เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
Sales Supervisor / Asst.Sales Manager / Sales Manager
*เสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทIT Solution , Maintenance , ADSL , MPLS ,LEASED LINE ให้กับบริษัท ร้านค้า ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าว *กำกับ บริหาร จัดการงานในแผนกขาย *สร้างทีมขาย และบริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมาย *ดูแลลูกค้าทั้งที่เป็นลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ และผลักดันยอดขาย *วางแผน การเสนอขาย ดูแลทีมขายของตน
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือนตามตกลง+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมฯ +ค่าเดินทาง
Sales Executive (ดูแลเฉพาะลูกค้ากลุ่มธนาคาร)
1.ประสานงานขาย ประมูลราคา นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท คือ วงจรสื่อสาร การบริการเช่าการดูแลวงจรสื่อสาร การเช่าสัญญาณInternet กับลูกค้าที่เป็นธนาคารทุกธนาคาร (เป็นลูกค้าเราอยู่ก่อนแล้ว) 2.**ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ** เรามีหลักสูตร "Sales School" อบรมความรู้ และสร้างคุณให้เป็นนักขายได้ 3.จัดทำรายงานการประสานงานขาย 4.พบปะ ดูแลฐานลูกค้าเก่าและใหม่
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์ +ค่าน้ำมัน
Sales Executive / Sales Engineer
-ติดต่อลูกค้ารายใหม่เพื่อทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น IT Solution ,Maintenanace ,Network Rental -ทำรายงานกระบวนการขายเสนอผู้บริหาร -มีค่าคอมฯแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามสินค้า ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ -ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เบิกได้ตามจริง -ทำงานเป็นทีม มีแผนกTechnical Solution ช่วยเหลือในการเสนอสินค้าและบริการในเชิงลึกด้านเทคนิค -**ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ** เรามีหลักสูตร "Sales School" อบรมความรู้ และสร้างคุณให้เป็นนักขายได้ - หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและงานการตลาดในธุรกิจด้าน ว
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 10   เงินเดือน : ตามตกลง+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
Sales Engineer ( IT NETWORK )
-ติดต่อลูกค้ารายใหม่เพื่อทำการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น IT Solution ,การดูแลระบบ , การเช่าวงจรสื่อสาร -ทำรายงานกระบวนการขาย -มีค่าคอมฯ ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ -ไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์ส่วนตัว เบิกได้ตามจริง -ทำงานเป็นทีม มีแผนกTechnical Solution ช่วยเหลือในการเสนอสินค้าและบริการในเชิงลึกด้านเทคนิค - **ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ** เรามีหลักสูตร "Sales School" อบรมความรู้ และสร้างคุณให้เป็นนักขายได้ - หากมีประสบการณ์ด้านงานขายและงานการตลาดในธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อส
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมฯ
Programmer
•วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง •พัฒนา Web Application ด้วย HTML, ASP.net [C# หรือ VB] , PHP , AJAX , JavaScript , jQuery •พัฒนา Application ด้วย VB.net หรือ C# และ C++ ได้ •มีความเข้าใจใน Object-oriented programming (OOP) และออกแบบระบบโดยใช้ UML ได้ •สามารถใช้โปรแกรมทางด้าน Graphic และMultimediaได้ (Photoshop , Illustrator , Flash) •สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้รวมทั้ง ER-Diagram •มีความรู้ใน SQL commands, Ms SQL
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 13,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
เลขานุการผู้บริหารระดับสูง
1.ช่วยงานจัดทำรายงานและงานด้านเอกสาร 2.บันทึกรายงานการประชุม 3.ช่วยงานติดต่อประสานงาน 4.ช่วยงานรับเรื่องแทนผู้บริหาร
20 มิถุนายน 2561
Software Tester
ทดสอบ Window Application , Web Application , Mobile Application ในส่วน IOS และ Android
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Product Testing Engineer
ทำงานร่วมกับทีมวิจัยและพัฒนา เพื่อพัมนาผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับ Network และ IT Solution วิเคราะห์ทดสอบและรวบรวมปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผลิตภัณฑ์
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ 13,500 ถึง 17,000
System Analyst ( SA )
