เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานอาคารส่วนกลาง(ประจำสุขุมวิท / อโศก)
-ติดต่อประสานงานกับทีมบริหารอาคารกับผู้ว่าจ้างและผู้ใช้พื้นที่ในอาคาร -รับข้อร้องทุกข์เพื่อประสานงานดำเนินการแก้ไข -ประกาศข่าวสารต่างๆ ที่ออกโดยทีมบริหารอาคารเพื่อให้ผู้ใช้อาคารรับทราบอย่างทั่วถึง -จัดทำ stock ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ของผู้ว่าจ้าง -ดำเนินการด้านเอกสารเกี่ยวกับอาคารทั้งหมด -ดูแล ควบคุม การทำงานของ แม่บ้าน ,รปภ.เป็นต้น
16 มีนาคม 2561
ธุรการบัญชี
- ติดต่อประสานงาน - ทำบัญชีด้านรับ ด้านจ่าย - ทำงานด้านเอกสารต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
16 มีนาคม 2561
Technician (ช่างอาคาร) แยกอโศก-สุขุมวิท
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
16 มีนาคม 2561
ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
16 มีนาคม 2561
วิศวกรเครื่องกล
วางแผน ตรวจสอบ จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องจักร ภายในอาคาร จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ
16 มีนาคม 2561
ด่วน !!! ช่างเทคนิคประจำอาคาร (กระทรวงการต่างประเทศ)
1.ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ,ระบบประประ ,ระบบแอร์, ระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.จัดทำรายงานปัญหา, รายงานการตรวจสอบระบบต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับงานระบบอาคารทั้งหมด
16 มีนาคม 2561
ด่วน !!! ช่างประจำอาคาร (โซนแจ้งวัฒนะ)
-ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคภายใน และภายนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ประประ แอร์ และระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น -ตรวจเช็ค เครื่องจักรตามรอบ -รายงานปัญหา และการปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน
16 มีนาคม 2561
พนักงานต้อนรับ (อังกฤษหรือจีน) ประจำไซมิส นางลินจี่ (พระราม 3 ซอย 73)
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 3. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 4. รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถทำงานได้ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามตารางเวลาที่ระบุได้ 1) 8.00 น. - 17.00 น. 2) 15.00 น. - 00.00 น.
16 มีนาคม 2561
นักศึกษาฝึกงาน !!! ช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงอาคาร)
• ทำหน้าที่สนับสนุนควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง
16 มีนาคม 2561
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : เบี้ยเลี้ยงวันละ 100 -200 บาท / วัน
หัวหน้าช่างประจำอาคาร /ช่างเทคนิค (จรัญสนิทวงศ์46)
- ตรวจสอบระบบวิศวกรรมส่วนกลางทั้งหมดของอาคาร - บริการงานซ่อมห้องลุกค้า - ประสานงานกับผู้ร่วมงาน - มีความรับผิดชอบ - ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ สุจริต - สามารถทำงานเป็นกะได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - สามารถสอนงานให้กับทีมงานตัวเองได้
16 มีนาคม 2561
Senior Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (สุขุมวิท 42)
1. ทำหน้าที่ประสานงานกับัญชีสำนักงานใหญ่ 2. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 3. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 หรือที่เกี่ยวข้อง 4. วางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายนอก และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 5. จัดทำเอกสารประจำวันและประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 6. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ***สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ****
16 มีนาคม 2561
ด่วน !!! พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) ** ประจำ โรงแรมIBIS พระโขนง **
1. เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร จะพิจาณาเป็นพิเศษ 3. มีทัศนคติที่ดี รักการบริการ เเละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน-อดทน รักความสะอาด 4. สามารถทำงานเป็นกะได้หรือล่วงเวลาได้ 5. สุขภาพแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 6. มีความกระตือรือร้น และ ตื่นตัวอยู่เสมอ เวลาทำงาน  7.00 น. -19.00 น. (รอบเช้า)  19.00 น.- 7.00 น. (รอบดึก) *** มีค่ากะ ***
16 มีนาคม 2561
Reception (พนักงานต้อนรับ ) ภาษาอังกฤษ -ประจำไซมิสนางลินจี่ พระราม 3 ซอย 73
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ 2. ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 3. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 4. รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เวลาทำงาน ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน 1) 8.00 น. - 17.00 น. 2) 15.00 น. - 00.00 น.
16 มีนาคม 2561
ด่วน !!! ผู้ช่วยอาคาร (อาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด)
1. วางแผนและจัดระบบงานเสนอต่อผู้จัดการอาค . ตรวจสอบการทำงานของ รปภ. 2. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของ รปภ. แม่บ้าน บประกันภัย ของอาคาร และ ผู้เช่าพื้นที่ 3. ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 4. .จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดาร 5. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร 6. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ 7. รายงานสิ่งที่ได้ตรวจตรา และดูแลในเรื่องต่าง ๆ ให้ผู้จัดการทราบ
16 มีนาคม 2561
หัวหน้าอาคารพื้นที่เช่า / Building Supervisor Tenancy (Exchange Tower)
• บริหารงานเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าและโปรโมชั่น • บริหารงานบริการอาคาร ความพร้อมของอาคาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ • ติดต่อเจรจา ต่อรอง และติดตามลูกค้า • งานธุรการเอกสารที่เกี่ยวข้อง (จัดทำเอกสาร,รับเอกสาร,ติดตามเอกสาร,จัดส่ง,จัดเก็บ,ตรวจสอบ) อำนวยความสะดวกลูกค้าก่อนเข้าพื้นที่ • อำนวยความสะดวกลูกค้าหลังหมดอายุสัญญา (ส่งมอบพื้นที่คืนศูนย์และคืนมัดจำ) • ตรวจเยี่ยมร้านค้า Shop Visit
16 มีนาคม 2561
Urgent !!! Customer Service Coordinator (พนักงานประสานงานบริการโรงแรม) แมคโนเลีย ราชดำริ
1. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล,ตอบคำถาม,ให้ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม 2. ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร ผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย พื้นทีที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายโรงแรม 3. ทำรายงานสรุปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 4. เวลาทำงาน 9.00 น. – 18.00 น. / 10.00 น. – 20.00 น. (ในบ้างวัน)
16 มีนาคม 2561
Customer Service Coordinator (พนักงานประสานงานบริการโรงแรม) แมคโนเลีย ราชดำริ
1. ทำหน้าที่ให้ข้อมูล,ตอบคำถาม,ให้ความช่วยเหลือ แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรม 2. ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร ผู้มาติดต่อ หรือ ลูกค้า พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย พื้นทีที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายโรงแรม 3. ทำรายงานสรุปและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 4. เวลาทำงาน 9.00 น. – 18.00 น. / 10.00 น. – 20.00 น. (ในบ้างวัน)
16 มีนาคม 2561
เริ่มงานทันที !!!! เจ้าหน้าที่บัญชีและจัดซื้อทั่วไป (ประจำ สุขุมวิท 42)
ด้านบัญชี 1. จัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย และการชำระหนี้จากให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามเวลาที่กำหนด 2. จัดทำและยื่นแบบแสดงรายการภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.3, 53 หรือที่เกี่ยวข้อง 3. วางบิลและจ่ายเช็ค จากองค์กรภายใน-นอก และจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ด้านจัดซื้อ 1. ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา วัสดุอุกรณ์ จัดจ้างและธุรการทั้งระบบ 2. วางแผน และควบคมหรือติดตามการส่งมอบสินค้าทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก 3. สนับสนุน
16 มีนาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560