เข้าระบบผู้สมัครงาน
เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)
1.ปฐมนิเทศ,ฝึกอบรมพนักงานใหม่ประจำเดือน(Orientation) 2.จัดทำเอกสารยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.เตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม เช่น ประสานงานวิทยากร สถานที่ เอกสาร อาหารเครื่องดื่ม 4.สำรวจความต้องการ Training Need 5. งานธุรการ 6.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วย Merchandiser พัฒนาผลิตภัณฑ์ (ต่างประเทศ)
- โต้ตอบอีเมล์กับลูกค้าต่างประเทศได้ - รับออเดอร์จากลูกค้า - ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ ห้างวัฒนานุกิจ ระยอง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอม+อื่นๆ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1.นำนโยบายการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคคลและนโยบายอื่นๆไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 2.ควบคุมงานบริหารงานบุคคล จัดทำแผนกำลังคน และดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามแผน 3.ควบคุมดูแลระบบงานและวิธีการจัดทำค่าจ้าง,เงินเดือนรวมทั้งสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นๆ 4.ควบคุมดูแลระบบงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 5.ประสานงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้กานบริหารงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ 6.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาและพัฒนาวิธีการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 7.ดูแลระบบงานธุร
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส ชลบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี ประจำ ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองสาน, ธนบุรี, บางกอกใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรี บิ๊กซี สระแก้ว
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า หน่วยแทน และจัดรายการ สามารถเดินทางเขตพื้นที่ได้อย่างสะดวก
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
วางแผนและกลยุทธ์ในการขาย, บริหารทีมขายตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ, เจรจาต่อรองเงื่อนไขการค้ากับคู่ค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย, บริหารและควบคุมงบประมาณฝ่ายขายให้ได้ตามแผนที่กำหนดไว้
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส รัชดา
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
Area Manager (กรุงเทพ)
1.วางแผนและบริหารทีมขายในพื้นที่รับผิดชอบ ติดต่อร้านค้า เพื่อเปิดจุดขายใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนการออกเยี่ยมสาขา 4.วางแผนการพัฒนาทีมงาน 5.มีทักษะการบริหารงานขายและด้านอื่นๆ
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส อมตะนคร
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า แจ้งวัฒนะ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี สัตหีบ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขาย ชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส จันทบุรี
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำโลตัส รัตนาธิเบศร์
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำบิ๊กซี ระยอง
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอม+อื่นๆ
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ หัวหินช้อปปิ้งมอลล์ ประจวบฯ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น
ผจก.ฝ่ายขายและการตลาด
Managing slales volume for traditional trade clients.Developing,improving and maintaining sales and operations in the pursuit of sales target achievement throuhg sales and marketing knowledge and monitoring of key market trend.Analyzing sales data and market research to determing sales opportunities and growth drivers. Developing and assessing marketing strategies for all channels in order to increase customer acquisition and retention.Collaborates with other work groups to align process improve
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
พนักงานขายชุดชั้นในสตรีจินตนา ประจำ โลตัส บึงกาฬ
แนะนำสินค้าและโปรโมชั่น ชุดชั้นในสตรีแบรนด์ “จินตนา” จัดเรียง และเติมเต็ม สินค้าให้สวยงาม ดูแลสต๊อกสินค้า การสั่งสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย ประจำห้างสรรพสินค้า
22 พฤษภาคม 2561
บริษัท จินตนา อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด บึงกาฬ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรง+ค่าคอมมิชชั่น+รายได้อื่น
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560