เข้าระบบผู้สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้เชียวชาญ (Therapist) สาขาสยาม ** ด่วน**
- ให้บริการนวดหน้า กดสิว อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน - ช่วยหัตถการ(Treatment) - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ - ดูแลต้อนรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้า - รับคำร้องเรียนจากลูกค้า ** ฝั่งตรงข้ามห้าง MBK**
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : รายได้รวม 9,500-15,000 บาท (เงินเดือนประจำ+ค่ามือ)
ผู้ช่วยผู้เขี่ยวชาญ (Therapist) สาขา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ** ด่วน**
- ให้บริการนวดหน้า กดสิว อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน - ช่วยหัตถการ(Treatment) - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ - ดูแลต้อนรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้า - รับคำร้องเรียนจากลูกค้า **ตรงข้ามศาลากลางกรุงเทพมหานคร**
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 2    เงินเดือน : รายได้รวม 9,500-15,000 บาท (เงินเดือนประจำ+ค่ามือ)
เจ้าหน้าที่บริหาร(สาขาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย) ** ด่วน**
- คำแนะนำแก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการในศูนย์บริการ - ดูแลการจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - รับคำร้องเรียนของลูกค้า และจัดทำการสำรวจความพึงพอใจลูกค้า ** ตรงข้ามศาลากลางกรุงเทพมหานคร**
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 10,500 - 16,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอม)
Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
• Managing all marketing for the company and activities within the marketing department. • Developing the marketing strategy for the company in line with company objectives. • Co-ordinating marketing campaigns with sales activities. • Overseeing the company’s marketing budget. • Creation and publication of all marketing material in line with marketing plans. • Planning and implementing promotional campaigns. • Manage and improve lead generation campaigns, measuring results. • Overall resp
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Sales (เขตภาคเหนือตอนล่าง) ด่วน!!
1.เปิด-ปิดการขาย 2.ดูแลยอดขายลูกค้าเก่าและขยายฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ 3.ดูแลพนักงานแนะนำสิงค้าและกระตุ้นยอดขาย 4.จัดทำรายงานการขาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า
ตรวจนับสินค้า จัดทำรายงานการตรวจนับสินค้า
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เภสัชกร (R&D)
1.คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันสมัยและมีคุณภาพ 2.ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ทันสมัยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 3.ดำเนินการหาสาเหตุ แก้ไขปัญหาและหาวิธีการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาผลิตภัณฑ์ 4.ดำเนินงานตามมาตรฐาน ISO&GMP ของบริษัทฯ
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
ธุรการคลังสินค้า
คีย์ข้อมูล รับโทรศัพท์ เช็คสต็อก แพ็คสินค้า
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9300
พนักงานขับรถ
1.ความรู้ด้านการส่งสินค้าห้าง/ร้านต่างๆ 2.มีความรู้เส้นทางเป็นอย่างดี 3.มีใบขับขี่รถมอเตอร์ไชค์ 4.มีใบขับขี่รถยนต์
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10000+
ผู้ช่วยพนักงานขับรถ
1.ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างใบกำกับภาษีและรายการสินค้าที่จัดส่ง ร่วมกับเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายสินค้า 2.จัดเรียงสินค้าโดยแยกตามใบกำกับภาษีลงในภาชนะแยกเป็นรายลูกค้า 3.จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด 4.จัดส่งเอกสารที่มีการรับสินค้าเรียบร้อยและคืนเจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9300
พนักงานขาย/พนักงานแนะนำสินค้า(ทั่วประเทศ)
ขาย และแนะนำสินค้า จัดเรียงสินค้า ตรวจสิบสินค้าก่อนหมดอายุ
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
Digital Marketing
มีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้ด้าน Facebook,blog,webbord,websitc,youtube,IG,Line
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
พนักงานฝ่ายผลิต
งานฝ่ายผลิต บรรจุภัณฑ์ งานตามความถนัดและความสามารถ เงินเดือนขึ้นกับความขยัน ความสามารถและประสบการณ์
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9000+
Sales (เขตภาคตะวันตก) ด่วน!!
- เปิด-ปิด การขาย - ดูแลลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ - ดูแลพนักงานขาย PC กระตุ้นยอดขาย
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
Event Special
1. ขายสินค้า ตามห้างจัดโปรโมชั่น 2.เปิดปิดการขายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.การจัดสถานที่ให้เรียบร้อยกับทางห้างที่ทางบริษัท ฯ จัดโปรโมชั่น 4.รายงานยอดขายในแต่ละวัน
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บริหาร (สาขาเดอะมอลล์ท่าพระ) ด่วน**
- แนะนำบริการให้กับลูกค้า - ดูแลการจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและสต๊อกสินค้าในร้าน - รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ** ชั้น 2 สูนย์การค้าเดอะมอลล์ท่าพระ
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : รายได้รวม 10,500 - 16,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอม)
เจ้าหน้าที่บริหาร (สาขาเพลินจิต) ด่วน !!!!
- แนะนำบริการให้กับลูกค้า - ดูแลการจ่ายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าและสต๊อกสินค้าในร้าน - รับข้อร้องเรียนของลูกค้า ** สถานี BTS เพลินจิต
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 10,500 - 16,000 บาท (เงินเดือน+ค่าคอม)
ผู้ช่วยผู้เชียวชาญ (Therapist) สาขา เพลินจิต !!!
- ให้บริการนวดหน้า กดสิว อบโอโซน ดูดสิวเสี้ยน - ช่วยหัตถการ(Treatment) - ดูแลสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนอุปกรณ์ - ดูแลต้อนรับให้คำแนะนำแก่ลูกค้า - รับคำร้องเรียนจากลูกค้า
19 มีนาคม 2561
บริษัท เอส.เอส.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม 9,500-15,000 บาท (เงินเดือน+ค่ามือ)
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560