หางาน

หางาน | สมัครงาน | งาน | งานราชการ | งาน Part Time | อัตราค่าโฆษณา
สำหรับคน หางานทำ สำหรับบริษัท หาคน Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974   Fax : 02-001-8804 - 05    
หน้าแรก | หางานทำ | สมัครงาน | หางาน ตามประเภทงาน | หางาน ตามประเภทธุรกิจ | หางาน จากชื่อบริษัท | ฝากประวัติ (สมัครสมาชิก)
หางานตามภาค งานกรุงเทพ และ ปริมณฑล | งานภาคกลาง | งานภาคเหนือ | งานภาคตะวันออก | งานภาคใต้ | งานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศรับสมัครงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบจัดการจุดขายสินค้า (สาขา) ในกิจการค้าปลีกตามที่ได้รับเป้าหมาย - วางแผนการขายสินค้าและบริการหน้าร้าน ในสินค้าทุกกลุ่มของบริษัท - รายงานยอดขาย วิเคราะห์สถานการณ์การขายของสาขาและกลุ่มสาขาที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์การแข่งขัน คู่แข่งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งรายงานปัญหาต่าง พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไข - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบงานขายตามผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมาย - นำเสนอผลิตภัณฑ์ และให้คำแนะนำ, แก้ไขปัญหาในส่วนของสินค้า และบริการ ให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - บริหารการเก็บเงินและ Credit Term ให้ได้ตามเงื่อนไขของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ Food Ingredient ให้ได้เป็นไปตามเป้าหมาย - เสนอและผลักดันผลิตภัณฑ์ของแผนก Food Ingredient เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเครือเบทาโกร - ขยายจำนวนลูกค้า และนำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของแผนก Food Ingredient ในกลุ่มลูกค้าโรงงานอาหารแปรรูป ขนาดต่างๆภายนอกเครือเบทาโกร - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.พัฒนาสินค้าและการกำหนดราคาขายสินค้ารวมถึงหาช่องทางการตลาดใหม่ของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการจัดทำเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 3.ดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมทางการขายเพื่อให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 4.จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาดประจำปีและจัดทำงบประมาณทางการตลาดประจำปี และจัดทำงบประมาณทางการตลาดประจำปีของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตรวจรับสินค้า จัดเก็บ จัดจ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - จัดเก็บสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐานเครือเบทาโกร - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือให้ถูกต้องครบถ้วน - ควบคุมดูแล การจ่ายหรือกระจายสินค้าให้แก่ Betagro Shop และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนการบริหารจัดการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ - รับผิดชอบการเก็บเงินชำระค่าสินค้า/ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - นำเงินเข้าบัญชีบริษัท - สำรวจราคา/ภาวะตลาดและคู่แข่งขัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ - รับผิดชอบการเก็บเงินชำระค่าสินค้า/ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - นำเงินเข้าบัญชีบริษัท - สำรวจราคา/ภาวะตลาดและคู่แข่งขัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ - รับผิดชอบการเก็บเงินชำระค่าสินค้า/ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - นำเงินเข้าบัญชีบริษัท
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- การรับนโยบายและวางแผนการสั่งซื้อและจัดส่ง - ควบคุมการวางแผนและดูแลประสานงานการสั่งซื้อและจัดส่งวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนผลิตของโรงงาน - ดูแลและประสานงานในการควบคุมสต็อคคงคลัง - ดูแลกระบวนการสั่งซื้อให้มีประสิทธิภาพ - ทบทวนการขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ รวบรวมเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน เพื่อนำเสนออนุมัติ - ดูแลและติดตามการส่งมอบวัตถุดิบให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ดูแลการสั่งซื้อสินค้า Spot Buy เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกับข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายขององค์กร - ติดตามปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบกับผู้ขาย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพและดูแลการควบคุมเอกสาร - ทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณทบทวนและติดตามเอกสารระบบคุณภาพ เช่น ISO, GMP, FAMI-QS เป็นต้น - รวบรวมข้อมูลการส่งมอบ คุณภาพวัตถุดิบ เพื่อประเมินผู้ขาย การรายงาน - จัดทำรายงานและนำส่งผู้เกี่ยวข้อง เช่นราคา 10 วัน, Rolling, Revolving เป็นต้น
