เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน (ด่วนมาก)
- ดูแลการปฏิบัติงานแผนกตรวจนับสต็อกสินค้าของบริษัททุกสาขาให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน - ดูแลการตรวจสอบและปรับยอดสินค้าคงเหลือเข้าระบบ GP ให้ทันกับทีมตรวจนับ - ตรวจสอบการเปิดปิดสาขาจากกล้องวงจรปิด พร้อมการตรวจสอบความเคลื่อนไหวผิดปกติผ่านกล้องวงจรปิดทุกสาขาและรวมถึงสำนักงานใหญ่ - ดูแลการตรวจสอบการให้ส่วนลดเกินกว่าโปรโมชั่นกลางของบริษัทฯ - ดูแลการตรวจสอบรายการสินค้าแถมเกินกว่าโปรโมชั่นกลางของบริษัทฯ - ตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆของหน่วยงานปฏิบัติการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
18 กันยายน 2561
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา เซ็นทรัลเวสเกต
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9750 + OT+ คอมมิชชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา มาร์เก็ตสุวรรณภูมิ
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9750+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา โรบินสันศรีสมาน
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9750+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา เซ็นทรัลชลบุรี
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9900+OT+ค่าคอมมิชั่น
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัทและกฏหมาย (ด่วนมาก)
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นทางธุรกิจและหน่วยงานต่างๆขอบบริษัท เกี่ยวกับคำถามและประเด็นทางกฎหมายรวมถึง การร่างทบทวนและเจรจาต่อรองกฎหมายทั้งหมด และให้การสนับสนุนด้านธุรกรรมเกี่ยวกับข้อเสนอและโครงการที่สำคัญเพื่อลดความเสี่ยง 2. จัดการกระบวนการดำเนินคดีฟ้องร้องและเรียกร้องการติดต่อประสานงานกับทนายความภายนอกเมื่อจำเป็น 3.ให้การสนับสนุนด้านกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 4.ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเลขานุการบริษัท ในการบริหารจัดการคณะกรรมการและกระบวนการกำกับดูแล รวมถึงการเตรียมการสำหร
18 กันยายน 2561
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขา โลตัสศรีมหาโพธิ์
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9450+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา เซ็นทรัลศาลายา
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 9750+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงาน LAB ประจำสาขาฟิวเจอร์รังสิต
- เสนอ ขาย สินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการล้างอัดภาพ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ผลิตงาน ที่เกี่ยวข้องกับการล้างอัดภาพ ต่างๆ ให้มีคุณภาพ - ดูแลสินค้าLab ภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์ Lab ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,750 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT)
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขาไอคอนสยาม
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
Sale and Service officer ประจำ AIS Telewiz สาขาพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (ด่วนมาก)
- บริหารเรื่องจัดคิว ดูแลคิว ประจำเคานเตอร์เพื่อให้บริการลูกค้า - ขายโทรศัพท์และแพ็คเก็จ การโทรให้กับลูกค้า - รับชำระค่าบริการต่างๆ เช่น ค่าโทร ,ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 9,900 (ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+OT) รายได้ การันตีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำอย่างน้อย 12,000 บาทขึ้นไป
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขา บิ๊กซีระยอง
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9900+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา โรบินสันลพบุรี
- เสนอ ขาย มือถือและอุปกรณ์มือถือ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,600+OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขา เมก้ามาร์เก็ตอรัญประเทศ( จ.สระแก้ว)
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,450 +OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขา โลตัสหนองบัวลำภู
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด หนองบัวลำภู
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,300 +OT+ค่าคอมมิชั่น
พนักงานขายมือถือ ประจำสาขา บิ๊กชีพระราม 2
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
พนักงานขายกล้อง ประจำสาขา โรบินสันร้อยเอ็ด
- เสนอ ขาย กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ชี้แจง อธิบาย โปรโมชั่น บริการหลังการขายแก่ลูกค้า - ดูแล Stock สินค้าภายในร้าน ให้มีเพียงพอกับการขาย - รับผิดชอบดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมขาย - เปิด – ปิดร้านตามเวลาที่กำหนด ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : ไม่ระบุ   เงินเดือน : 9450+OT+ค่าคอมมิชั่น
เจ้าหน้าที่เซ็คสต๊อกสินค้า
- ตรวจนับสต็อกสินค้าหน้าร้านประจำวันให้ได้ตามแผน พร้อมสรุปรายงานการตรวจนับ ปัญหาที่พบ - ตรวจสอบจำนวนกล้องและอุปกรณ์ส่งซ่อมที่อยู่หน้าร้าน - ตรวจสอบความพร้อมในการจำหน่ายของอุปกรณ์และกล่องสินค้าทุกชิ้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าทีโปรดักส์คอนเทน
- จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับลูกค้าเพื่อการถ่ายภาพ - ถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Shop Manager ประจำ Shop AIS สาขา โรบินสันเพชรบุรี
- พัฒนาและวางแผนการดำเนินงานขายปลีกและการจัดการ - ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าเพิ่มรายได้และใช้ประโยชน์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาและใช้การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและแผนการปรับปรุง - แก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของลูกค้าโดยพิจารณาแนวทางที่เหมาะสม - ให้บริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมและมั่นใจว่าพนักงานจะให้บริการในระดับเดียวกัน - ดำเนินการประชุมร้านค้าปกติ - จัดการความเร็วของผลการบริการควบคุมสินค้าคงคลังที่ใช้สำหรับใบสั่งงานบริการ - มีความรับผิดชอบในการจัดทำตารางการท
18 กันยายน 2561
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เพชรบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 18000+Incentive+commision
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560