เข้าระบบผู้สมัครงาน
วิศวกรแหล่งน้ำอาวุโส
บริหารโครงการ, วิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้องในภาพรวมของโครงการด้านวิศวกรรมแหล่งน้ำ
17 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรเครื่องกล (ภาคีขึ้นไป)
ทำงานลักษณะวิศวกรที่ปรึกษาควบคุมงานติดตั้ง,ก่อสร้างงานระบบเครื่องกล ตรวจสอบแบบก่อสร้างและพิจารณาวัสดุในโครงการงานระบบเครื่องกล/งานโรงพยาบาล/คิดประมาณงานเพิ่ม-ลดได้ และประสานงานโครงการเข้าใจงานระบบเครื่องกลเป็นอย่างดี
17 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรโยธา ฝ่ายควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง (มีใบประกอบวิชาชีพ ภย.ขึ้นไป)
ควบคุมงานก่อสร้าง/บริหารสัญญาก่อสร้างและควบคุมงาน, ตรวจสอบ Shop Drawing, รายงานประจำเดือน, ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 พฤศจิกายน 2560
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรไฟฟ้า (ภาคีวิศวกร)
- ควบคุมและดูแลตรวจสอบการก่อสร้าง การติดตั้งอุปกรณ์ เครื่องจักร ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง ข้อกำหนดในสัญญา และมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ - ควบคุมและตรวจสอบแบบก่อสร้าง Shop Drawing และ As-Built Drawing - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้าง - รายงานผลงานก่อสร้าง จัดทำรายงานก่อสร้าง ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาและเจ้าของโครงการ
17 พฤศจิกายน 2560
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วิศวกรโยธา - งานทางและสาธารณูปโภค
ออกแบบถนน, ประมาณราคา, นำเสนอแบบกับลูกค้า เขียนเอกสารประกอบการออกแบบทำข้อเสนอ ประสานงานโครงการ
17 พฤศจิกายน 2560
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
งานด้านบริหารองค์กร หรือตามที่ได้รับมอบหมายตามโครงการ
17 พฤศจิกายน 2560
เลขานุการโครงการ (โครงการการไฟฟ้านครหลวง พระราม 3)
จัดเตรียมเอกสารการประชุม, จัดเตรียมเอกสารรายงานประจำเดือน, จัดทำค่าใช้จ่ายโครงการ. จัดทำรูปเล่มรายงานประจำเดือน พิมพ์เอกสารและงานด้านเอกสารทั้งหมด
17 พฤศจิกายน 2560
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม, รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ, รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า ค้นคว้าหาข้อมูลด้านวิชาการ สามารถตอบข้อซักถามที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับงาน EIA อาคารได้เป็นอย่างดีและให้คำแนะนำประชุม ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้
17 พฤศจิกายน 2560
พนักงานขับรถส่วนกลาง
ขับรถประจำตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการ และกรรมการบริหาร รวมถึงดูแลบำรุงรักษารถ
17 พฤศจิกายน 2560
วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญวิศวกร)
ควบคุมงาน/บริหารงานก่อสร้าง งานระบบสาธารณูปโภค งานอาคาร ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
17 พฤศจิกายน 2560
ช่างเทคนิคโยธา (โครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม)
- ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานระบบสาธารณูปโภค, งานโยธา ให้เป็นไปตามแบบและสัญญา - แนะนำการป้องกัน การแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคทางเทคนิคที่เกิดขึ้นกับงานก่อสร้าง - รายงานผลงานก่อสร้าง / ติดตามและเร่งรัดงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน พร้อมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เป็นงานโครงการควบคุมงานก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี ในพื้นที่ จ.กำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ไซต์งานหลักอยู่ที่อุทัยธานี
17 พฤศจิกายน 2560
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด อุทัยธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 28,000-30,000
นักวิชาการสังคม/การมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานด้านการมีส่วนร่วม ในขั้นตอนการศึกษาทางสังคมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถสรุปประเด็นและเขียนรายงาน EIA/EHIA ทั้งภาคสนามและสำนักงาน
17 พฤศจิกายน 2560
พนักงานธุรการ
- นำเข้าข้อมูล/พิมพ์เอกสาร - จัดการงานเอกสาร, ประสานงาน - งานธุรการอื่นๆ
17 พฤศจิกายน 2560
พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ ตามคำสั่ง และดูแลรถ
17 พฤศจิกายน 2560
เลขานุการโครงการ (โครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ)
สนับสนุนการทำงานของโครงการ หน่วยงาน และฝ่าย โดยจัดเตรียมเอกสาร เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานของหน่วยงานหรือฝ่าย จัดทำรายงานประชุม ประสานงาน บันทึกเอกสารเข้า-ออก จัดเตรียมเนื้อหาเบื้่องต้นรายงานประจำสัปดาห์-ประจำเดือน จัดเตรียมเอกสารขอเบิกเงินโครงการประจำเดือน และช่วยสนับสนุนให้การทำงานมีประสิทธิภาพทั้งด้านข้อมูล และเวลา งานโครงการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร, เพชรบูรณ์, อุทัยธานี, สุโขทัย, พิษณุโลก ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี ไซต์งานห
17 พฤศจิกายน 2560
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด พิษณุโลก
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000-15,000
ช่างเทคนิคไฟฟ้า
- ควบคุมงานก่อสร้างหน้างานทุกขั้นตอนการก่อสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบ ข้อกำหนด เวลา และสัญญา - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบไฟฟ้าสื่อสารอาคารโรงพยาบาล
17 พฤศจิกายน 2560
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560