เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิคประจำอาคาร ด่วนมาก!!!
1.ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคประจำอาคารทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2.จดบันทึก และทำรายงานการทำงานเกี่ยวกับระบบทั้งหมดในอาคาร
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (HR-Recruit) - Head Office
- สรรหาว่าจ้างพนักงานใหม่ เน้น***** พนักงานแม่บ้าน พนักงาน รปภ **** - สามารถลงพื้นที่ต่างๆ เพื่อสรรหาบุคคลากรในการทำงานได้ - ทำประวัติพนักงานใหม่ - อบรมพนักงานใหม่ - สัญญาจ้าง - งานตามวาระที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา
17 สิงหาคม 2561
Asst.Buiding Service/ เจ้าที่ฝ่ายอาคาร (ควบคุมงานแม่บ้าน)
1. ดูแลและตรวจสอบการทำงานการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ แม่บ้านแม่บ้าน บริษัทประกันภัยของอาคาร และ ผู้เช่าพื้นที่ 2. ติดตามและควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 3. จัดทำและสรุปผลรายงานตามระยะเวลาที่กำหนดาร 4. จัดประชุมคณะกรรมการผู้บริหารและประชุมพนักงานประจำอาคาร 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ
17 สิงหาคม 2561
รับสมัครด่วน !! ช่างเทคนิค/ช่างอาคาร (โซนราชประสงค์ )
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
ช่างประจำอาคาร / ช่างเทคนิค (สุขุมวิท64)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
Urgent !!! จป.วิชาชีพ (Manger / Assistant Level)
1. รับผิดชอบการบริหาร และ จัดทำแผนงาน มาตรฐานความปลอดภัย จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 2. ให้ตำแนะนำ ประสานงานและผลักดันให้การปฏิบัติงานของแผนกความปลอดภัยเป็นไปตามนโยบายอาชีวอนามัย และความปลอดภัย รวมทั้งมาตรการและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆของคู่ค้า และกฏระเบียบบริษัท 3. แนะนำ ฝึกสอน อบรม พนักงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานปลอดจากเหตุ อันจะทำให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 4. ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและค
17 สิงหาคม 2561
ช่างอาวุโส / หัวหน้าช่าง ประจำอาคาร(แยกราชประสงค์)
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
วิศวกรอาคาร (ICONSIAM เจริญนคร)
• ดูแลระบบประกอบอาคาร งานวิศวกรรมอาคาร • จัดทำแผนควบคุมงานบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคของอาคาร • ดูแลระบบประกอบอาคารและงานด้านวิศวกรรมอาคาร • มี ดูแล ควบคุม บริหารจัดหาร หัวหน้าช่างและช่างเทคนิค
17 สิงหาคม 2561
แม่บ้าน พ่อบ้าน ประจำตึก Trendy สุขุมวิท 13(หากจาก BTS นานา 100 เมตร)
แม่บ้าน ประจำตึก Trendy ห่างจาก BTS นานา 100 เมตร **ลักษณะงาน** พื้นที่เป็นคอนโดและห้างสรรพสินค้าและออฟิศปล่อยเช่า ทำส่วนกลาง และห้องน้ำ ของพื้นที่
17 สิงหาคม 2561
บริษัท รักษาความปลอดภัย ซีบีเอ็ม แฟซิลิตี้ส์ แมนเนจเม้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 9,880 (ไม่รวมเบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน) ไม่รวมโอทีวันหยุด
เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (ประจำ ICONSIAM เจริญนคร)
- ปฏิบัติงานที่ อาคาร( ไอคอนสยาม คอนโดมิเนียม เจริญนคร) - ดูแลด้านเอกสารของงานอาคารต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายลูกค้า - อำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
17 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ (AP) - ( ประจำโครงการ พระราม9 ซอย 13)
1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการจ่ายทั้งหมดและแจกจ่ายเช็คตาม (จับคู่เอกสารใบแจ้งหนี้และเช็ค) 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารแนบการจ่ายและเอกสารตั้งเบิกจากทุกแผนก 3. จัดเก็บ/ รักษา เอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัทและแนวทางการปฏิบัติงานบัญชี 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, 5. ปรับ/ เช็ค/ กระทบ ยอดเงินฝากธนาคารและการชำระเงิน 6. จัดเก็บ/ รักษา เอกสารให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายภายในของบริษัทและแนวทางการปฏิบัติงานบัญชี 7. จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ