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรฐาน เป็นวิทยากรสอนงานและฝึกอบรมงานระบบไฟฟ้า ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วางแผนการเก็บตัวอย่าง โดยให้สอดคล้องกับการควบคุม คุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทกำหนด - วางแผนการจำกัดสัตว์พาหะ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง และนำปัญหาที่พบ เข้าร่วมปรึกษากับทางฝ่ายผลิตเพื่อหาแนวทางแก้ไข - ติดตามผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ และนำผลที่ได้มาทำการ วิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายผลิตเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ - ติดตามและประเมินผลการทำงานของฝ่ายผลิต เช่น การสุ่มตัวอย่างไข่ก่อนเข้าฟัก การสุ่มตัวอย่างพื้นที่ห้องล้าง ฯลฯ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ต่อผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- บันทึกรายงานการประชุม จัดทำบันทึก รายงานข้อมูลและควบคุมการจัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำตารางนัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร - รวบรวมข้อมูลที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหาร และจัดเตรียมเอกสารของหน่วยงานต่างๆเพื่อพิจารณา - จัดเตรียมเอกสารและสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- จัดเตรียมแผนการผลิต เช่น กำลังคน,เครื่องจักร เป็นต้น - ควบคุมการผลิตตามเป้าหมายการปฏิบัติงานตาม KPI,Policy - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - ดำเนินการตามนโยบายสิ่งแวดล้อมขององค์กรและให้ความสำคัญในการปฎิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1 ควบคุมดูแลการรับ-จัดเก็บ-การจ่าย วัตถุดิบ และพัสดุบรรจุให้ฝ่ายผลิต 2 ดูแล Spare Part ไม่ให้มีการสูญหาย และสูญเสีย 3 ควบคุมดูแลพนักงานปฏิบัติการให้ปฏิบัติงาน การรับ-จัดเก็บ-การจ่ายวัตถุดิบ และพัสดุบรรจุรวมถึง Spare Part ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4 ควบคุมดูแลการ Check Stock ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งประจำวัน, สัปดาห์ และประจำปี 5 รับแผนงานจากผู้บังคับบัญชาไปดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 6 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินการรับ, จัดเก็บ และการจัดจ่ายสินค้า 7 ร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการ ที่นำมาใช้ภายในบริษัทฯ เช่น TPM, QCC, BQM, BCP และอื่น ๆ 8 ตรวจสอบข้อมูลการรับสินค้าเข้าระบบ WMS ระบบ OPS Smart ตามใบรายงานการรับสินค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ต้อนรับลูกค้าในประเทศ ต่างประเทศ และประสานงานข้อมูล เกี่ยวกับการเยี่ยมชมโรงงาน - แนะนำกระบวนการผลิตของบริษัทให้กับคณะผู้ดูงาน - บริหารและจัดการห้องประชุมของโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์งานและประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอะแนะของหน่วยงานต่างและเสนอแนะมาตรากรความปลอดภัยในการทพงาน - งานส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในการทำงาน
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า - ทดสอบและคัดเลือกส่วนผสมต่างๆ จากผู้ขาย เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการผลิต - พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น - รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการทดลองแต่ละผลิตภัณฑ์ใ้ห้ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
1.ดูแลรับผิดชอบร้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตราฐาน 2.รับสินค้า จัดเก็บ จัดเรียง ส่งคืน และดูแลพื้นที่เก็บสินค้าภายในร้าน 3.บริหารควบคุมดูแลพนักงานให้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จ 4.ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลเงินสดย่อย 5.ตรวจสอบ Stock, ยอดขาย, และรายงาน เอกสารต่างๆ ประจำวัน 6.สั่งสินค้าให้ถูกต้อง 7.ขายและให้บริการลูกค้า
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ควบคุมการบริหารงาน - บริหารจัดการแคชเชียร์และงานคลังสินค้าภายในร้าน - ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า - ควบคุมมาตราฐาน เบทาโกร ช็อป ให้ตรงตามมาตราฐานของเครือ
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโรงงานในการกำหนดวันผลิต และประสานงานกับฟาร์มในการสั่งอาหาร - ประสานงานกับฟาร์มทดลองเพื่อทราบถึงวิธีการทดลอง และมีการติดตามผล รวมถึงทำงานเกี่ยวกับการทดลองนอกสถานที่ที่ฟาร์มทดลอง - จัดทำข้อมูลด้านวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า มีการออกไปหาข้อมูลด้วยตนเองหรือร่วมกับฝ่ายขาย และติดต่อ พบปะลูกค้า รวมถึงมีการจัดทำรายงานสรุปปัญหา - จัดเตรียมเอกสารในการออกผลิตภัณฑ์ มีการตามงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ - ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของตยเอง - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 สมัครงานออนไลน์    ส่งงานให้เพื่อน    เก็บงานลงแฟ้ม    รายละเอียดงาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
กำลังแสดงหน้าที่ 1 แสดงหน้าละ 20 งาน
โปรดระวัง !! : การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

Net Advertising Co., Ltd. - www.JobTH.com By AppJob.com
Copyright 2008, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดต่อลงโฆษณา :
มีปัญหาการใช้งาน :
วันเวลาทำการ :จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่ Tel : 02-001-8800 - 03 , 02-349-7974    Fax : 02-001-8804 - 05
Google+