เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บัน จำกัด
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา Big.C อ่อนนุช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun เซียร์รังสิต)
1. ควบคุมบริหารยอดขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคมดูแลสินค้า สต๊อกสินค้าคงเหลือให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน 3. ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ควบคุมดูแลสถิตการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขา BTS ศาลาแดง)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300 + ค่าเดินทาง 1,200 บาท ต่อเดือน
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)
- ตรวจสอบมาตราฐาน สาขา , โรงงาน , แฟรนไชส์ - จำทำระบบการตรวจสอบ QC , โรงงาน , หรือมาตราฐานอื่นๆ - อบรม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
Supervisor และ Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา เปิดใหม่ โรบินสัน กำเเพงเพชร)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กำแพงเพชร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,150-11,000 บาท ไม่รวมโอทีเเละเบี้ยขยัน
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขาโลตัส สระบุรี)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000-12,000
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขา โลตัส ด่านขุนทด) สาขาใหม่
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,500-13,000
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขายูเนี่ยนมอลล์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท + (ค่าเดินทาง 1,200 ต่อเดือน)
Sale Staff , Supervisor (ประจำ Shop Mr.Bun โลตัส พิจิตร)
1. ดูแลรับผิดชอบด้านการผลิตเบเกอรี่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2. ดูแลรับผิดชอบด้านการขาย และบริการลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด 3. ดูแลรับผิดชอบด้านการชำระสินค้าให้กับลูกค้า และนำเงินยอดขายฝากเข้าบัญชีบริษัทฯ 4. ดูแลรับผิดชอบด้านการแนะนำ และสอนงานด้านต่าง ๆ ให้กับพนักงานที่เข้าใหม่ภายในร้าน 5. ดูแลรับผิดชอบด้านความสะอาดต่าง ๆ ภายในร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 6. ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในร้าน 7. ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดตารางการทำงานประจำเดือนของพนัก
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด พิจิตร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,150 - 11,000 ไม่รวมโอทีเเละเบี้ยขยัน
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supervisor (ประจำ Shop bun สาขา เดอะมอลล์ โคราช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 +
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขาพันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000
ธุรการประจำโรงงานผลิต (ประจำเซียร์ รังสิต)
1. จัดทำเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ดังนี้ - รายงานการผลิตประจำวัน - รายงาน Downtime - รายงานการใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ของสายการผลิต - รายงานยอดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 2. ตรวจสอบจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลื้องต่าง ๆ ที่ใช้ Support สำหรับการผลิตประจำวัน 3. ตรวจสอบ และควบคุมการเบิก - จ่ายค่าใช้จ่าย และวัสดุสิ้นเปลื้องของแผนก 4. ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกับส่วนต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 12,000 บาท
Sale Staff (ประจำ Shop Bun Century อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) ด่วน!!!!
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,300+เบี้ยขยัน+โอที
Sale Staff /Supervisor (ประจำ Shop bun สาขาเปิดใหม่ โลตัส ชัยภูมิ)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,150-11,000 บาท ไม่รวมโอทีเเละเบี้ยขยัน
Sale Staff (ประจำ Shop bun บิ๊กซีโชคชัย 4)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. ทำจ่ายเงินประจำวัน Petty Cash, Supplier ตามดิว ตามที่บริษัทกำหนด รับวางบิลตามรอบบิล, จัดเตรียมเช็ค พร้อมทำบันทึกเลขใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำเอกสาร คีย์ ข้อมูลด้านรับและด้านจ่ายต่างๆ ทำเบิกชดเชยเงินสดย่อย ออกใบแจ้งหนี้ รับเช็ค ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ในโปรแกรมบัญชีของบริษัทติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร PR,PO และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-20,000
QA Officer
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างละเอียด ให้เป็น ไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ ทีมเปิดร้าน
1. Set up ร้าน สาขาเปิดใหม่ 2. ตรวจเช็คความพร้อมในการเปิดร้านสาขา 3.จัดเตรียมสินค้า เครื่องใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมสำหรับการเปิดสาขา 4.สรุปรายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดในเกิดเตรียมเปิดสาขา 5.ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับสาขาใหม่
22 พฤศจิกายน 2560
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการค่าเดินทาง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560