เข้าระบบผู้สมัครงาน
SL.พนักงานแนะนำบัตรเครดิต.ประจำทุ่งสงหรือนครศรีธรรมราช
* แนะนำให้ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ * เชิญชวนให้ลูกค้าสมัครบัตร เพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนด (มีเงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น)
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL_หัวหน้าพนักงานขายบัตรเครดิต ประจำบิ๊กซี เอ็กตร้า หาดใหญ่
*บริหารจัดการให้ได้จำนวนบัตรเครดิต ตามเป้าที่สาขากำหนด *บริหารทีมงาน (พนักงานขายบัตรเครดิต ) ให้ทำงานเป็นไปในที่บริษัทกำหนด *สนับสนุน / อำนวยสะดวกให้กับทีมงาน( พนักงานขายบัตร) *ออกพื้นหาลูกค้าใหม่เพื่อให้ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตอิออน *ดูแล/บริหารทีมพนักงานขายบัตร *งานเอกสารเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL.พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซีสตูล
*ออกพื้นที่ขายบัตรเครดิตให้กับลูกค้า *แนะนำส่งเสริมการตลาดในส่วนของบัตรเครดิต *ใหข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ของบัตรเครดิตอิออน *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สตูล
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL_พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซี คลองแห
พนักงานส่งเสริมการตลาด (พนักงานขายบัตรเครดิตอิออน) คุณสมบัติของตำแหน่ง 1.เพศหญิง อายุระหว่าง 20- 30 ปี 2.จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 3.มีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าได้ดี 4.มีความมุ่งมั่น ขยันตั้งใจในการทำงานเป็นอย่างยิ่ง 5.มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล / จะพิจารณาเป็นพิเศษ 6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL_พนักงานแนะนำบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซีปัตตานี
แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement เป็นต้น
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
SL_พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำสาขาเซ็นทรัล หาดใหญ่
*หาลูกค้าเพื่อสมัครบัตรเครดิตอิออน ให้ได้ตามเป้า *ติดต่อประสานงานด้านเอกสารของลูกค้า *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
SL_เจ้าหน้าที่การตลาด.บัตรเครดิต.ประจำสาขาบิ๊กซี เอ็กตร้า หาดใหญ่
*เป็นหัวหน้าทีมในการบริหารยอดบัตรเครดิต ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด *ติดต่อประสานงานลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *วางแผนการตลาด รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการตลาด *บริหารทีมการตลาด ให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนดี + ค่าคอมมิชชั่น +รายได้อื่นๆ
SL_ผู้ช่วย ผจก.ภาค (ทางด้านบัตรเครดิต) ประจำหาดใหญ่
*สนับสนุนแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย *ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่าง ๆ *ให้คำปรึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ทีมการตลาดสาขา เพื่อกระตุ้นยอดขายบัตรเครดิตของสาขา *จัดทำกิจกรรมพิเศษ เพื่อส่งเสริมการการขายบัตรเครดิตของภาคใต้ตอนล่าง *แจ้งข่าวสารข้อมูลยอดบัตรเครดิตของสาขาให้เป็นปัจจุบันทุกวันทุกสาขา *เตรียมแผนงานการหายอดบัตรเครดิตประจำเดือนและช่วยในการสุ่มตรวจระบบบริการสาขา *รวบรวมและตรวจสอบเอกสารจากสาขา *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนตามโครงสร้าง + สวัสดิการตามตำแหน่ง
SL_พนักงานแนะนำบัตรเครดิต M-GEN
*แนะนำบัตรเครดิตอิออน M -GEN ให้กับลูกค้า *อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรเครดิต M-GEN *อยู่ประจำบูธเคาร์เตอร์พื้นที่โรงหนังในห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
SL_ผู้จัดการสาขาอิออน สาขาหาดใหญ่
*บริหารงานจัดการภายในสาขา *บริหารจัดการด้านในส่วนของยอดบัตรเครดิตและยอดขายประจำเดือน *บริหารงานสาขาให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทฯกำหนด *งานบริหารอื่นๆ ทั่วไป
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+รายได้อื่น ตามตำแหน่ง
SL_พนักงานมินิเคาร์เตอร์ ( ประจำบิ๊กซี ปัตตานี)
*ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านบัตรเครดิต อิออน *ดูแลเอกสารลูกค้าที่มาติดต่อทำธุรกรรม ของบริษัทเช่น เอกสารเงินกู้ เอกสารผ่อนสินค้า *แนะนำพร้อมอธิบาย เกี่ยวกับเงื่อนไขการผ่อนและชำระสินค้า *สรุปยอดขายประจำวัน / เดือน *งานเอกสารอื่นๆ ทั่วไป
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + OT+ ค่าคอมมิชชั่น
SL_ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค_Regional Support Dealer (ภาคใต้ตอนล่าง)
*บริหารงานทางด้านยอดขายและร้านค้า Dealer *มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบการบริการร้านค้าในเขตความรับผิดชอบ *แก้ไขปัญหาในการทำงานให้มี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น *มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน และสามารถจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารระดับสูงได้
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+รายได้และสวัสดิการอื่นๆ
SL.เจ้าหน้าที่การตลาด Dealer_ ประจำสตูล
*วางแผนทาง การตลาดด้านDealer (ร้านคู่ค้าของบริษัทฯ) *ติดต่อประสานงานกับร้านค้า Dealer *แก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวกให้กับ ร้านค้า Dealer *บริหารยอดขายจากร้าน Dealer ให้ได้ตามเป้าที่กำหนด *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สตูล
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ประจำ +ค่าคอมมิชชั่น + ค่าสึกหรอรถ+OT+ รายได
พนักงานบริการลูกค้า สาขา Future Park Rangsit
1.ให้บริการลูกค้า 2.ให้บริการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและให้คำปรึกษาลูกค้า
24 พฤษภาคม 2561
SU พนักงานแนะนำบัตรเครดิต(สุราษฎร์,ชุมพร,กระบี่,ภูเก็ต)
1.แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิิิออน 2.ออกไปติดต่อพบปะกับลูกค้าข้างนอกทุกวัน 3.ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15000-20000(รวมค่าคอม)
Bkk Northพนักงานส่งเสริมการตลาด สาขา โลตัสหลักสี่ ( สัมภาษณ์รู้ผล เริ่มงานทันที )
1.ให้บริการลูกค้า 2.ให้บริการแนะนำส่งเสริมการตลาด 3ประชาสัมภาษณ์การตลาดแก่ลูกค้าได้ 4.ออกบูทเป็นบ้างครั้ง
24 พฤษภาคม 2561
SL_มินิเคาร์เตอร์ ประจำโลตัส สงขลา
*บริการลูกค้าที่เข้ามาผ่อนชำระเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ่านบัตรเครดิตอิออนฯ *แนะนำพร้อมอธิบายเงื่อนไขการผ่อนชำระ ให้ลูกค้าทราย *สรุปยอดขายประจำวัน / ประจำเดือน *งานเอกสารอื่นๆ ทั่วไปตามได้รับมอบหมาย
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ OT+ค่าคอมมิชชั่น
์NEU พนักงานประจำบิ๊กซี อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สกลนคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 91 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560