เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บัน จำกัด
คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (มีบัตรประจำตัวคนพิการ)
1. ผลิต, ควบคุมคุณภาพสินค้าเบเกอรี่ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ (GMP) ตามแผนงานของบริษัทฯ 2. ดูแลวัตถุดิบ (Raw Material) และสินค้า (Finish Goods) 3. ดูแล ควบคุมความเรียบร้อย และความสะอาดเครื่องจักร, อุปกรณ์ให้ห้องผลิต 4. ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 9,300+
Supervisor (ประจำ Shop bun สาขา Big.C อ่อนนุช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 ไม่รวมรายได้อื่นๆ
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun เซียร์รังสิต)
1. ควบคุมบริหารยอดขายสินค้าให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2. ควบคมดูแลสินค้า สต๊อกสินค้าคงเหลือให้อยู่ในสภาพดี ถูกต้อง ครบถ้วน 3. ดูแลกิจกรรมส่งเสริมการขายให้สำเร็จลุล่วงและเป็นไปตามเป้าหมาย 4. ควบคุมดูแลสถิตการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารอัตรากำลังให้มีประสิทธิภาพ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขา BTS ศาลาแดง)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300 + ค่าเดินทาง 1,200 บาท ต่อเดือน
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา แฟชั่นไอซ์แลนด์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คันนายาว
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ(QA)
- ตรวจสอบมาตราฐาน สาขา , โรงงาน , แฟรนไชส์ - จำทำระบบการตรวจสอบ QC , โรงงาน , หรือมาตราฐานอื่นๆ - อบรม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
Sale Staff (ประจำ Shop mr.bun สาขาโลตัส สระบุรี)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,000-12,000
แม่บ้าน (ประจำสำนักงานรามคำแหง22)
1. ดูแลความสะอาดต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน 2. ดูแล เสริฟน้ำ, กาแฟ แขกผู้มาติดต่อกับผู้บริหาร 3. ดูแลรักษา และทำความสะอาดอุปกรณ์ทำความสะอาด 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5.เวลาปฏิบัติงาน 2 กะ (7.00-17.00 เเละ 8.00-18.00) 6.ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์ เเละวัน
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,500 ไม่รวมเบี้ยขยัน 500 บาทต่อเดือน
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขายูเนี่ยนมอลล์)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,300-12,000 บาท + (ค่าเดินทาง 1,200 ต่อเดือน)
Sale Staff (ประจำ Shop bun สาขา เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
Supervisor (ประจำ Shop bun สาขา เดอะมอลล์ โคราช)
1. ผลิตและจำหน่ายเบเกอรี่ 2. ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้า พร้อมนำเสนอขายให้กับลูกค้า 3. รับผิดชอบยอดขายที่ได้รับมอบหมายให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้ตามเป้าการขายที่องค์กรกำหนดไว้ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ดำเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานในแต่ละวัน 6. เข้าร่วมกิจกรรมของทางบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 +
ธุรการประจำโรงงานผลิต (ประจำเซียร์ รังสิต)
1. จัดทำเอกสาร และรายงานที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิต ดังนี้ - รายงานการผลิตประจำวัน - รายงาน Downtime - รายงานการใช้วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ของสายการผลิต - รายงานยอดของเสียจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 2. ตรวจสอบจัดเตรียมวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ วัสดุสิ้นเปลื้องต่าง ๆ ที่ใช้ Support สำหรับการผลิตประจำวัน 3. ตรวจสอบ และควบคุมการเบิก - จ่ายค่าใช้จ่าย และวัสดุสิ้นเปลื้องของแผนก 4. ติดต่อประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตกับส่วนต่าง ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 12,000 บาท
Sale Staff (ประจำ Shop bun บิ๊กซีโชคชัย 4)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการบริการลูกค้า - ดูแลรับผิดชอบด้านการบริหารยอดขาย - ดูแลรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพสินค้า และความสะดวกภายในร้าน - ดูแลรับผิดชอบด้านการประสานงานและการจัดการทั่วไปภายในร้าน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. ทำจ่ายเงินประจำวัน Petty Cash, Supplier ตามดิว ตามที่บริษัทกำหนด รับวางบิลตามรอบบิล, จัดเตรียมเช็ค พร้อมทำบันทึกเลขใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำเอกสาร คีย์ ข้อมูลด้านรับและด้านจ่ายต่างๆ ทำเบิกชดเชยเงินสดย่อย ออกใบแจ้งหนี้ รับเช็ค ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ในโปรแกรมบัญชีของบริษัทติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 3. ตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสาร PR,PO และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000-20,000
QA Officer
1.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างละเอียด ให้เป็น ไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการเขต
1. ตรวจสอบและบริหารยอดขายให้กับสาขาในเขตพื้นที่ที่ดูเเล 2. พัฒนาและดูแลพนักงานขายในทีมให้มีศักยภาพและความสามารถในการขายและการบริการ 3.ตรวจสอบการทำงานของผู้จัดการสาขาที่อยู่ในเขตพื้นที่ดูเเลทั้งหมด 4. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลกระทบต่อการขาย เช่นกลยุทธ์การขายของคู่แข่ง ช่องทางการ ขาย ฯลฯ
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
Research & Development of Product officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
- คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและเทศกาล - ปรับปรุงผลิภัณฑ์เดิมให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและง่ายต่อการทำงาน - พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของลูกค้า - รับผิดชอบในการ "Analysis Product Report "เพื่อใช้ในการเพิ่มยอดขาย - ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิต ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้ตามที่คิดค้น - สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ - ออกผลิตภัณฑ์ได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานฝ่ายผลิต (ประจำโรงงานเซียร์รังสิต)
1. ผลิต, ควบคุมคุณภาพสินค้าเบเกอรี่ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ และคุณภาพ (GMP) ตามแผนงานของบริษัทฯ 2. ดูแลวัตถุดิบ (Raw Material) และสินค้า (Finish Goods) 3. ดูแล ควบคุมความเรียบร้อย และความสะอาดเครื่องจักร, อุปกรณ์ให้ห้องผลิต 4. ร่วมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดการงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 มกราคม 2561
บริษัท บัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 3   เงินเดือน : เงินเดือน+เบี้ยขยัน+โอที
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560