เข้าระบบผู้สมัครงาน
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส หนองจอก
- ขายสินค้า เชียร์สินค้า แนะนำสินค้า - จัดเรียงสินค้าหน้าร้าน - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : หนองจอก
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี บิ๊กซี สระแก้ว
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า หน่วยแทน และจัดรายการ สามารถเดินทางเขตพื้นที่ได้อย่างสะดวก
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
เจ้าหน้าที่ IE ประจำโรงงาน พุทธมณฑลสาย 5
- ทำหน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น - จัดวางเครื่องจักร และสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด - แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้เงิน วัสดุ เวลา กำลังการผลิตของคนงานและเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่คิดต้นทุนสินค้า
ปฏิบัติงานด้านการคำนวณต้นทุนขาย, การคำนวณการใช้วัสดุอุปกรณ์แต่ละ Order, การเปิด QP และงานเอกสารต่างๆ ทีเกี่ยวข้อง
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรีโลตัส สระบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
Key Account Manager
- วางแผนกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและดำเนินการส่งเสริมการขายในช่องทางที่รับผิดชอบ ได้แก่ Tesco Lotus , Central Food Retail ( Tops Super Store ) , Catalog Friday - กำกับ ดูแลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางที่ดูแล เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย - วิเคราะห์ กิจกรรมต่างๆทั้งของบริษัทและของคู่แข่งในช่องทางที่ดูแลและนำเสนอแผนงานและกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้บริหาร - จัดทำ Report , Business Plan , Business review , เจรจา ต่อรอง Trade Agreement - บริหารยอดขาย กำไร ขาดทุน ตลอดจนควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิ
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส จันทบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
Area Supervisor กทม.ตะวันออก
1.บริหารทีมขายกรุงเทพฯ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า 4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ 6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7.บริหาร Stock สินค้า 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนรวม 12,000 บาท+เบี้ยเลี้ยงวันละ 120 บาท+ค่าโทรศัพท์ไม่เกิน 1,000 บาท/เดือน +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยง+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท
Area Supervisor ภาคอีสานล่าง
1.บริหารทีมขายในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานร่วมกับทีมขาย ประสานงานกับร้านค้า 4.วางแผนการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา 5.บริหาร PC ในเขตที่ตนเองรับผิดชอบ 6.จัดทำรายการส่งเสริมการขาย 7.บริหาร Stock สินค้า 8.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เงินเดือนรวม 12,000 บาท+เบี้ยเลี้ยงวันละ120บาท+ค่าโทรศัพท์ 1,000บาท +คอมมิชชั่น+อินเซ็นทีฟ +ค่าเดินทางเดิน +ค่าที่พัก+ค่าสึกหรอ(กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัว)
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 + ค่าเบี้ยเลี้ยง+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
1.ประสานงานฝ่ายผลิต 2.ดูแล รับผิดชอบงานภายในแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย 3.มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน 4.คีย์ข้อมูลอินเซนทีฟ 5.เก็บข้อมูลตามไลน์ผลิต 6.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
Document control
-ดูแลควบคุมเอกสาร รับผิดชอบเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ -รับผิดชอบเอกสารISOของบริษัททั้งหมด -จัดเตรียมเอกสารรับรองการตรวจติดตามจากลูกค้าAudit
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 9,000-12,000
ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด
-บริหารยอดขาย กำไล สต็อกร้านค้า -วิเคราะห์ วางแผนของเป้าหมายที่ตั้งไว้ -วางกลยุทธการขาย ระยะสั้น-ระยะยาว -สร้างRELATIONSHIP กับสถาบันภายนอก/ภายในองค์กร
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 45,000-60,000
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ แจ่มฟ้า เชียงใหม่
- ขายสินค้า เชียร์สินค้า แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น
เจ้าหน้าที่บุคคล
Job Responsibilities 1. สรรหาพนักงาน (Recruitment) เช่น ประกาศรับสมัครงาน คัดเลือกใบสมัคร ทดสอบ-สัมภาษณ์เบื้องต้น และคัดเลือกพนักงานขายเพื่อ เข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรณีทดแทน และรองรับการเปิดสาขาใหม่ 2. ดำเนินการสรรหา ทดสอบและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือกสำหรับตำแหน่งงานอื่นๆ นอกเหนือตำแหน่งพนักงานขาย ประเมินผลสัมภาษณ จัดทำเอกสารสัญญาจาง การดูแลรักษาบุคลากร 3. จัดทำรายงานการสรรหา และคัดเลือกพนักงานประจำเดือน ทั้งพนักงานประจำและพนักงาน Part Time
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขายชุดชั้นใน ประจำห้าง บิ๊กซี ราชดำริ
- ขายสินค้า เชียร์สินค้า แนะนำสินค้า - เช็คสต๊อก - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
17 สิงหาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามฐานค่าแรงแต่ละพื้นที่ + คอมมิชั่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560