เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Training Officer)
- ฝึกอบรมงานด้านงานเทคนิครถยนต์ - ออกแบบสื่อการเรียนการสอน - จัดการฝึกอบรมพนักงาน
21 เมษายน 2561
ผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) ประจำสาขา หาดใหญ่ (บริเวณด้านหน้า makro)
1. การบริหารงาน การสร้างยอดขาย การกำหนดแผนงาน ของสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. การตรวจสอบมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ด้านงานบริการ งานช่าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ ลดความผิดพลาด และป้องกันอุบัติเหตุ 3. การจัดระบบการควบคุมต่างๆ เช่น สต็อคสินค้า และการเบิกจ่ายต่างๆ 4. การตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี/การเงิน เงินสดย่อย 5. การพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ด้านการขาย สร้างความชำนาญของพนักงานในการติดตั้งสินค้า
21 เมษายน 2561
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) ประจำสาขา ในกรุงเทพมหานคร
1. การบริหารงาน การสร้างยอดขาย การกำหนดแผนงาน ของสาขา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2. การตรวจสอบมาตรฐาน ต่างๆ เช่น ด้านงานบริการ งานช่าง ด้านความปลอดภัยในการทำงานเพื่อสร้างความพึงพอใจ ลดความผิดพลาด และป้องกันอุบัติเหตุ 3. การจัดระบบการควบคุมต่างๆ เช่น สต็อคสินค้า และการเบิกจ่ายต่างๆ 4. การตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี/การเงิน เงินสดย่อย 5. การพัฒนาบุคลากร การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้า เพื่อสร้างความเข้าใจ และเพิ่มทักษะ ด้านการขาย สร้างความชำนาญของพนักงานในการติดตั้งสินค้า
21 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี AR
- ออกใบกำกับสินค้า / ใบเรียกเก็บเงินลูกค้า - ออกใบแจ้งหนี้การจัดเก็บภาษี - ติดตามการชำระเงินของลูกค้า - จัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย และใบหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
เจ้าหน้าที่บัญชี (AP)
- ด้านการตั้งหนี้เข้าระบบบัญชี (Oracle System) เพื่อสามารถทำจ่ายได้ถูกต้อง ทันเวลากำหนด - รวบรวมใบแจ้งหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ที่หักผ่านบัญชีธนาคาร - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย และรวบรวมหนังสือรับรองภาษี ถูก หัก ณที่จ่ายให้ครบถ้วน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ห้าง BigC บางพลี)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ - ซ่อมบำรุงรถยนต์
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ ACT สาขา นวนคร (ด้านหน้าตลาดโรงเกลือ))
• ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนโช๊คอัพ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค
21 เมษายน 2561
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 20,000
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ห้าง makro บางบอน)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนระบบเบรค - เปลี่ยนโช๊คอัพ - เปลี่ยนแบตเตอรี่
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา แยกเกษมราษฎร์ ถนนพระราม 4 คลองเตย)
ให้บริการทางด้านรถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนเบรค - โช้คอัพ - แบตเตอรี่
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ห้าง Lotus ถนนพระราม 3)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
แคชเชียร์ หรือ พนักงานให้บริการลูกค้า (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ห้าง makro ชลบุรี )
ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์ a.c.t - การชำระเงิน - แนะนำบริการ - การให้ข้อมูล
21 เมษายน 2561
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,500 - 15,500
หัวหน้าช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ ACT สาขา หาดใหญ่ ด้านหน้าห้าง makro)
-รับลูกค้า และตรวจสภาพรถของลูกค้า -ดูแล และซ่อมบำรุงรถ ตามใบสั่งงาน -ตรวจรับ-ตรวจส่ง สภาพรถ ก่อนส่งมอบให้แก่ลูกค้า -ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การทำงานของช่างเทคนิค -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2561
บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,500 - 20,000
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา สวนหลวง (เยื้องห้างซีคอน ถนนศรีนครินทร์))
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ถนนบางนา-ตราด กม.6 ขาออก (ในปั้มเชลล์))
• ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนโช๊คอัพ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค
21 เมษายน 2561
แคชเชียร์ หรือ พนักงานให้บริการลูกค้า (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ ACT สาขา แยกเกษมราษฎร์)
• ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการศูนย์รถยนต์ a.c.t - การชำระเงิน - แนะนำบริการ - การให้ข้อมูลลูกค้า
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาห้าง Robinson สมุทรปราการ)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาห้าง makro ถนนศรีนครินทร์)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาห้าง makro ถนนจรัญสนิทวงศ์)
• ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนโช๊คอัพ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขาห้าง makro ถนนสาทร )
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
ช่างยนต์ (ประจำศูนย์บริการรถยนต์ A.C.T สาขา ห้าง makro ถนนแจ้งวัฒนะ)
ให้บริการบำรุงรักษารถยนต์ - เปลี่ยนยาง - เปลี่ยนเบรค - เปลี่ยนระบบช่วงล่าง - เปลี่ยนแบตเตอรี่ - เปลี่ยนโช๊คอัพ
21 เมษายน 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560