เข้าระบบผู้สมัครงาน
BKKN-พนักงานบริการลูกค้า ประจำ อิออนสาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
-ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขา -เเนะนำโปรโมรชั่นรวมถึงบัตรประเภทต่างๆของบริษัท -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้าที่มาทำธุรกรรมของบริษัท เช่นเอกสารเงินกู้ เอกสารขอผ่อนสินค้า รับเรื่องแก้ไขข้อมูลลูกค้า -แนะนำการใช้ตู้ AEON -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - รายได้ประจำ - โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) - ค่าOTตามเวลาทำงานจริง(วันหยุด 2-3 เท่า) - วันลาพักร้อน ,ลาป่วย - ค่าคอมมิชชั่น - ค่า Incentive - ชุดฟอร์มพนักงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) - อบรมทักษะความรู้ตลอดทั้งปี - สิทธ์ลาคลอ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,500-14,000 (+OT,COMและอื่นๆ) บา
SU.พนักงานแนะนำบัตรอิออน สาขา ภูเก็ต ด่วน!!! วันละ 370-490 บาท + ค่าคอม
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ , - ตรวจสอบและติดตามเอกสารของลูกค้าที่มาสมัครบัตร เช่น บัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน statement, - โดยผู้สมัครจะต้องสามารถออกต่างจังหวัด (จังหวัดใกล้เคียง)ได้ ซึ่งการอ
21 สิงหาคม 2561
SL.พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซี ปัตตานี
*แนะนำ เชิญชวน ให้ลูกค้าสมัคร บัตรเครดิตอิออน *หาบัตรเครดิต ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด *ตรวจสอบเอกสารชุดใบสมัครของลูกค้า เข้าสู่ระบบสินเชื่อ *แจ้งสิทธิประโยชน์ ของบัตรเครดิต ให้ลูกค้ารับทราบ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชั่น
SL.พนักงานแนะนำบัตรเครดิต.ประจำทุ่งสงหรือนครศรีธรรมราช
* แนะนำให้ลูกค้าสมัครบัตรเครดิตให้กับลูกค้าทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ * เชิญชวนให้ลูกค้าสมัครบัตร เพื่อให้ได้ตามเป้าที่กำหนด (มีเงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น)
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครศรีธรรมราช
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้ประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL.พนักงานขายบัตรเครดิต.ประจำบิ๊กซีสตูล
*ออกพื้นที่ขายบัตรเครดิตให้กับลูกค้า *แนะนำส่งเสริมการตลาดในส่วนของบัตรเครดิต *ใหข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ประโยชน์ของบัตรเครดิตอิออน *งานอื่นๆทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สตูล
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชชั่น
SL_พนักงานแนะนำบัตรเครดิต M-GEN
*แนะนำบัตรเครดิตอิออน M -GEN ให้กับลูกค้า *อธิบายให้ลูกค้าทราบถึงโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบัตรเครดิต M-GEN *อยู่ประจำบูธเคาร์เตอร์พื้นที่โรงหนังในห้างเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น
SL_ ผู้ช่วยผู้จัดการภาค_Regional Support Dealer (ภาคใต้ตอนล่าง)
*บริหารงานทางด้านยอดขายและร้านค้า Dealer *มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับระบบการบริการร้านค้าในเขตความรับผิดชอบ *แก้ไขปัญหาในการทำงานให้มี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น *มีความสามารถในการนำเสนอผลงาน และสามารถจัดทำรายงาน เสนอผู้บริหารระดับสูงได้
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือนประจำ+รายได้และสวัสดิการอื่นๆ
SU พนักงานแนะนำบัตรเครดิต(สุราษฎร์,ชุมพร,กระบี่,ภูเก็ต)
1.แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิิิออน 2.ออกไปติดต่อพบปะกับลูกค้าข้างนอกทุกวัน 3.ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 20   เงินเดือน : 15000-20000(รวมค่าคอม)
BKKS-พนักงานบริการลูกค้า Branch Service ประจำ อิออนสาขาเดอะมอลล์ บางแค
-ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขา -เเนะนำโปรโมรชั่นรวมถึงบัตรประเภทต่างๆของบริษัท -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารลูกค้าที่มาทำธุรกรรมของบริษัท เช่นเอกสารเงินกู้ เอกสารขอผ่อนสินค้า รับเรื่องแก้ไขข้อมูลลูกค้า -แนะนำการใช้ตู้ AEON -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ------------------------------------------------------------------ สวัสดิการ - รายได้ประจำ - โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) - ค่าOTตามเวลาทำงานจริง(วันหยุด 2-3 เท่า) - วันลาพักร้อน ,ลาป่วย - ค่าเคาเตอร์ 1,000 บาท (หลังโปรโมท) - ค่าคอมม
21 สิงหาคม 2561
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต สาขาชลบุรี
จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ลักษณะงาน.. บริการลูกค้าที่สาขา / บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสพัทยาเหนือ -------------------------------------------------------------------------- จนท.ขายบัตรเครดิต 5 อัตรา -ลักษณะงาน.. งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสอมตะนคร / สาขาบิ๊กซีชลบุรี (แยกคีรี) + + สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง สาขาที่เปิดรับ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : รายได้รวมสูงสุดประมาณ 30000 (เฉพาะจนท.ขายบัตรเครดิต)
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต สาขาชลบุรี
จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ลักษณะงาน.. บริการลูกค้าที่สาขา / บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสพัทยาเหนือ -------------------------------------------------------------------------- จนท.ขายบัตรเครดิต 5 อัตรา -ลักษณะงาน.. งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสอมตะนคร / สาขาบิ๊กซีชลบุรี (แยกคีรี) + + สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง สาขาที่เปิดรับ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : รายได้รวมสูงสุดประมาณ 30000 (เฉพาะจนท.ขายบัตรเครดิต)
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต สาขาชลบุรี
จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ลักษณะงาน.. บริการลูกค้าที่สาขา / บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสพัทยาเหนือ -------------------------------------------------------------------------- จนท.ขายบัตรเครดิต 5 อัตรา -ลักษณะงาน.. งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสอมตะนคร / สาขาบิ๊กซีชลบุรี (แยกคีรี) + + สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง สาขาที่เปิดรับ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : รายได้รวมสูงสุดประมาณ 30000 (เฉพาะจนท.ขายบัตรเครดิต)
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต สาขาชลบุรี
จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ลักษณะงาน.. บริการลูกค้าที่สาขา / บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสพัทยาเหนือ -------------------------------------------------------------------------- จนท.ขายบัตรเครดิต 5 อัตรา -ลักษณะงาน.. งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสอมตะนคร / สาขาบิ๊กซีชลบุรี (แยกคีรี) + + สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง สาขาที่เปิดรับ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : รายได้รวมสูงสุดประมาณ 30000 (เฉพาะจนท.ขายบัตรเครดิต)
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต สาขาชลบุรี
จนท.ประจำสาขา / จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ ตำแหน่งละ 1 อัตรา -ลักษณะงาน.. บริการลูกค้าที่สาขา / บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสพัทยาเหนือ -------------------------------------------------------------------------- จนท.ขายบัตรเครดิต 5 อัตรา -ลักษณะงาน.. งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สาขาที่เปิดรับ.. โลตัสอมตะนคร / สาขาบิ๊กซีชลบุรี (แยกคีรี) + + สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง สาขาที่เปิดรับ
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : รายได้รวมสูงสุดประมาณ 30000 (เฉพาะจนท.ขายบัตรเครดิต)
(สมัครด้วยตนเอง). จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ BIG C ศรีมหาโพธ์
- งานบริการลูกค้า สนใจสมัครด้วยตนเองที่. เคาน์เตอร์เงินผ่อนอิออน ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า BIG C ศรีมหาโพธ์
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตราด่วน   เงินเดือน : ตามตกลง
(สมัครด้วยตนเอง). จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ BIG C ศรีมหาโพธ์
- งานบริการลูกค้า สนใจสมัครด้วยตนเองที่. เคาน์เตอร์เงินผ่อนอิออน ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า BIG C ศรีมหาโพธ์
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปราจีนบุรี
อัตรา : 2 อัตราด่วน   เงินเดือน : ตามตกลง
(สมัครด้วยตนเองที่สาขา). จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ / จนท.ขายบัตรเครดิต เซ็นทรัลระยอง
จนท.ประจำมินิเคาน์เตอร์ - บริการลูกค้าที่เคาน์เตอร์เงินผ่อน ในแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า จนท.ขายบัตรเครดิต -งานแนะนำบัตรเครดิตให้กับลูกค้า สนใจสามารถสมัครด้วยตนเอง ที่สาขาเซ็นทรัลระยอง ชั้น2
21 สิงหาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
อัตรา : หลายอัตราด่วน!   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 89 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560