เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
ธุรการแผนกจัดส่ง
1.ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำและดูแลงานเอกสารของแผนกจัดส่ง 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
ด่วน!!! พนักงานธุรการขาย
• จัดเตรียม บันทึก ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก • ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
๊Urgent !! Accounting Officer
หน้าที่รับผิดชอบ • ทำหน้าที่ตรวจสอบเเละลงบัญชีซื้อ ขาย • ทำหน้าที่จัดทำระบบบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ • ทำหน้าที่จัดเตรียมทำจ่ายเช็ค เงินสดย่อย / ออกภาษี ณ ที่จ่าย / เตรียมเอกสารการชำระเงิน / ประสานงานกับธนาคาร • ดูแลวงเงินการค้า LC/TR / กระทบยอด statement / ชำระค่าภาษีนำเข้าผ่าน Internet • เช็ค statement / ติดต่อลูกค้ารับเช็ค วางบิล ตรวจสอบเครดิตลูกค้า / ประมาณการยอดขาย / ประสานงานฝ่ายขาย • จัดทำ Reportต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Accounting / (เจ้าหน้าทื่บัญชีอาวุโส) Rama 3
He/she will provide professional conduction in accounting and control. The candidate will be expected to supervise a team and lift up its standard as well. The main responsibilities of the position: • Supervise the month, quarter and year-end close procedures, including review of journal entries, account reconciliations and analysis of results • Support the external audit of the company’s financial statements, including preparation of audit schedules and responding to auditor questions and
22 มิถุนายน 2561
เจ้าหน้าที่ Webmaster
• สร้างสรรค์ และพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรให้มีรูปแบบ, เนื้อหา ตลอดจนถึงหน้าตาของเว็บไซต์ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับธุรกิจ โดยให้สามารถใช้งานได้ทั้งบน browsers บน PC และอุปกรณ์สื่อสาร (มือถือ/Tablet/iPad) บนทุก operating system โดยอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจความต้องการการใช้งานของลูกค้าบนระบบ e-commerce • Monitor & Edit เว็บไซต์ เมื่อเกิดปัญหา เช่น Website Down, ระบบ E-commerce มีความผิดพลาด รวมถึงระบบความปลอดภัยทั้งหมดภายในเว็บไซต์ เป็นต้น • Maintain Web site, database และช่องทาง Social Networkin
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 30,000 (ตามประสบการณ์)
ด่วน!!! ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
1. ดูแลการจัดบัญชี-และการเงิน ทั้งระบบ 2. ปิดงบการเงิน และจัดทำรายละเอียดงบการเงิน รายเดือน 3. จัดทำงบประมาณ (Budgeting) รายปี และควบคุมให้เป็นไปตามงบประมาณที่วางไว้ 4. ประสานงานกับลูกค้าและ vendor ที่เกี่ยวข้อง ***ปฏิบัติงานเสาร์ที่1และเสาร์ที่ 4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.***
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Senior Admin sale (เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโสประจำแผนกขายและการตลาด) ประจำพระราม 3
การบริหารงานสนับสนุนงานขาย • กำหนดแผนงานธุรการ สนับสนุนงาน,ควบคุม,ติดตาม,ตรวจสอบเอกสารทางด้านงานขายของทีม ธุรการฝ่ายขาย • ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร : แผนกบัญชี-การเงิน , แผนกจัดส่ง , แผนกคลังสินค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดขายตามที่กำหนดไว้ การบริหารงานเอกสาร • จัดทำสรุปรายงานต่างๆด้านการขายให้กับ ฝ่ายขาย,ฝ่ายบัญชี • สรุปรายงานยอดขายต่างๆ รายสัปดาห์/รายเดือน
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : งด. (ตามปสก.) + ค่าคอมมิชชั่น
Sale Engineer/วิศวกรฝ่ายขาย (อุปกรณ์ ชิ้นส่วนไฟฟ้า)
กลุ่มลูกค้า • ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า(Electrical Designers) • ผู้รับเหมาไฟฟ้า (Electrical Contractors) • ผู้ติดตั้งระบบ (System Integrators) • ผู้จัดจำหน่ายรายย่อย (Sub-distributors) • ผู้สร้างแผงไฟฟ้า (Electrical Panel Builders) กลุ่มของสินค้า • อุปกรณ์ติดตั้งไฟฟ้า (Electrical Installation) • อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control) • อุปกรณ์จำหน่ายไฟฟ้า (Power Distribution) • มิเตอร์ไฟฟ้า (Electrical Meters) • ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ (Motor Control Center) Responsibilities: • รับผิดชอบขา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : เงินประจำ + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + commission
ด่วน!!! พนักงานขาย (Sale)
• ติดต่อลูกค้า หาช่องทางเพิ่มยอดขาย และปิดการขาย • ทำหน้าที่รักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ • วางแผนการขายเชิงบุคคล วิเคราะห์ลูกค้าและกลยุทธ์การขาย • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การขายประสพผลสำเร็จ
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ด่วน !!!ช่างเชื่อม / ช่างทั่วไป (ย่านตลิ่งชัน-บรมชนนี 45) Full Time / Part Time
หน้าที่ความรับผิดชอบ • เชื่อมเฟอร์นิเจอร์ • ทำหน้าที่นำส่งสินค้าให้ลูกค้าและตรวจสอบชิ้นงาน ก่อนนำส่ง • ทำหน้าที่ให้คำแนะนำลูกค้า เรื่องการออกแบบงานเชื่อม
22 มิถุนายน 2561
นักศึกษาฝึกงาน
Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • จัดเก็บ เรียบเรียง เอกสารที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบภาษีขาย • เดินเอกสาร และตรวจเช็คเอกสาร • เปิดบิล - วางบิล • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : เบี้ยเลี้ยง 250 บาท / วัน
Senior Administrator
• บริหารจัดการดูแลความสะอาด/เรียบร้อย/พร้อมใช้งานของอาคารสำนักงาน • บริหารจัดการตารางนัด/ตารางงานของผู้บริหาร และการนัดหมายประชุมระดับผู้จัดการในแต่ละรอบเดือน • จัดตารางการเดินทางของผู้บริหาร/แขกของผู้บริหาร ทั้งการจองตั๋วเครื่องบินและจองที่พัก • เข้าร่วม/สนับสนุน/จดบันทึกการประชุมระดับผู้จัดการ รวมถึงติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสรุปที่ได้จากการประชุมได้นำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล • บริหารจัดการดูแลการต่อทะเบียน/สัญญาต่างๆ เช่น ประกันภัย เครื่องหมายการค้า บัตรน้ำมัน ทะเบียนรถ รอบการนำรถเข้า
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานขาย/ดูแลหน้าร้าน (ย่านตลิ่งชัน-บรมชนนี 45)
- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าทางหน้าร้าน หรือทางSmart phone - ขาย และดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายในร้าน และต้นไม้ของร้าน - จัดทำสต็อคสินค้า ยกของจากร้านค้า - ดูแลเงินสดย่อย เปิดบิล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
22 มิถุนายน 2561
Purchasing Assistant Manager
• Plan overall purchasing terms including policies and procedures of purchasing • Improve processes efficiently and initiating cost reduction schemes with suppliers • Search new vendors, tracking deliveries and updating order records (e.g. dates, invoices and discounts.) • Manage all supplying and ordering processes and ensuring compliance with company procedures under scope of timeline • Monitor the effectiveness of suppliers in terms of superior quality and reduced pricing • Price negotia
22 มิถุนายน 2561
บริษัท ประกายนครกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560