เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ - บุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของบริษัท 2. จัดเตรียมความพร้อมของการจัดกิจกรรมพนักงาน 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหา 4. ตรวจสอบเอกสารของชาวต่างด้าว (Passport และ Work Permit) พร้อมจัดทำให้เป็นปัจจุบันเสมอ 5. ดูแลและบันทึกประวัติการมาทำงานของพนักงานรายวัน 6. จัดทำค่าแรงในส่วนพนักงานรายวัน 7. ดูแลการเบิกจ่ายแบบฟอร์มพนักงาน 8. หน้าที่อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานฝ่ายผลิต
เดินเครื่องผลิตกระเป๋า ( ติดสายกระเป๋า/พับงาน/ร้อยเชือกหูกระเป๋า ฯลฯ ) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้ได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ ตรวจนับสินค้าให้ครบถ้วนก่อนจัดส่ง รักษาความสะอาดภายในแผนก , บำรุงรักษาเครื่องจักร
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบหัวข้อคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต สังเกต และตรวจสอบปัญหาระหว่างการผลิต เขียนรายงานการผลิต และคำนวณผลผลิตเบื้องต้น
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแลด้านการเบิก-จ่ายสินค้า และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ควบคุม Update Stock ในสโตร์ เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
แม่บ้าน
1. ทำความสะอาดภายในสำนักงานทั้งหมด 2. ดูแล รักษา และเก็บอุปกรณ์การทำความสะอาดในความรับผิดชอบให้มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน 3. จัดแจกันดอกไม้ บูชา ธูปเทียน จัดชุดชา จัดผลไม้ตามที่ต่างๆ 4. บริการชงและเสิร์ฟ น้ำ น้ำชา กาแฟ 5. ปฎิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและตระหนักถึงความปลอดภัย 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 บาท
พนักงานขาย PC ประจำบริษัท Little Thinks Co.
1. ดูแลพื้นที่ขายและจุดขาย จัดรายการตามที่ได้รับมอบหมาย จัดสินค้าให้เป็นหมวดหมู่ 2. ขายสินค้าในมุมปกติ และมุมจัดรายการในบางครั้ง 3. ทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน และประจำเดือน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าล่วงเวลา
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1. รับใบสั่งซื้อจากฝ่ายขาย และทำการสั่งผลิต พร้อมทั้งติดตามการสั่งผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. ตรวจเช็ครีพอร์ท โปรดักส์ชั่น หลังจากที่ผลิตเสร็จ และ เก็บเอกสาร เพื่อเป็นข้อมูล 3. เช็คสต็อก เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ และเบิก-จ่าย วัตถุดิบไปยังฝ่ายผลิต โดยระบบ FIFO 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัีตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ
1. ติดต่อขอรายละเอียดจากผู้ขาย 2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ 4. ตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารการขอซื้อ 5. ส่งเอกสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนาม 6. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ 7. ส่งเอกสารการจัดซื้อให้ฝ่ายบัญชี 8. จัดทำข้อมูลผู้ขาย 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
1. ทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด 2. ตรวจสอบสเปคของแต่ละผลิตภัณฑ์ 3. กำหนดความต้องการของวัตถุดิบ หรือ ความต้องการของลูกค้า สำหรับผู้ขาย 4. อนุมัติผลิตภัณฑ์โดยการยืนยันสเปค, การตรวจสอบลักษณะภายนอก และผลการตรวจสอบด้านคุณภาพ รวมไปถึงการแก้ไขชิ้นงาน และการคัดเลือกชิ้นงานที่ไม่ผ่านข้อกำหนดของทางบริษัท 5. พัฒนาความรู้ โดยการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น การอ่านเอกสารทางเทคนิค 6. จัดทำเอกสาร ISO และจัดทีมตรวจสอบระบบคุณภาพ
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
quality management representative (QMR)
1. บริหารควบคุม และอนุมัติการพัฒนาระบบเอกสารที่สนองตอบระบบประกันคุณภาพ และปรับปรุงคุณภาพ 2. ติดต่อประสานงานกับทีม Audit จากองค์กรภายนอก และให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพกับทุกหน่วยงานที่ต้องรับการ Audit 3. เตรียมความพร้อมของระบบคุณภาพของทุกหน่วยงานในการรับการ Audit เช่น พื้นที่ตรวจ ผู้รับผิดชอบ เอกสาร เป็นต้น 4. วางแผนและรับการ Audit ทั้งภายในและภายนอกองค์กร อธิบายประเด็นต่างๆ ได้ตามข้อเท็จจริง และถูกต้องตามเอกสารคุณภาพ 5. ติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่ได้วางแผนไว้
18 กันยายน 2561
บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560