแลลูกค้าเก่า/หาลูกค้ารายใหม่ - สรุปและจัดทำรายงานวางแผนการขายรายเดือน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
Sales Representative (กทม. และปริมณฑล)
- ดูแลลูกค้าเก่า FORTRON (สถานีบริการน้ำมัน PT. ในเขตกทม. และปริมณฑล) - เปิดลูกค้ารายใหม่ในไลน์ผลิตภัณฑ์ Chemforce Bike Care , สเปรย์ปรับอากาศ"หอมไทย" - จัดทำรายงานสรุปยอดขาย และวางแผนการขายรายเดือน
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : รายได้รวม 35,000 + ค่าคอม
เจ้าหน้าที่การตลาด Event
- ทำแผนการตลาด เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า - ออกงาน จัดงาน Event
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- วางแผนและประเมินกลยุทธ์ทางการตลาด - วางแผนกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด แผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ช่างยนต์(มืออาชีพ) (ศูนย์บริการรถยนต์ Auto Quiks 3 สาขา ด่วน!!!
- เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่าง เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 6   เงินเดือน : รายได้ตามตกลง
พนักงานขาย (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT สารคามผ้าเบรคยางยนต์ )
- เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON (ประจำที่ศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT)
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 9,000-20,000+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานแนะนำสินค้า (ประจำศูนย์ฯ COCKPIT สำราญการยางชัยภูมิ/ไอแอมไทร์ เซ็นเตอร์โคราช/ชยางกูรอุบลราชธานี)
- แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ COCKPIT
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,000 + คอมมิชชั่น
พนักงานแนะนำสินค้า C. สำราญการยาง ชัยภูมิ
- แนะนำ และ เสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์ COCKPIT
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000-20000 + คอมมิชชั่น
พนักงานแนะนำสินค้า (ศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา สระบุรี) ด่วน!!
- แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้ไม่จำกัดอยู่กับความสามารถ
พนักงานแนะนำสินค้า(ประจำศูนย์บริการ ย่านตัวเมืองระยอง)
- แนะนำ และเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษารถยนต์ FORTRON ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์บริการ
15 มีนาคม 2561
บริษัท ฟอร์ซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้ไม่จำกัดอยู่กับความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560