เข้าระบบผู้สมัครงาน
CW_ผู้จัดการสาขา
1. สนับสนุนการบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย 2. ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฎิบัติงาน 3. จัดทำ/สนับสนุนงานโครงการพิเศษของสาขา หรือ ภูมิภาค 4. การบริหารระบบการรายงาน และจัดการประชุม 5. ตรวจเยี่ยมสาขา / ร้านค้า ร่วมถึงรับฟังปัญหาจากสาขา /ร้านค้าและติดตามแก้ไข 6. จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 พฤษภาคม 2561
CW_ พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา Big C แม่กลอง (ด่วน)
- นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป - เชิญชวนบุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัท
24 พฤษภาคม 2561
CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา สุพรรณบุรี (ด่วนมาก)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุพรรณบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 320 บาท/วัน
พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา ราชบุรี (ด่วน)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา เซ็นทรัลศาลายา (ด่วนมาก)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 10 อัครา   เงินเดือน : 370 บาท/วัน
CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา หัวหิน (ด่วนมาก)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา อยุธยา (ด่วนมาก)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 370 บาท/วัน
CW_ผู้จัดการสาขา สมุทรสงคราม
1.สนับสนุนการบริหารแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมาย 2.ประสานงานกับสาขาและหน่วยงานต่างๆ เพื่อการปฎิบัติงาน 3.จัดทำ / สนับสนุนงานโครงการพิเศษของสาขา หรือ ภูมิภาค 4.การบริหารระบบการรายงาน และจัดการประชุม 5.ตรวจเยี่ยมสาขา / ร้านค้า รวมถึงรับฟังปัญหาจากสาขา / ร้านค้าและติดตามผลการแก้ไข 6.จัดเตรียมเอกสารการขออนุมัติเพื่อนำส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
24 พฤษภาคม 2561
CW_พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำสาขา นครปฐม (ด่วนมาก)
1.นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการบัตรสมาชิกและบัตรเครดิตของบริษัทแก่บุคคลทั่วไป 2.เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปร่วมสมัครเพื่อใช้บริการของบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 370 บาท/วัน
Bkk Central พนักงานส่งเสริมการตลาด ( สาขา Central World & Big C ราชดำริ ) 400 บาท/วัน+Com#ด่วนมาก**
- ออกบูธแนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันหยุด1วัน/สัปดาห์ - เข้างานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 7   เงินเดือน : 400/วัน+คอมมิชชั่น
BKK North หัวหน้าการตลาด ( Marketing ประจำสาขา เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน) ด่วนนน
- วางแผนจัดทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดการใช้บัตรกับกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
24 พฤษภาคม 2561
Bkk Central_พนักงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์บริษัท เงินเดือน 15,000 บาท ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
-ออกบูธเพื่อเเนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า -รับสมัครบัตรและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนนำส่งสินเชื่อเพื่อพิจารณาการอนุมัติ -สามารถทำงานเป็นทีมได้ -มีใจบริการลูกค้าและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
24 พฤษภาคม 2561
พนักงานส่งเสริมการตลาด รายได้ประจำ 10,000 - 30,000 บาท+ คอมมิชชั่น ประจำสาขาฟิวเจอร์รังสิต + ประจำสาขาโลตัสรังสิต + ประจำสาขาโลตัสปทุมธานี
- ออกบูธแนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันหยุด1วัน/สัปดาห์ - เข้างานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 8   เงินเดือน : 10,000 +คอมมิชชั่น
Bkk Centralพนักงานส่งเสริมการตลาด (อิออนสาขา Big C หัวหมาก) 400 บาท/วัน+Com#ด่วนมาก
- ออกบูธแนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันหยุด1วัน/สัปดาห์ - เข้างานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
Bkk Central_พนักงานประชาสัมพันธ์ผลิตภัณณฑ์ เงินเดือนประจำ 15000 + ค่าคอมมิชชั่น (ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่)
- ออกบูธแนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - ออกบูธประชาสัมพันธ์แนะนำบัตรอิออนให้กับทางลูกค้า - วันหยุด1วัน/สัปดาห์ - เข้างานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
Bkk Central พนักงานแนะนำผลิตภัณฑ์บริษัท เงินเดือนประจำ 15000+คอมมิชชั่น The Mall บางกะปิ **ด่วน**
-มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส -ทำผ่อนสินค้าให้กับลุกค้า -วันหยุด1วัน/สัปดาห์ -ทำงานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
BKK North เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดบัตรเครดิตประจำสาขา Central Westgate + ประจำสาขCentral Rattanathibet
-ประชาสัมพันธ์บัตรเครดิต -ออกบูธทำกิจกรรม -ตรวจสอบเอกสาร -มีรายได้ประจำเเละมีคอมมิสชั่น
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 8   เงินเดือน : 10,0000 + 30,000 ( รวมค่าคอม )
Bkk North (พนักงานส่งเริมการตลาด ) ประจำสาขา The Mall งามวงศ์วาน
1.ให้บริการลูกค้า 2.ให้แนะนำและส่งเสริมการตลาด 3.ออกบูทและประประชาสัมภาษณ์การตลาด
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 - 30,000 รวมค่าคอมมิวชั่น
Bkk Central พนักงานส่งเสริมการตลาด (อิออนสาขา บิ๊กซีสะพานควาย) 400 บาท/วัน+Com#ด่วนมาก
- ออกบูธแนะนำบัตรอิออนให้กับลูกค้า - ยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาไพเราะ - ปฎิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - วันหยุด1วัน/สัปดาห์ - เข้างานตามเวลาห้าง
24 พฤษภาคม 2561
BKKNORTH-พนักงานส่งเสริมการตลาดประจำ อิออนสาขาโลตัสนวนคร
-เเนะนำโปรโมรชั่นรวมถึงบัตรประเภทต่างๆของบริษัท -แนะนำการใช้ตู้ AEON -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ - รายได้ประจำ - โบนัสประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง) - ค่าOTตามเวลาทำงานจริง(วันหยุด 2-3 เท่า) - วันลาพักร้อน ,ลาป่วย - ค่าคอมมิชชั่น - ค่า Incentive - ชุดฟอร์มพนักงาน (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) - อบรมทักษะความรู้ตลอดทั้งปี - สิทธ์ลาคลอด - ประกันสังคมและสวัสดิการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด - สวัสดิการเพิ่มเติมหลังโปรโมท ปรับเงินเดือนประจำปี , ค่ารักษาพยาบาล , เยี่ยมไข้ , ของขวัญแต่งงาน,คลอดบุตร ,กอง
24 พฤษภาคม 2561
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000 - 30,000 (+OT,COMและอื่นๆ)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 91 งาน

1 2 3 4 5

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560