เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Minder Pathana Suksa School
ธุรการโรงเรียน (Administrator)
1. งานสารบรรณกลาง ด้านการรับ-ส่ง บันทึกเสนอ รวบรวม สรุป จัดเก็บหนังสือ เอกสารของโรงเรียน 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานต่าง ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 3. งานจัดพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ บันทึกข้อความตามที่ได้รับมอบหมาย 4. งานระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง เช่น ข้อมูลนักเรียน ผลการเรียน ทะเบียนนักเรียน ฯ 5. งานเลขานุการผู้บริหารโรงเรียน เช่น -การจัดทำวาระการประชุม การจดบันทึก สรุป รายงานผลการประชุม -การบันทึก จัดทำปฏิทินภารกิจงาน พร้อมการเตรียมเอกสาร แจ้งเตือนการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร -การจัดทำต
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-15,000(ตามวุฒิและประสบการณ์)
ครูปฐมวัย
ครูประจำชั้นระดับเตรียมอนุบาลและอนุบาล
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยกาฝ่ายวิชาการ หน้าที่หลักคือบริหารงานวิชาการ เช่น การพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร จัดกระบวนการจัดการเรียนการสอน นิเทศการสอน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ตกลง
IT Support, Advertising and Public Relations Officer
IT Support: Responsible for Hardware,Software,Network,Data Backup,Technical Support, Users Support. Advertising and Public Relations: Responsible for corporate image of the school on online advertisements of the school (School's Website, Facebook page, and all Social Network of the School.)
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000 (approximately)
หัวหน้าฝ่ายการตลาด /Head of Marketing
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. วางแผนการตลาด เกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน 2. วางแผน การจัดนิทรรศการต่าง ๆ รวมถึง วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อเป็นลูกค้าของโรงเรียน 3. วางแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ทั้งภายในและภายนอก 4. Update เว็บไซต์, FACEBOOK, และ NEWS LETTER ประจำเดือนของโรงเรียน 5. จัดเตรียม / นำเสนอข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆที่แจ้งไว้ในปฏิทินโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบผ่าน ช่องทางการสื่อสารของโรงเรียน 6. จัดทำฐานข้อมูลผู้ปกครองและนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 7. จัดทำราย
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร/Head of Human Resources
1. วางแผนและกำหนดกำลังบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ 2. กำหนดงานโครงการเกี่ยวกับการอบรม และพัฒนาบุคลากร 3. อำนวยการ สั่งการเกี่ยวกับงานฝ่ายบุคลากร/งานอาคารสถานที่ /สภาพแวดล้อม/และความปลอดภัย 4. ประสานงานหรือดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานกับบุคลากร หรือหน่วยงานอื่น 5. รับผิดชอบเรื่องบรรจุครูต่างชาติ รวมถึงการต่อ วีซ่า เปลี่ยนประเภทวีซ่า ทำใบอนุญาตการทำงาน 6. ให้คำแนะนำการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่คณะครู-อาจารย์ เช่น เรื่อง วีซ่า ใบอนุญา
25 พฤษภาคม 2561
Minder Pathana Suksa School
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 8 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560