เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย *** ด่วนมาก ***
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด บริการแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และปิดการขายได้ จัดทำรายงานสรุปต่างๆ เกี่ยวกับการขาย มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบ้าน ประจำโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดในเขต จ.นครราชสีมา
20 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 11000++ ขึ้นไป (รายได้ดี คอมมิชชั่นสูง)
เจ้าหน้าที่บัญชี/สมุห์บัญชี*** ด่วนมาก ***
• ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย • ติดตามความก้าวหน้าโครงการเพื่อใช้ในการบันทึกรายได้ประจำเดือนสำหรับแต่ละโครงการ • รับผิดชอบงานเกี่ยวกับด้านบัญชีและการตรวจสอบเอกสารบัญชี • จัดทำเอกสาร/บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป • ติดตาม/ตรวจสอบงานด้านบัญชีกับแผนกต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง • จัดทำรายงานข้อมูลด้านบัญชี • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15000-22000 (รายได้สูง)
เลขานุการผู้บริหาร
-ทำตารางนัดหมายผู้บริหาร -เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -จัดเตรียมการประชุม -จัดทำจดหมายตอบรับ -ติดต่อจองตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ให้กับผู้บริหาร -ติดต่อ สอบถาม จัดหาข้อมูลตามที่ผู้บริหารมอบหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
• การจัดทำแผนการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท • ดูแลงานด้านสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ให้เป็นไปตามระเบียบและถูกต้อง • ดูแลจัดการกิจกรรม หรือโครงการต่างๆเพื่อสร้างและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในบริษัท • ดูแลการดำเนินการจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน • ดูแลงาน Time Attendance ของพนักงาน • ดูแลการจัดทำรายงานการมาปฏิบัติงานของพนักงาน • ดูแลการรวบรวมข้อมูลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานให้ครบถ้วนถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด และดูแลให้การประเมินผลเ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-20000
หัวหน้าส่วนการเงิน
-วางแผน วิเคราะห์ งบการเงินให้เป็นไปตามที่วางไว้ -วิเคราะห์งบการเงิน ต้นทุนและค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ -สามารถปิดงบได้ -มีความรู้เรื่องภาษีต่างๆ ในระบบบัญชี -มีภาวะผู้นำ
20 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- รับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรม การแก้ไขปัญหาการใช้งานของผู้ใช้ และประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์กับผู้ให้บริการภายนอก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดจนตรวจสอบปัญหาเครือข่ายเบื้องต้นและแก้ไขระบบ LAN , Network , Server - ดูแลระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของบริษัทพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา หากเกิดปัญหาสามารถ วิเคราะห์และแก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมเครือข่าย เครื่องแม่ข่าย ตลอดจนสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรส่วนกลางอย่างเหมาะสมจัดทำรายการการใช้งานระบบเครือข่ายและการสำรองข้อมูลระบบงานบริษั
18 ตุลาคม 2561
บริษัท เชนจ์ เอสเตท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560