เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บัน จำกัด
คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)
1. ผลิต, ควบคุมคุณภาพสินค้าเบเกอรี่ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ (GMP) ตามแผนงานของบริษัทฯ 2. ดูแลวัตถุดิบ (Raw Material) และสินค้า (Finish Goods) 3. ดูแล ควบคุมความเรียบร้อย และความสะอาดเครื่องจักร, อุปกรณ์ให้ห้องผลิต 4. ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300+
Supervisor (ประจำ Shop bun สาขา Big.C อ่อนนุช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 ไม่รวมรายได้อื่นๆ
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun เซียร์รังสิต)
1. ควบคุมบริหารยอดขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคมดูแลสินค้า สต๊อกสินค้าคงเหลือให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน 3. ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ควบคุมดูแลสถิตการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300+เบี้ยขยัน 500 +โอที+ค่าคอมมิชชั่น
Supervisor (ประจำ Shop bun สาขา Big C คลอง 6) ด่วน!!!!
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,200-12,000
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขา BTS ศาลาแดง)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300 + ค่าเดินทาง 1,200 บาท ต่อเดือน
ช่างประจำโรงงานผลิต บัน จำกัด
- ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรเเละระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - จัดทำแผนซ่อมบำรุงและทำรายงานการซ่อมบำรุง - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาหรือผู้ขายเพื่อมาซ่อมบำรุงเครื่องจักรและตรวจสอบหน้างาน - สนับสนุนงานฝ่ายผลิต เช่น การเเก้ไขเครื่องจักร ตรวจสอบเเละติดตามควบคุมอะไหร่เครื่องจักร - ดูแล-แก้ไขอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 - 18,000 ขึ้นไป
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท
Sale Staff (ประจำ Shop Bun Lotus.อยุธยา) ด่วน!!!!
11. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,200-12,000
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขายูเนี่ยนมอลล์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท + (ค่าเดินทาง 1,200 ต่อเดือน)
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานลำลูกกาคลอง 5)
1. ผลิต, ควบคุมคุณภาพสินค้าเบเกอรี่ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ (GMP) ตามแผนงานของบริษัทฯ 2. ดูแลวัตถุดิบ (Raw Material) และสินค้า (Finish Goods) 3. ดูแล ควบคุมความเรียบร้อย และความสะอาดเครื่องจักร, อุปกรณ์ให้ห้องผลิต 4. ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : 9,300+เบี้ยขยัน 900 +ค่าเป้า1,000 +โอที 3000++
Sale Staff (ประจำ Shop bun บิ๊กซีโชคชัย 4)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
QA ประจำโรงงานบัน ลำลูกกาคลอง 5
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างละเอียด ให้เป็น ไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 2.ตรวจสอบมาตรฐานการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP /HACCP และสุขลักษณะการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้คุณภาพ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พฤษภาคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-20,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560