เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานจัดส่งสินค้า (ขับรถ) ประจำสาขาจ.อุดรธานี
จัดส่งสินค้า รับเช็ควางบิล และรับส่งเครื่องตรวจเลือดตามโรงพยาบาลต่างจังหวัด โซนอีสาน
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Product Specialist (ด่วนมาก)
ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสินค้า Rapid Test และผลิตภัณฑ์เทคโลโนยีทางการแพทย์ ที่ทางบริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่าย
16 ธันวาคม 2560
ผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ (ด่วน)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยความรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี - มีความขยัน เอาใจใส่ และซื่อสัตย์ต่องานที่รับผิดชอบ - สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล - รับผิดชอบเขตพื้นที่ ภาคอีสาน จ.อุดรธานี เลย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Programmer Support (ด่วนมาก)
1.ดูแลและติดตั้งระบบเครือข่ายขององค์กร,Server,Security 2.แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3.ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ตามโรงพยาบาล 4.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบ 5.พัฒนาโปรแกรม ตามที่ลูกค้าต้องการ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- จัดทำใบกำกับภาษี ใบค้างส่ง ใบปิดยอด ใบปะหน้า บันทึกรายละเอียดใบกำกับภาษีลงในสมุดเพื่อส่งให้บัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่บัญชี AP
- จัดทำ ตรวจสอบ ควบคุม บัญชีฝั่ง AP - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - Reconcile บัญชีที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับใบขอซื้อจากหน่วยงานต่างๆ - สรรหา Supplier และต่อรองราคา - ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามการส่งมอบ
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้า , รับเช็ควางบิล รับ-ส่งเครื่องตรวจเลือดตามรพ.ต่างจังหวัด
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- ขึ้นทะเบียน - ประสานงานจัดซื้อต่างประเทศ - ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านการนำเข้า-ส่งออก - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานเคลียร์ของ (clearance process)
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ Service Engineer
- ซ่อมเครื่องมือแพทย์ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องมือแพทย์
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายช่างเบื้องต้น - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน - ดูแลบริหารคลังสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน - บันทึกรายรับ-รายจ่ายสินค้าในระบบ
16 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่ IT Support
- ดูแลและติดตั้งระบบเครือข่ายขององค์กร LAN , Server , Internet - แก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ติดตั้งโปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูล ตามโรงพยาบาล - จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์มาตรฐาน
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Product Application
- ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ แก่ลูกค้า เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สามารถสอนและติดตั้งเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนแก้ไขปัญหาได้
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ ISO
- ดำเนินงานตามแผนประจำปีของระบบคุณภาพ โรงงานระยอง - ติดตามตรวจสอบระบบคุณภาพ โรงงานระยอง - ควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ทำ Internal Audit , External Audit ตามแผน - ประสานงานกับโรงงานระยองเกี่ยวกับระบบคุณภาพ - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับโรงงานระยองให้ลูกค้าเมื่อมีการร้องขอ - ทบทวน Rist Management อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี
16 ธันวาคม 2560
นักเทคนิคการแพทย์
1. ทำการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าผู้รับบริการ
14 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ด่วนมาก)
วิเคราะห์สิ่งตรวจ , ตัด- ย้อมสไลท์ ,ลงทะเบียน-บันทึกใบ Requisition ,ประสานงานภายในและภายนอกกับหน่วยงานอื่นๆ
16 ธันวาคม 2560
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
: ลงทะเบียนรับ-ส่ง สิ่งตรวจ : Scan เอกสารเข้าระบบและจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย : จัดเก็บ Block Slide : จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับส่งผู้รับบริการ : ติดต่อประสานงานกับผู้รับบริการสำหรับการแจ้งข้อมูลเบื้องต้น : อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
14 ธันวาคม 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560