Working Conditions - Occupations that satisfy this work value offer job security and good working conditions. Corresponding needs are Activity, Compensation, Independence, Security, Variety and Working Conditions. Recognition - Occupations that satisfy this work value offer advancement, potential for leadership, and are often considered prestigious. Corresponding needs are Advancement, Authority, Recognition and Social Status. Achievement - Occupations that satisfy this work value are resu
20 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงกับผู้บริหาร
Network Operation Engineer ( NOC ) Supervisor
•ดูแล Monitor Link และ แจ้งปัญหาลูกค้า และแก้ไขเบื้องต้นเมื่อ link มีปัญหา และส่งมอบงานไปยังแผนกCustomer Service เพื่อดำเนินงานต่อ •รับเรื่องแจ้งปัญหาจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ •ประสานงานกับช่างเทคนิค, ผู้ให้บริการ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในเวลาที่กำหนด •ติดตามประสานงาน •จัดทำแผนงาน วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ให้คำปรึกษา แนะนำทีมงาน
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สรุปค่าใช้จ่ายของศูนย์ 2.จัดทำทะเบียนคุมเช็คจ่าย และ ใบสำคัญจ่าย 3.จัดพิมพ์ - เสนอเช็คจ่ายตามรอบ 4.สรุปยอดภาษี ภงด .1,3,53,30 และออกใบหัก ณ ที่จ่าย 5.สรุปยอดเจ้าหนี้ค้างจ่ายประจำเดือน 6.สรุปรายการรับวางบิลแต่ละรอบการจ่ายเช็ค
20 มิถุนายน 2561
จนท.สรรหาว่าจ้าง (Recruitment)
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับบริษัท ให้ได้ตามระยะเวลาและคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดไว้ 2.วางแผนและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานทุกระดับ การจัดสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์เบื้องต้น จัดทำสัญญาจ้างงาน ประเมินผลทดลองงาน จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-17,000 ตามประสบการณ์
Project Engineer รับสมัครด่วน!! ไม่จำกัดจำนวน(ทั่วประเทศ)
Project Engineer ปฏิบัติงานเปลี่ยนSIM และติดตั้งตู้ Rack ระบบ Network Wireless 3G ให้กับตู้ ATM ของธนาคาร ตามเวลาที่กำหนด รับผิดชอบติดตั้งงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และพื้นที่รอบนอกอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย (ประจำพื้นที่กทม./ปริมณฑล/ต่างจังหวัด) งานอิสระ สามารถไปปฏิบัติงานในจังหวัดยังพื้นที่ที่กำหนด ในแต่ละภาคทุกจังหวัด ได้ ** หากผ่านการสัมภาษณ์ ท่านต้องจะได้รับการฝึกอบรม On the job Trainning ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อเรียนรู้งานวิธีการปฎิบัติงาน ก่อนไปปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ที่รั
20 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามผลงาน (งานอิสระ)
Customer Service Engineer
1. ออกปฏิบัติงาน Onsite Service แก้ไขปัญหาระบบ การใช้งาน และงานติดตั้ง สแตนบายรับงานอยู่ที่บ้านหรือที่พัก ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ บริษัทจ้างเป็นพนักงานประจำ **มีที่พักในเขตห้วยขวาง จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีรถยนต์ส่วนตัวสามารถใช้ปฏิบัติงานได้ ** ค่าตอบแทน - เงินเดือน - ค่าโทรศัพท์ - ค่าน้ำมันรถ เบิกตามจริง - ค่าสึกหรอรถ เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท - ค่าประกันภัยรถยนต์ ตามจริง ปีละไม่เกิน 12,000 บาท - ค่าทำงานวันหยุด - ค่าเบี้ยเลี้ยง OT หากผ่านการสัมภาษณ์ ฝึกงานที่ศูนย์
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
Network Operation Engineer ( NOC )
1. Monitor Link , แจ้งปัญหา และแก้ไขเมื่อ Link มีปัญหา 2. รับเรื่องแจ้งปัญหาจากลูกค้าและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ 3. ประสานงานกับช่างเทคนิค / ผู้ให้บริการ แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องในเวลาที่กำหนด 4. ติดตามประสานงานจนสามารถปิดงานได้ในเวลาที่กำหนด ** สามารถทำงานเป็นกะได้** ** มีค่าเข้าเวร เดือนละ 2,000 - 3,000 บาท/เดือน**
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 14,000 + (ตามประสบการณ์) + 2,000-3,000 (ค่าเข้าเว
เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1. จัดรถให้เพียงพอกับปริมาณงาน 2.ประสานงานหน่วยงานที่ข้อง คนขับรถ 3.ซ่อมบำรุงรถ ตรวจสภาพรถ ให้พร้อมใช้งาน 4.ทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเบิกค่าน้ำมัน เงินเดือนคนขับรถ เบี้ยเลี้ยง OT 5.
20 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
Admin Officer
1. ติดต่อประสานงาน 2. คีย์ข้อมูล 3. งานเอกสารต่าง ๆ
23 มิถุนายน 2561
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 13,000 บาท
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560