เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ(งานก่อสร้าง)
- ดูแลด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้างและทรัพย์สิน
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-18,000
พนักงานควบคุมการผลิตคอนกรีต
-ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต -ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเบื้องต้นเครื่องจักรในการผลิตร่วมกับทีมงาน -สรุปรายงานการผลิตประจำวัน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 11,000 ขึ้นไป
พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเงินและเอกสาร - นำเงินเข้าธนาคาร - จัดทำเช็คพร้อมเสนอผู้มีอำนาจลงนาม - บันทึกยอดเงินรับ-จ่ายลงในระบบฯ - จัดทำรายงานสรุปการเงิน
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.ทดสอบวัตถุดิบที่รับเข้ามาในกระบวนการผลิต 2.บันทึกและตรวจสอบทบทวนความถูกต้องของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง 3.บันทึกและตรวจสอบขั้นตอนการบันทึกคุณภาพให้ครบถ้วน 4.บันทึกและตรวจสอบควบคุมขั้นตอนการผลิตและการสอบกลับของสินค้า 5.บันทึกและตรวจสอบเครื่องตรวจ เครื่องวัด ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง 6.ตรวจติดตามคุณภาพภายใน 7.บันทึกและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-20,000
เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
ดูแลงานด้านการขาย เอกสาร ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
ผู้จัดการแผนกบัญชี
- งานบัญชีต้นทุน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการคำนวณ ต้นทุนควบคุมการปิดบัญชี วิเคราะห์การใช้ต้นทุนและจัดทำ รายงาน - งานด้านบัญชีทั่วไป วางแผน ควบคุมและตรวจสอบการปิด บัญชี ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายภาษี ควบคุมดูแล บัญชี ทรัพย์สินการจัดการทั่วไป วางแผนและจัดทำ งบประมาณประจำปี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40,000.- หรือตามตกลง
โฟร์แมนงานระบบไฟฟ้า
1. ดูแลควบคุมงานในการติดตั้งระบบหน้าไซส์งาน 2. ควบคุมงานระบบไฟฟ้าให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. ดูแลควบคุมผู้รับเหมาให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.สั่งสินค้า/ตรวจสอบสินค้าในสโตร์ 6.สามารถเขียนแบบ/แก้ไขแบบได้
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วิศวกรไฟฟ้า
-ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า -พิจารณาและวิเคราะห์ปัญหางานระบบไฟฟ้า -ควบคุมคุณภาพงานซ่อมระบบไฟฟ้าให้ได้มาตราฐาน - ดูแลและวางแผนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักร - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
โฟร์แมนงานสุขาภิบาลและดับเพลิง
- ควบคุมดูแลงานประปา,ระบายอากาศ,สุขาภิบาล,ดับเพลิง - ประสานงานกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานตรงตามแผน, ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าแรง - ประสานงานสโตร์ เบิก-จ่าย-รับ วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง - สามารถเขียนแบบ แก้ไขแบบได้
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ธุรการสนาม (ประจำโครงการก่อสร้าง เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด)
-วางแผนและตรวจสอบการจัดทำรายงานแต่ละแผนก -จัดทำเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ -ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์สำนักงาน -จัดทำ/ตรวจรับ เอกสารต่างๆ -ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคต่างๆ -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ -งานที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,500 ขึ้นไป
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ควบคุมคุณภาพของผลลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตราฐาน - ควบคุมต้นทุนการผลิต - ดูแลให้คำปรึกษาลูกค้าทางด้านเทคนิค - พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต - จัดทำและตรวจสอบรายงานการผลิต
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่วางแผนจัดส่ง
- วางแผนและควบคุมงานจัดส่งสินค้า - งานธุรการจัดส่ง
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000+
แม่บ้านประจำสำนักงาน
- ดูแลความสะอาดเรียบร้อย ภายในและภายนอกอาคาร - ทำความสะอาดพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานให้บริการเสริ์ฟน้ำ จัดเตรียมอาหารว่าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
18 กันยายน 2561
บริษัท อีสานคอนกรีต(1991) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560