17 สิงหาคม 2561
Supervisor Cleaner ตึกICONSIAM เจริญนคร
- สามารถวางระบบบริหารจัดการพนักงานแม่บ้านได้ - สามารถใช้เครื่องขัดล้าง เขาเงา กรีดกระจก ดันฝุ่น ได้ - สามารถควบคุมดูแล สอนงาน ลูกน้องภายในทีม - มีความขยัน ตรงต่อเวลา และรับแรงกดดันได้ - มีประสบการณ์ด้านหัวหน้าแม่บ้าน ไม่น้อยกว่า 3ปี - สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
17 สิงหาคม 2561
ด่วน !!! พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Attendant) ** ประจำ โรงแรมIBIS พระโขนง **
1. เพศชาย-หญิง ไม่จำกัดอายุ 2. ถ้ามีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร จะพิจาณาเป็นพิเศษ 3. มีทัศนคติที่ดี รักการบริการ เเละ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความขยัน-อดทน รักความสะอาด 4. สามารถทำงานเป็นกะได้หรือล่วงเวลาได้ 5. สุขภาพแข็งแรง มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ 6. มีความกระตือรือร้น และ ตื่นตัวอยู่เสมอ เวลาทำงาน  7.00 น. -19.00 น. (รอบเช้า)  19.00 น.- 7.00 น. (รอบดึก) *** มีค่ากะ ***
17 สิงหาคม 2561
Reception (พนักงานต้อนรับ) ICONSIAM เจริญนคร
1. ต้อนรับลูกค้าชาวไทย และชาวต่างชาติ ที่มาติดต่อ 2. ทำหน้าตอบข้อซักถาม ผ็ที่มาติดต่อหรือทางโทรศัพท์ (ไทย-อังกฤษ) 3. ทำหน้าที่ เช็คอิน-เช็คเอ้าท์ รับจองห้องพัก 4. ให้ข้อมูลด้านบริการ สร้างความประทับใจอย่างสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 5. รับผิดชอบงานเอกสาร และประสานงานภายในองค์กร 6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บัญชีอาวุโส
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกรายรับ-รายจ่าย - บันทึกการตั้งเจ้าหนี้ , ค่าใช้จ่าย , รายการปรับปรุงบัญชี - จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีอากร พร้อมนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สามารถทำการปิดงบได้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
ช่างเทคนิค งานอาคาร(ประจำกระทรวงต่างประเทศ) ย่านอนุเสาวรีย์
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
17 สิงหาคม 2561
ช่างอาคารอาวุโส / หัวหน้าช่าง ประจำกรมการกงศุล แจ้งวัฒนะ
• ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ ตามใบแจ้งซ่อม ให้พร้อมใช้งาน 24 ชั่วโมง • งานเบิกอะไหล่ระบบวิศวกรรม และซ่อมแซมอาคารสถานที่ ปฏิบัติงาน • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
หัวหน้าอาคารพื้นที่เช่า / Building Supervisor Tenancy (Exchange Tower)
• บริหารงานเกี่ยวกับการจัดการร้านค้าและโปรโมชั่น • บริหารงานบริการอาคาร ความพร้อมของอาคาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจ • ติดต่อเจรจา ต่อรอง และติดตามลูกค้า • งานธุรการเอกสารที่เกี่ยวข้อง (จัดทำเอกสาร,รับเอกสาร,ติดตามเอกสาร,จัดส่ง,จัดเก็บ,ตรวจสอบ) อำนวยความสะดวกลูกค้าก่อนเข้าพื้นที่ • อำนวยความสะดวกลูกค้าหลังหมดอายุสัญญา (ส่งมอบพื้นที่คืนศูนย์และคืนมัดจำ) • ตรวจเยี่ยมร้านค้า Shop Visit
17 สิงหาคม 2561
Engineering Manger / ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมอาคารสูง
1. วางแผน ออบแบบ และซ่อมบำรุง ภายในอาคารด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิค 2. ประเมินและปรับปรุงงานของฝ่ายซ่อมบำรุงในเรื่องคุณภาพให้ตรงตามมาตราฐานที่กำหนด 3. วิเคาระห์ปัญหา เพื่อหาสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน การทำงานผอดพลาดของระบสาธรณูปโภคของอาคาร 4. สรรหาหา ควบคุม และตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา / ซัพพลายเออร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานในอาคาร 5. วางแผน ควบคุมตรวจสอบ พัฒนาระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยในการทำงาน 6. นำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงานต่อฝ่ายบริหารตามยะยะเวลาที่กำหนด 7. ควบคุมค
17 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560